Institut za biologiju mora, 11.03.2017

Biografija - Ikica ZdravkoX
  • Diplomirani inženjer morskog ribarstva (2008), Sveučilišni odjel za studije mora , Sveučilište u Spllitu
  • Doktor interdisciplinarnih prirodnih nauka (2013), Međusveučilišni postdiplomski studij „Primijenjene znanosti o moru“, Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu, Sveučilište u Dubrovniku
  • Naučni saradnik (2013), saradnik u istraživanju (2008–2013)
  • Učestvovao na 15 međunarodnih i bilateralnih projekata i 2 nacionalna.
  • Autor i koautor na jednoj međunarodnoj monografiji, 2 FAO AdriaMed tehnička dokumenta, 7 naučnih radova citiranih u SCI bazi, 6 radova u ostalim naučnim časopisima i 27 radova objavljenih u cijelosti na međunarodnim naučnim konferencijama.

Dokumenti