Rektorat, 21.11.2019

Uređivački odborUređivački odbor je radno tijelo Senata Univerziteta Crne Gore u funkciji izdavačke djelatnosti Univerziteta.

Broj posjeta : 11874