Konkurs za mobilnost osoblja na Univerzitetu Zarlanda (International Staff Week): rok za prijavu 1. jun 2022.

18.05.2022


 

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Zarlandu

 http://www.uni-saarland.de

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost osoblja u okviru Međunarodne nedelje obuke osoblja (International Staff Week) na Univerzitetu Zarlanda koja će se održati od 11. do 15. jula 2022. godine.

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko i administrativno osoblje UCG čiji oblast rada obuhvata neke od sljedećih tematika:

• Outcome based curriculum design
• Learning outcomes and qualification goals
• Quality assurance for new study offers
• International standards of quality assurance
• Innovating and updating existing curricula
• Internationalisation of study programmes
• Quality enhancement

Dostupna mjesta: 1 stipendija u cilju držanja nastave/stručnog usavršavanja 1 STA/STT

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility - STA)

  1. Plan rada (Mobility agreement)sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija
  3. Motivaciono pismou kome je potrebno navesti i:                                              

        1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

        2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

        3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4) Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

Administrativno osoblje - Mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

  1. Plan rada (Mobility agreement)sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) 
  3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou.

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakultetaili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 1. jun 2022. godine.

Broj posjeta : 191

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.