Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će biti osposobljen da:

  • Prepozna osnovne osobine poljoprivrednih kultura u ratarstvu, povrtarstvu, vinogradarstvu i voćarstvu;
  • Primjenjuje nova dostignuća u pripremi zemljišta za podizanje zasada ili sjetve usjeva i obradu zemljišta tokom perioda gajenja biljaka;
  • Sprovodi agrotehničke mjere u gajenju poljoprivrednih kultura i uvodi nova dostignuća iz ovih oblasti;
  • Predlaže savremene tehnološke metode u proizvodnji hrane biljnog porijekla;
  • Analizira tržište poljoprivredno prehrambenih proizvoda
  • Planira i organizuje tehnološke procese u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji uz sagledavanje njihovih ekonomskih aspekata;