Bojka Đukanović


Bojka Đukanović
Šifra: 190037
Prezime i ime: Bojka Đukanović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor