Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Poboljšanje komunikacionih kapaciteta
Naziv : Poboljšanje komunikacionih kapaciteta
Početak : 11.07.2020.
Kraj : 11.07.2020.
Skraceni naziv : Poboljšanje komunikacionih kapaciteta
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lučić Dejan
Opis :