Miljan Veljić

dr Miljan Veljić

saradnik u nastavi dr | Biotehnički fakultet

Rođen je 1. Marta 1968. godine u mjestu Dolac, opština Berane, Crna Gora. Osnovnu i srednju školu završio je u Beranama, a Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, odsjek stočarstvo završio sam 1993.godine. Poslijediplomske studije upisao je školske 1993/94. godine na grupi Genetika i oplemenjivanje domaćih životinja na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Magistarsku tezu pod nazivom „Vrijednost heterozisa pri različitim kombinacijama ukrštanja svinja“, odbranio je 28.04.1998. godine.

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke1KONJARSTVO3 x 10 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne4OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA0 x 01 x 01 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne4OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA0 x 01 x 11 x 1
BTFSTOČARSTVOOsnovne5ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI0 x 01 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne5SVINJARSTVO3 x 01 x 01 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne5ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI0 x 00 x 01 x 1
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne5ŽIVINARSTVO3 x 10 x 01 x 1
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne5SVINJARSTVO3 x 11 x 11 x 1
BTFSTOČARSTVOOsnovne6ŽIVINARSTVO3 x 11 x 11 x 1
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6KONJARSTVO0 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6KONJARSTVO2 x 11 x 11 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Božidarka Marković, Milan Marković, Dušica Radonjić, Slavko Mirecki, Miljan VeljićFactors Affecting Milk Yield and Composition of Indigenous Balkan Goat Breed Reared in Semi Extensive ConditionsIndian Journal Of Animal Research

Obavjestenja iz nastave

Stočarstvo-Konjarstvo

Materijal sa vježbi

Stočarstvo-Konjarstvo

Materijal sa vježbi

Stočarstvo-Konjarstvo

Rezultati I kolokvijuma

Stočarstvo-Konjarstvo

Materijal sa vježbi

predavanje VIII

Stočarstvo-Konjarstvo

Termin I kolokvijuma