OSNOVE BEZBIJEDNOSTI SAOBRAĆAJA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x1
6B+10S+15P
MILANKO DAMJANOVIĆ2x1
6B+10S+15P