Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x1
6B+10S+15P
MILANKO DAMJANOVIĆ2x1
6B+10S+15P

Vježbe - 06.04.2021Po

Vježbe - 16.03.2021

Vježbe - 23.02.2021

Pojasevi

Template za seminarski rad