Prof. dr Miloš Radulović: Rektor Univerziteta (1986-1990) i profesor emeritus 2005. godine
Prof. dr Miloš Radulović: Rektor Univerziteta (1986-1990) i profesor emeritus 2005. godine

Profesor Ekonomskog fakulteta prof. dr Miloš Radulović bio je rektor Univerziteta od 1986. do 1990, a dobitnik je i počasnog zvanja profesor emeritus 2005. godine.

Profesor Radulović rođen je 1929. godine u Spužu. Gimnaziju je završio u Titogradu, a Ekonomski fakultet u Ljubljani 1958. godine.

Poslije diplomiranja dvije godine je radio u Zapadnoj Njemačkoj i u Engleskoj na poslovima ekonomske struke. Početkom 1961. godine zaposlio se u preduzeću „Pretis“ u Sarajevu gdje je radio na komercijalnim poslovima. Iste godine prelazi u Republički zavod za produktivnost rada Crne Gore,  na čelo sektora za organizaciju preduzeća. 

Početkom 1962. godine izabran je za asistenta na Ekonomskom fakultetu u Titogradu, za predmet Teorija i politika cijena sa istraživanjem tržišta. Postdiplomske studije završio je na Jugoslovenskom institutu za ekonomska istraživanja u Beogradu 1966. godine; dvije godine kasnije doktorirao je na Ekonomskom fakultet u Beogradu.

Na Ekonomskom fakultetu u Titogradu biran je: za predavača 1966. godine; za vanrednog profesora  1972. godine, a za redovnog profesora 1982. godine. Od 1974. do 1978. godine bio je dekan Ekonomskog fakulteta. Profesor Radulović je objavio knjige: „Kontrola cijena industrijskih proizvoda u Jugoslaviji 1945-1965“ (1966), „Sistem i politika cijena u Jugoslaviji 1945-1965“ (1971), nekoliko studija, te veći broj priloga u domaćim i inostranim časopisima.

U dva navrata boravio je u Sjedinjenim Američkim državama kao stipendista Fulbrajtove fondacije.  

Biran je za člana Predsjedništva Republike Crne Gore, za predsjednika Vijeća Republika, Skupštine Savezne Republike Jugoslavije; bio je i predsjednik Jugoslovenske nacionalne   grupe u Interparlamentarnoj uniji, kao i ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Londonu.  

Preminuo je 2017. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.