Mašinski fakultet UCG dao pozitivno mišljenje na nove testove za polaganje vozačkog ispita
Mašinski fakultet UCG dao pozitivno mišljenje na nove testove za polaganje vozačkog ispita

U Ministarstvu prosvjete održana je prezentacija novih testova za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita za predstavnike svih auto-škola na teritoriji Crne Gore za koje je pozitivno mišljenje dao Mašinski fakultet - saobraćajni odsjek, Univerziteta Crne Gore. 

S obzirom da dosadašnji testovi za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita za B i C kategoriju nisu mijenjani dugo vremena, radna grupa Ministarstva  u kojoj su učestvovali i predstavnici Univerziteta Crne Gore, Uprave policije, Policijske akademije i Centra za stručno obrazovanje pripremila je i sačinila testove.

Testovi su, po prvi put, prevedeni na engleski i albanski jezik i oni će biti u upotrebi od martovskog roka.

Osnovni akt na osnovu kojeg su formirana pitanja za testove je  Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima i drugi propisi iz ove oblasti. Novi testovi su drugačiji u načinu na koji su formulisana pitanja, gdje se vodilo računa da kandidati nemaju dilemu šta se od njih traži. 

Novina koju će kandidati da primjenjuju kod  rješavanja novih testova, jeste da slike raskrsnica koje su predstavljale najveći problem kandidatima, više nisu iz takozvane “ptičije perspektive” već su predstavljene iz perspektive vozača.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.