Prof. dr Miloš Radulović: Rektor Univerziteta 1986-1990. i profesor emeritus 2005. godine
Prof. dr Miloš Radulović: Rektor Univerziteta 1986-1990. i profesor emeritus 2005. godine

Jedan od tri profesora Ekonomskog fakulteta koji su dobili počasno zvanje profesor emeritus, bivši dekan Ekonomskog fakulteta (1974-1978), te stipendista Fulbrajtove fondacije u dva navrata, prof. dr Miloš Radulović, bio je rektor Univerziteta od 1986. do 1990. godine. 

Profesor emeritus Miloš Radulović rođen je 1929. godine u Spužu. Gimnaziju je završio u Titogradu, a Ekonomski fakultet u Ljubljani 1958. godine.

Poslije diplomiranja dvije godine je radio u Zapadnoj Njemačkoj i u Engleskoj na poslovima ekonomske struke. Početkom 1961. godine zaposlio se u preduzeću "Pretis" u Sarajevu gdje je radio na komercijalnim poslovima. Iste godine prelazi u Republički zavod za produktivnost rada Crne Gore,  na čelo sektora za organizaciju preduzeća.  

Početkom 1962. godine izabran je za asistenta na Ekonomskom fakultetu u Titogradu, za predmet Teorija i politika cijena sa istraživanjem tržišta. Postdiplomske studije završio je na Jugoslovenskom institutu za ekonomska istraživanja u Beogradu 1966. godine; dvije godine kasnije doktorirao je na Ekonomskom fakultet u Beogradu. 

"Na Ekonomskom fakultetu u Titogradu biran je: za predavača - 1966. godine; za vanrednog profesora - 1972. godine, a za redovnog profesora - 1982. godine. Profesor Radulović je objavio dvije knjige: "Kontrola cijena industrijskih proizvoda u Jugoslaviji 1945-1965" (1966), "Sistem i politika cijena u Jugoslaviji 1945-1965" (1971), nekoliko studija, te veći broj priloga u domaćim i inostranim časopisima". navodi se u monografiji “25 godina Univerziteta Crne Gore”, u biografiji profesora Radulovića.

Biran je za člana Predsjedništva Republike Crne Gore, za predsjednika Vijeća Republika, Skupštine Savezne Republike Jugoslavije; bio je i predsjednik Jugoslovenske nacionalne   grupe u Interparlamentarnoj uniji. 

Preminuo je 2017. godine.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.