Rektorat, 31.08.2018

Konkurs za magistarske 21. septembraKonkurs za magistarske 21. septembra

Fakulteti Univerziteta Crne Gore raspisaće konkurse za upis na magistarske studije za studijsku 2018/19. godinu 21. septembra, nakon što Upravni odbor UCG utvrdi broj studenata, po prijedlozima fakulteta i Senata UCG. Konkursi će biti objavljeni na sajtu Univerziteta (www.ucg.ac.me) i u crnogorskim dnevnim novinama.

"Studenti Univerziteta Crne Gore mogu se upisati na magistarske studije na preko 60 licenciranih studijskih programa", kazala je prororektorica za nastavu Univerziteta Crne Gore prof. dr Đurđica Perović. 

"Ukupan broj mjesta koji su fakulteti predložili za upis na magistarske studije" dodaje Perović," na nivou je prošlogodišnjeg i iznosi oko 600 mjesta. Precizan broj će biti saopšten nakon odluke Upravnog odbora UCG,  dok će  visina školarine biti  u skladu sa donesenom odlukom od 750 do 1000 eura po semestru". 

Prema njenim riječima, pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje akademske studije i kandidati koji su završili trogodišnje akademske studije i postdiplomske specijalističke akademske studije iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Upis je bliže uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Uz prijavu za upis, kandidat je dužan podnijeti i dokaze o ispunjavanju uslova. Podnosi  originalnu diplomu ili uvjerenje o diplomiranju sa osnovnih akademskih i specijalističkih akademskih studija; uvjerenje o položenim ispitima na studijama (osnovnim i specijalističkim), sa prosječnom ocjenom; kopiju biometrijske lične karte (original donijeti samo na uvid) ili izvod iz matične knjige rođenih; uvjerenje (potvrda) o znanju jednog svjetskog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama.

Svi detalji o upisu biće naznačeni u tekstu konkursa, a studentima će za sva pitanja na raspolaganju biti studentske službe fakulteta.

Kontakti studentskih službi fakulteta UCG