Sreten Simović

dr Sreten Simović

docent | Mašinski fakultet

Dr Sreten Simović, dipl.inž.maš., rođen je 31.01.1969. godine u Mostaru, Republika Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovnu i srednju Saobraćajnu školu Elektro-mašinskog školskog centra. Diplomirao je 1995. godine na Mašinskom fakultetu u Podgorici, smjer Mehanizacija. Magistarski rad pod nazivom “Analiza dinamičkog ponašanja pogonskog sistema utovarivača” odbranio je 2002. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, smjer Mehanizacija i mašinske konstrukcije. Doktorirao je na Fakultetu...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radoje Vujadinović, Vladimir Pajković, Sreten Simović, Milanko Damjanović, Petar NikčevićExperimental and Numerical Testing of Ambient Temperature Impact on Lifespans of Cuffs of Vehicles’ Steering SystemsApplied Sciences

Obavjestenja iz nastave

Drumski saobraćaj-Eksploataciona tehnicka svojstva drumskih vozila

Nova objava - 04.05.2020 14:54

Mehatronika-Modeliranje i simulacija mehatronickih sistema

Nova objava - 04.05.2020 14:49