Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Digital entrepreneurial nest and industry 4.0 in Montenegro
Naziv : Digitalno preduzetničko gnijezdo i industrija 4.0 u Crnoj Gori
Početak : 15.11.2020.
Kraj : 15.11.2023.
Skraceni naziv : DigNest
Web site : https://dignest.me/
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast :
Jedinica : Rektorat
Budzet za jedinicu : 224946
Ukupan budzet : 996200
Rukovodilac : Orović Irena
Opis : Centrima za digitalna istraživanja i univerzitetima pripada najvažnija uloga u procesu digitizacije, ali je nužno da oni budu povezani sa nacionalnim ekonomijama nudeći im stručno znanje uz stavranje veza sa inovatorima i investitorima. Zbog toga je i odabrana navedena struktura partnera koja garantuje uključenost svih aktera koji mogu nositi ovaj proces. Cilj DigNest projekta je da podrži modernizaciju visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori i ojača njihovu saradnju sa vodećim preduzećima na tržištu. Primarni fokus je maksimiziranje koristi od digitalnih tehnologija u prioritetnim oblastima poljoprivrede i zdravstva, uz obezbjeđivanje da se budući stručnjaci i radna snaga u najširem smislu uspješno adaptiraju na zahtjeve digitalnog doba. Plan je da se kroz saradnju među projektnim partnerima obezbijedi da se najbolje prakse izvoze u druge regione, a uvozi neophodna stručnost, kako bi se podstakao rast efikasnog i inovativnog ekosistema.