Rektorat, 21.06.2019

Konkurs za upis novih studenata UCG biće raspisan 25. junaX

Image

Univerzitet Crne Gore raspisaće 25. juna 2019.  godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2019/2020, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta.

"Konkursom je predviđeno 3.486 budžetskih mjesta, na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnosiće se 26. i 27. juna 2019. godine", saopštila je prorektorica za nastavu UCG prof. dr Đurđica Perović.

PImagerorektorica Perović je dodala da pravo prijave na Konkurs za upis na studije imaju crnogorski državljani i stranci, u skladu sa zakonom, koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

"Uz prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;   diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa   posebnim propisom;  diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja", kazala je prorektorica Perović.

Prema njenim riječima, stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

Pravilnik je objavljen na web stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me, odnosno na linku: http://www.ucg.ac.me/objava/blog/6/objava/3716-pravilnici-uputstva-povelje-poslovnici

 

https://www.cdm.me/drustvo/prijave-za-upis-novih-studenata-na-univerzitet-crne-gore-sljedece-sedmice/

https://portalanalitika.me/clanak/337749/konkurs-za-upis-novih-studenata-ucg-bice-raspisan-25-juna

https://portalanalitika.me/clanak/337749/prijave-za-upis-novih-studenata-na-univerzitet-crne-gore-sljedece-sedmice

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/konkurs-za-upis-novih-studenata-ucg-25-juna

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/244348/konkurs-za-upis-studenata-25-juna.html

http://www.antenam.net/drustvo/124112-konkurs-za-upis-novih-studenata-ucg-25-juna

http://standard.co.me/index.php/drustvo/item/51838-konkurs-za-upis-novih-studenata-na-univerzitet-crne-gore-25-juna

https://volimpodgoricu.me/2019/06/21/konkurs-za-upis-novih-studenata-ucg-bice-raspisan-25-juna/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/konkurs-za-upis-novih-studenata-ucg-25-juna/

 

 

Broj posjeta : 12396