Rektorat, 27.03.2017

OrganizacijaStručno tijelo u Centru je Odbor za doktorske studije, koji upravlja doktorskim studijama i odgovoran je za postupak samovrednovanja, kontinuirano praćenje, osiguranje i unapređenje kvaliteta.

Odbor razmatra sva pitanja koja se odnose na organizaciju doktorskih studija i tok studiranja, planove i programe. Takođe, Odbor predlaže Senatu odluke u vezi sa sprovođenjem doktorskih studija.

Članovi Odbora za doktorske studije:

 • prof. dr Predrag Miranović, rukovodilac Centra za doktorske studije
 • prof. dr David Kalaj
 • prof. dr Nedeljko Latinović
 • prof. dr Radovan Stojanović
 • prof. dr Saša Popović
 • prof. dr Nataša Kostić
 • doc. dr Milena Jovićević
 • prof. dr Duško Bjelica
 • prof. dr Tatjana Novović
 • prof. dr Biljana Šćepanović
 • prof. dr Ljiljana Musić

 

Administrativno osoblje:
Blerim Gucci

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print