Studenti doktorskih studija Održivi razvoj dobitnici stipendija u zemlji i inostranstvu
Studenti doktorskih studija Održivi razvoj dobitnici stipendija u zemlji i inostranstvu

Pet studenata prve generacije studenata prvog doktorskog programa na Univerzitetu Crne Gore na engleskom jeziku, Održivi razvoj, dobitnici su stipendija za sufinansiranje školarine Ministarstva prosvjete, zahvaljujući dobrim rezultatima na studijama.  

Na Konkursu za sufinansiranje školarine na magistarskim i doktorskim studijama, uslov za dobijanje stipendije Ministarstva prosvjete, u iznosu do 1000,00 eura,  bio je prosjek od 9.00 (za društvene i humanističke nauke), odnosno veći od 8.50 (za ostale nauke).

Takođe, tri studenta ovog programa dobitnici su i mobilnosti, odnosno programa razmjene za Univerzitet u Rejkjaviku, na Islandu, u ljetnjem semestru 2022/2023.

Studenti prve generacije imali su priliku i za stručno usavršavanje u inostranstvu, uglavnom na Univerzitetu u Mariboru, u Sloveniji, kao i da učestvuju na obukama za doktorske studije, na kojima su bila eminenta imena iz Evrope i vodeći eskperti za reformu visokog obrazovanja i doktorskih studija.

Većina upisanih studenata prve generacije je savladalo definisani nastavni plan i program sa više od 75% uspjeha i odbranila svoje prve naučne radove u okviru prvog Doktorskog simpozijuma Crne Gore, koji je takođe uveden kao novina.  

Doktorski program Održivi razvoj rezultat je uspješne realizacije međunarodnog projekta Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji primjer dobre prakse – MARDS, čiji je rukovodilac bio prof. dr Radovan Stojanović, sa Elektrotehničkog fakulteta UCG. Projekat je rezultirao sa dva doktorska programa u dvije zemlje, na engleskom jeziku. Uz podršku Univerziteta Crne Gore, doktorski program „Održivi razvoj u turizmu i ekonomiji“ zvanično je otvoren i na Univerzitetu u Skadru „Luigj Gurakuqi“, partnerskoj instituciji UCG. 

Na Univerzitetu Crne Gore upisana je i druga generacija studenata.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.