Milanko Damjanović


Milanko Damjanović
Šifra: 140289
Prezime i ime: Milanko Damjanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
3 Hidraulika i elektrohidraulika211
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017)
4 Osnove bezbjednosti saobraćaja2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
6 Dinamika vozila3x12x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
6 Masinska hidraulika i pneumatika22
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Energetika
6 Mašinska hidraulika i pneumatika2x11x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
6 Stručna-laboratorijska praksa2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Drumski saobraćaj
7 Bezbjednost saobraćaja3x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
7 Građevinske mašine2
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
7 Metode optimizacije i efektivnosti21
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
7 Prenosnici snage33
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
7 Strucna i laboratorijska praksa M21
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
8 Mašinska automatika22
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
8 Odabrana poglavlja iz vozila1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
8 Strucna i laboratorijska praksa M311
Mašinski fakultet Magistarske
Drumski saobraćaj
1 Dinamička stabilnost vozila3x1S2x1S
Mašinski fakultet Magistarske
Drumski saobraćaj
1 Stanje vozila i procjena štete3x1S2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije