Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 520-13264-53
Naziv : Rektorat Hip.bn.Proj.TEMPUS JPCR
Početak : 11.07.2020.
Kraj : 11.07.2020.
Skraceni naziv : Rektorat Hip.bn.Proj.TEMPUS JPCR
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast : Strukturni
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 0
Ukupan budzet : 0
Rukovodilac : Baćović Maja
Opis :