Filološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Čarapić DraganaX

BIOGRAFIJA

Dragana Čarapić je rođena 1975. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Podgorici kao nosilac diplome „Luča“. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, odsjek engleski jezik i književnost 1999. godine. Magistarske studije je završila na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsjek nauka o jeziku sa prosječnom ocjenom 9,50.

Doktorsku disertaciju „Uporedna analiza primjera približne sinonimije u engleskom i crnogorskom jeziku“ odbranila je 05.02.2016. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tokom rada na disertaciji neke od nalaza istraživanja  podijelila je sa naučnom i stručnom javnošću objavljivanjem članaka u časopisima sa međunarodnim uređivačkim odborima, kao i u časopisu koji se nalazi na SCI/AHCI listi. Teza kandidatkinje Čarapić je značajan doprinos istraživanjima u oblasti leksičke semantike u engleskom i crnogorskom jeziku, pošto se metode analize primjenjene u ovom istraživanju mogu primijeniti na mnoge druge elemente dva jezička sistema i tako doprinijeti njihovom boljem opisu.

Zahvaljujući stipendijama Erasmus+ programa mobilnosti akademskog osoblja, boravila je u Irskoj (University of Limerick, MIC, Ireland) i učestvovala na konferenciji Languages & Linguistics: International Perspectives. (http://www.mic.ul.ie/latestnews/Pages/Erasmus.aspx)

Član je Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore.

Od 2008. godine angažovana je u Ispitnom centru Crne Gore kao nacionalni ocjenjivač eksterne mature.

  

BIBLIOGRAFIJA

 

Radovi prihvaćeni za objavljivanje u međunarodnim časopisima koji se nalaze u bazama Social Sciences Citation Index and Arts and Humanities Citation Index  

1. Čarapić, D. (2015): “ Near-synonymy analysis of descriptive adjectives debeo,-la,-lo in Serbian and its English counterpart fat in contrast“ Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 51(2), Berlin: De Gruyter Mouton, ISSN 1897-7499.

 

Radovi objavljeni u ostalim časopisima

2. Čarapić, D. (2014) “Near synonymy analysis of the descriptive adjectives beautiful in English and lep,-a,-o in Serbian in contrast“, u Jovanović, V. (ur.) Facta Universitatis, 12(1), Niš: Filozofski fakultet, ISSN: 0354 -4702, str. 11-24.

3. Čarapić, D. (2013) „Uporedna analiza opisnog pridjeva mršav,-a, -o i njegovih približnih sinonima u engleskom i crnogorskom jeziku“, u Glušica, R. (ur.) Riječ, 9, Nikšić: Filozofski fakultet, ISSN: 0354-6039, str. 33-50.

4. Čarapić, D. (2013) „Zašto se ne može oprati prljav obraz? Tranzitivnost značenja opisnog pridjeva prljav,-a,-o u crnogorskom i opisnog pridjeva dirty u engleskom jeziku u kontrastu“, u Knežević, M. (ur.) Folia Linguistica et Litteraria, 6, Nikšić: Filozofski fakultet: Nikšić, ISSN: 1800-18542, str. 86-98.

5. Čarapić, D. (2014) „Sinonimija iz ugla lingvističkih anglističkih teorija”, u Lingua Montenegrina, 1(13), Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, ISSN 1800-7007, str. 139-152.

6. Čarapić, D. (2017) "Meaning extension and grammatical gender in near synonymy analysis: a corpus based study, u Logos et Littera 4 (1), Faculty of Philology, University of Montenegro, Nikšić, ISSN 2336-9884, str. 40-59.

7. Bulatović, V, Čarapić, D. (2018) “Gender: Social or Linguistic? u Lingua Montenegrina, 1(13), Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, ISSN 1800-7007, str.19-37.

 

Radovi u monografijama od nacionalnog značaja:

8. Čarapić, D. (2014) „Kognitivna lingvistika i analiza diskursa: kognitivni sinonimi“, naučna monografija Analiza diskursa: teorija i metode, (ur.) Slavica Perović, Podgorica: , Institut za strane jezike, str. 249-264.

 

Radovi objavljeni u zbornicima konferencija

9. Čarapić, D. (2012) „Analiza leksičkih grešaka u esejima studenata“, u Perović, S. (ur.) Zbornik radova sa konferencije društva za primijenjenu lingvistiku „Mi o jeziku, jezik o nama“. (10.20). Podgorica: Institut za strane jezike i DPLCG, str. 191-199.

10. Čarapić, D. (2012) „Rod i semantički sadržaj primjera opisnih pridjeva u crnogorskom i engleskom jeziku u kontrastu”, u Lakić, I. (ur.) Zbornik radova sa konferencije društva za primijenjenu lingvistiku „Primijenjena lingvistika u fokusu“. (25.10.2012). Podgorica: Institut za strane jezike i DPLCG, str. 29-44.

Profil na Google Akademiku: https://scholar.google.com/citations?user=CzESWXsAAAAJ&hl=sr

Recenziranje:

- Folia linguistica et Litteraria (Faculty of Philology, University of Montenegro)

- Logos & Littera: Interdisciplinary Approaches to Text (Faculty of Philology, University of Montenegro)

Dokumenti