Todor Lakić

mr Todor Lakić

saradnik u nastavi mr | Fakultet političkih nauka

Todor Lakić rođen je u Podgorici. Student je doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore.   Osnovnu i srednju školu završio je u Danilovgradu. Osnovne, specijalističke i magistarske studije završio je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore na smjeru Međunarodni odnosi sa prosječnom ocjenom A na svakom nivou studija. Magistarske studije završio je 2021. godine, odbranom magistarske teze pod nazivom: Ofanzivni realizam i međunarodna politika postsovjetske...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3OSNOVI DIPLOMATIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2OSNOVI DIPLOMATIJE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5ISTORIJA DIPLOMATIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3ISTORIJA DIPLOMATIJE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke2DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke3POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke1DIPLOMATSKO PREGOVARANJE0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke1ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI0 x 01 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke2POLITIČKA KULTURA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke4POLITIČKA KULTURA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 01 x 20 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke1GLOBALIZACIJA0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke1GLOBALIZACIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke1GLOBALIZACIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4ISTORIJA BALKANSKIH ODNOSA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4ISTORIJA BALKANSKIH ODNOSA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne5POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5GLOBALIZACIJA0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6JAVNA DIPLOMATIJA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI0 x 01 x 10 x 0
FPNKOMPARATIVNA POLITIKAMaster1POLITIKE UPRAVLJANJA ETNIČKIM KONFLIKTIMA0 x 02 x 10 x 0
FPNKOMPARATIVNA POLITIKAMaster1SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2MEĐUNARODNO PREGOVARANJE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADMaster3SAVREMENA DIPLOMATIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster3SAVREMENA DIPLOMATIJA0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADMaster3DIPLOMATSKI I KONZULARNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster3DIPLOMATSKI I KONZULARNI ODNOSI0 x 02 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster2LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADMaster2LJUDSKA PRAVA MANJINSKIH GRUPA0 x 02 x 10 x 0
FPNKOMPARATIVNA POLITIKAMaster1KOMPARATIVNE TRANZICIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster1KOMPARATIVNE TRANZICIJE0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marko Savić, Todor LakićRethinking Debt-Trap Diplomacy: A Case Study of Montenegro’s Debt to ChinaAnnals for Istrian and Mediterranean Studies

Obavjestenja iz nastave

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termin I kolokvijuma

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije