Todor Lakić


Todor Lakić
Šifra: 900755
Prezime i ime: Todor Lakić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke1ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke1GLOBALIZACIJA0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke1GLOBALIZACIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke1DIPLOMATSKO PREGOVARANJE0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke1GLOBALIZACIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke1DIPLOMATSKO PREGOVARANJE0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke2POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 01 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke2POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke2POLITIČKA KULTURA0 x 01 x 10 x 0
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke2POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke2DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke2POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2OSNOVI DIPLOMATIJE0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA0 x 01 x 20 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3OSNOVI DIPLOMATIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3ISTORIJA DIPLOMATIJE0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4ISTORIJA BALKANSKIH ODNOSA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4POLITIČKA KULTURA0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4ISTORIJA BALKANSKIH ODNOSA0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5ISTORIJA DIPLOMATIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne5PSIHOLOGIJA POLITIKE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne5POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5GLOBALIZACIJA0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI0 x 01 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6JAVNA DIPLOMATIJA0 x 01 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6JAVNA DIPLOMATIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije