Miljan Veljić

dr Miljan Veljić

saradnik u nastavi | Biotehnički fakultet

Rođen je 1. Marta 1968. godine u mjestu Dolac, opština Berane, Crna Gora. Osnovnu i srednju školu završio je u Beranama, a Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, odsjek stočarstvo završio sam 1993.godine. Poslijediplomske studije upisao je školske 1993/94. godine na grupi Genetika i oplemenjivanje domaćih životinja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Magistarsku tezu pod nazivom „Vrijednost heterozisa pri različitim kombinacijama ukrštanja svinja“, odbranio je 28.04.1998. godine.

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Olga Jokanovic, Bozidarka Markovic, Slavko Mirecki, Miljan Veljic, Zorana Miloradovic, Ana Radulovic, Jelena MiocinovicComposition and a-tocopherol content of Njeguski-type cheese made from cow, ewe and goat milkInternational Dairy Journal
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Božidarka Marković, Milan Marković, Dušica Radonjić, Slavko Mirecki, Miljan VeljićFactors Affecting Milk Yield and Composition of Indigenous Balkan Goat Breed Reared in Semi Extensive ConditionsIndian Journal Of Animal Research

Obavjestenja iz nastave