Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku osnovnih akademskih studija "Biljna proizvodnja" student će biti osposobljen da: - Prepozna ulogu i značaj biljne proizvodnje u okviru cjelokupne poljoprivredne djelatnosti; - Prepozna osnovna biološka svojstva poljoprivrednih kultura u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu; - Primjenjuje savremena dostignuća u pripremi zemljišta za podizanje zasada ili sjetve usjeva i obradu zemljišta tokom perioda gajenja biljaka; - Sprovodi agrotehničke mjere u gajenju poljoprivrednih kultura i uvodi nova dostignuća iz ovih oblasti; - Predlaže savremene tehnološke metode u proizvodnji hrane biljnog porijekla; - Analizira tržište potrošača poljoprivredno prehrambenih proizvoda; -Planira i organizuje tehnološke procese u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji uz sagledavanje njihovih ekonomskih aspekata; -