Miljan Veljić


Miljan Veljić
Šifra: 290205
Prezime i ime: Miljan Veljić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
2 Genetika11
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017)
4 Oplemenjivanje domaćih životinja2x(1B+1S)
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
4 Oplemenjivanje domaćih životinja11
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
5 Svinjarstvo3x11x11x(1B+1S)
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
5 Zoohigijena i preventiva bolesti1x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
6 Živinarstvo3x11x11x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
7 Konjarstvo3x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije