Pregled projekta


Finansijski program : Horizont 2020
Naziv [ENG] : EURAXESS
Naziv : EURAXESS
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : EURAXESS
Web site :
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 0
Ukupan budzet : 0
Rukovodilac : Škurić Maja
Opis :