PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTROLERI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR TOMOVIĆ1x1
1B+1P
1x1
1B+1P
JELENA JOVANOVIĆ1x1
1B+1P
ALEKSANDAR VUJOVIĆ1x1
1B+1P