Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-35121-19
Naziv : REKTORAT EURAXESS
Početak : 11.07.2020.
Kraj : 11.07.2020.
Skraceni naziv : REKTORAT EURAXESS
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast : Strukturni
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 0
Ukupan budzet : 0
Rukovodilac : Škurić Maja
Opis :