PRETOVARNA MEHANIZACIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - definišu vrstu i tehničko eksploatacione karakteristike sredstava pretovarne mehanizacije; - razumiju principe funkcionisanja sredstava pretovarne mehanizacije; - posjeduju znanje o zakonima mehanike i njihovog korišćenja u transportu; - objasne kriterijume izbora prevoznih sredstava za različite vrste transporta i transportne zadatke; - poznaju i razlikuju elemente transportnih mašina; - izračunaju performanse različitih vidova transporta; - izaberu prevozno sredstvo transportnih uređaja; - dizajniraju uređaj za neprekidni transport; - razlikuju i uporede međusobne prednosti i nedostatke pretovarnih sredstava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ2x1
4B+3S+8P
SRETEN SIMOVIĆ2x1
4B+3S+8P