Prof. dr Milinko Šaranović: Rektor Univerziteta (1982-1986) i profesor emeritus 2005. godine
Prof. dr Milinko Šaranović: Rektor Univerziteta (1982-1986) i profesor emeritus 2005.  godine

Rektor Univerziteta u periodu od 1982. do 1986. bio je prof. dr Milinko Šaranović koji je prije izbora na pomenutu funkciju u tri navrata bio prodekan Tehničkog fakulteta, dekan istog fakulteta, kao i prorektor našeg Univerziteta. Takođe, 2005. godine dodijeljeno mu je i zvanje profesora emeritusa.

Kao rektor Univerziteta razvio je saradnju sa Univerzitetom Lomonosov u Moskvi, Univerzitetom u Bariju, sa Univerzitetom u Karlsrueu i Univerzitetom u Rostovu na Donu.

Rođen je 1929. godine u selu Podkraj, kod Danilovgrada. Završio je Srednju tehničku školu - Elektrotehnički odsjek u Titogradu 1949. godine, a Elektrotehnički fakultet 1956. godine u Beogradu.

Doktorirao je 1970.  godine na Tehničkom fakultetu u Titogradu.  Od 1956. do 1963. radi u Zajednici Elektroprivrede Crne Gore, prvo kao rukovodilac službe za studije i izgradnju, a potom kao tehnički direktor Zajednice. Aktivno je učestvovao u izgradnji i realizaciji različitih projekata u okviru elektroenergetike Crne Gore i Jugoslavije.  Radi usavršavanja boravio  je više mjeseci u inostranstvu.

Za docenta na Tehničkom fakultetu u Titogradu izabran je prvi put 1963. godine, a drugi put 1968. godine; za vanrednog profesora izabran je 1970, a za redovnog  1978. godine.

Prof. Šaranović je objavio naučnu monografiju „O suštini fizičkih teorija Faradeja i Maksvela“ (1971. godine), nekoliko radova  iz oblasti klasične teorije elektromagnetnog polja, više studija koje su rađene za potrebe određenih  institucija u oblasti nauke i  privrede, te dva univerzitetska udžbenika: Osnovi elektrotehnike I i Osnovi elektrotehnike II .

Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem (1969) i Ordenom Republike sa srebrnim vijencem (1978), a dobitnik je i Zlatne plakete „Boris Kidrič” (1962) i Plakete „Nikola Tesla” (1985).

Bio je redovni član Inženjerske akademije Jugoslavije od njenog osnivanja 1998. godine, kao i član redakcija nekoliko naučnih i stručnih časopisa.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 1985. godine, a za redovnog 1993. godine. Bio je sekretar Odjeljenja prirodnih nauka (1985–1995), generalni sekretar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (1995–2001). U 2002. godini obavljao je funkciju potpredsjednika Akademije.

Preminuo je 28. aprila 2020. godine u Podgorici. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.