Pregled projekta


Finansijski program : TEMPUS
Naziv [ENG] : 520-13281-02
Naziv : Rektorat Hip. -Projekat BioEMIS
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Rektorat Hip. -Projekat BioEMIS
Web site :
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 106501.77
Ukupan budzet : 1179999.53
Rukovodilac : Baćović Maja
Opis : Razvoj i uvodjenje novih PhD, MSc and Spec. Programa u BME i MI u Srbiji, Crnoj Gori i BiH. • Razvoj edukativnog materijala na zajedničkom jeziku. • Poboljšanje edukativne infrastrukture sa akcentom na praktični rad (laboratorije) • Usavršavanje kadra na EU institucijama,itd.