Rektorat

Uređivački odbor
Uređivački odbor je radno tijelo Senata Univerziteta Crne Gore u funkciji izdavačke djelatnosti Univerziteta.

Broj posjeta : 13590