Pregled projekta


Finansijski program : INVO-HERIC
Naziv [ENG] : Improving communication capacities of University of Montenegro
Naziv : Poboljšanje komunikacionih kapaciteta na Univerzitetu Crne Gire
Početak : 10.06.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : ICC
Web site :
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast :
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 37944.91
Ukupan budzet : 37944.91
Rukovodilac : Lučić Dejan
Opis : Unapređenje mehanizama interne i eksterne komunikacije univerziteta kako bi se unaprijedila njegova vidljivost. Usvojena je Strategija komunikacije i Akcioni plan. Ojačane su komunikacijske i profesionalne sposobnosti zaposlenih. Formirana je mreža PR komunikatora na univerzitetu. Održana je radionica sa novinarima koji izvještavaju o nauci i visokom obrazovanju. Nabavljena je ICT, audio i video oprema za PR Centar. Realizovano je prisustvo univerziteta na socijalnim mrežama. Urađen je redizajn fakultetskih internet stranica i prevod univerzitetskog sajta na engleski. Izrađen je studenstki Informator. Realizovano je članstvo u Evropskom udruženju komunikatora visokog obrazovanja (EUPRIO).


Improvement of mechanisms of internal and external communication of the University of Montenegro (UoM), to improve its visibility. Communication Strategy and Action Plan are adopted. Communication and professional capacities of staff are improved. PR network was created at UoM. Workshop was held for journalists who cover science and higher education. ICT, audio and video equipment was purchased for the PR Centre. Presence of UoM on social media was realized. Redesign of the university units’ websites and launch of the UoM website in English was done. Informative material for students was produced. Membership was obtained in the European Association of Higher Education Communicators (EUPRIO).