Rektorat, 04.04.2018

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Vigo u ŠpanijiErasmus + konkurs za Univerzitet Vigo u Španiji

 www.internacional.uvigo.es

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Vigu u akademskoj 2017/2018. godini

Za mobilnost se može  prijavljivati akademsko i administrativno osoblje

Broj stipendija:

1 za training

 4  za teaching 

Napomena: stipendije za teaching se mogu prebaciti u training, i obrnuto;

Oblasti studija: Sve oblasti

Trajanje mobilnosti:  5 dana + 2 dana za put

 Za prijavu je potrebno podnijeti:

  • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka
  • CV u Europass formatu na engleskom jeziku sa listom publikacija (Sci/SSCI/A&HCI, Scopus, Monografije);
  • kopiju pasoša
  • dokaz o radnom odnosu na UCG na engleskom jeziku

Napomena: Mobilnosti za teaching se moraju realizovati u APRILU mjesecu, dok se za trening mogu realizovati i u aprilu i u maju mjesecu.

 Formu planova rada možete naći u prilogu konkursa.

  Dokumentaciju (u jednom pdf fajlu)  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za medjunarodnu saradnju matičnog fakulteta .

 Matični fakultet sačinjava listu nominovanih koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije akademsko osoblje se prijavljuje univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 Krajnji rok prijavu je  13. april 2018.godine

Dokumenti