Zašto odabrati Elektrotehnički fakultet?
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Znate li kako funkcioniše nauka? Po principu problema i odgovora. Tog prinicipa se posebno pridržavaju na Elektrotehničkom fakultetu UCG, vodećoj naučnoj instituciji u Crnoj Gori, sa naučnicima koji su prepoznati na globalnom nivou. Dovoljno je navesti samo nekoliko razloga zašto treba upisati ovaj fakultet.

Upisuju ga najbolji

Na ovaj fakultet se tradicionalno upisuju najbolji srednjoškolci koji imaju potencijal da postignu rezultate i na svjetskim univerzitetima, da odmah dobiju posao, da budu na vodećim pozicijama gdje god da se zaposle. Studenti ETF-a su se plasirali u 5.2 % najboljih timova na vodećem svjetskom takmičenju u programiranju IEEE Extreme, koje je okupilo 12.946 takmičara iz cijelog svijeta. Na startap takmičenjima na nivou Univerziteta, nagrade obično odnose timovi studenata ETF-a.

Startup akademija otvara vrata svijeta inovacija

Svake godine na ETF-u se organizuje Startup akademija za studente, gdje  „iz prve ruke“ uče kako da kreiraju uspješan startup, i to kroz mentorisanje istaknutih menadžera, predstavnika najznačajnijih kompanija u oblasti energetike i informaciono komunikacionih tehnologija, ali i ljudi iz startup miljea u Crnoj Gori. Među njima su i alumnisti - bivši studenti ovog fakulteta. Upravo to govori o posebnom odnosu studenata prema ETF-u, jer mu se vraćaju u namjeri da podrže izgradnju novih stručnjaka.

Ono čemu su na ETF-u posebno posvećeni je kreiranje ambijenta u kojem će se istraživanja usmjeravati ka rješavanju konkretnih problema iz privrede, te ka kreiranju rješenja koja će dati doprinos široj zajednici.

Komunikacija s profesorima rješava probleme

Na ovom fakultetu je važno učiti ne zbog ocjene već zbog znanja na kojem ćete izgraditi svoju budućnost. Ne plašite se priča o teškoći fakulteta. Kada student dolazi redovno na nastavu on je na izvoru informacija i uvijek je u prilici da čuje nešto što će mu biti od koristi. Konsultacije i direktna konsultacija  sa profesorom (saradnikom) pomoći će vam da razriješite dileme vezane za gradivo.

Fakultet ima šest decenija dugu tradiciju obrazovanja stručnjaka koji su konkurentni na međunarodnom tržištu. Njegovi studijski programi stalno se prilagođavaju savremenim naučnim trendovima i potrebama industrije. Na njemu se cjelokupna nastava na svim studijskim programima i na svim nivoima studija realizuje sopstvenim kadrom.

Nastavni kadar, prepoznat po naučnoistraživačkim rezultatima, pruža punu podršku studentima da razviju svoju kreativnost, uključe ih u projekte, podrže njihovo učešće u studentske aktivnosti 

ETF je povezan sa ključnim privrednicima

Fakultet ima saradnju sa ključnim crnogorskim kompanijama iz oblasti energetike i Informaciono – komunikacionih tehnologija, sa kojima ima potpisane sporazume o saradnji. Konzorcijum partnera ovog fakulteta čine kompanije EPCG, CGES, Telenor, M-tel, kao i manje firme, kao što su Ramel, Bemax, Electro Group, Electro Team, Mezon, CoreIT, Amplitudo, Čikom, Roaming Networks, Sporting Group, Uhura Solutions, Quantox i Coinis.

Na ETF-u se trude da potpisani sporazumi ne budu samo mrtvo slovo na papiru, već da partnere učine prisutnim kako među studentskom populacijom, tako i među istraživačima. 

Donacijama partnera, koji su ujedno i budući poslodavci studenata, na fakultetu su renovirani amfiteatri, računarske sale i svečane sale u skladu sa savremenim standardima.

Pored velikog broja naučnoistraživačkih i stručnih projekata, ETF učestvuje i u projektu DUALMONT koji ima za cilj razvoj dualnog  obrazovanja u toku kojeg će, nakon istraživanja potreba tržišta rada, ponuditi studentima mogućnost da dio bodova na odabranim predmetima dobiju stažiranjem u preduzećima koji su partneri na ovom projektu.

Studijski programi

Osnovni studijski programi

 • Elektronika, telekomunikacije i računari
  • Izborni modul: Elektronika
  • Izborni modul: Telekomunikacije
  • Izborni modul: Računari
 • Energetika i automatika
  • Izborni modul: Elektroenergetski sistemi
  • Izborni modul: Automatika i industrijska elektrotehnika
 • Primijenjeno računarstvo
  • Izborni modul: Kompjuterski inženjering
  • Izborni modul: Softverski inženjering

Master studijski programi

 • Elektronika
 • Telekomunikacije
 • Računari
 • Elektroenergetski sistemi
 • Automatika i industrijska elektrotehnika
 • Primijenjeno računarstvo

Doktorski studijski programi

 • Elektrotehnika

Koje škole imaju prohodnost za upis?

 

Elektrotehnički fakultet

 

Elektronika, telekomunikacije i računari

Gimnazija, elektrotehnička, mašinska, hemijska, građevinska, geodetska, saobraćajna, šumarska, geološko-rudarska, metalurška, pomorska i ekonomska škola

Energetika i automatika

Primijenjeno računarstvo

Gimnazija i sve srednje stručne škole

 

Da li je potrebno polagati prijemni ispit za upis na ETF?

Nije. Procedura upisa, kao i sistem rangiranja prijavljenih kandidata definisana  je Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore

Šta posle fakulteta?

Tehničke nauke, a posebno Elektrotehnika, razvijaju se izuzetno brzo, pa je vrlo bitno da srednjoškolci, u fazi biranja budućeg zanimanja, imaju što bolji uvid u širinu i ljepotu oblasti koje se izučavaju na tehničkim fakultetima.

Savremene potrebe tržišta rada, trendovi globalizacije i digitalizacije i razvoj pametnih tehnologija zahtijevaju opšta i specijalizovana znanja, vještine i kompetencije, kojim svršeni studenti Elektrotehničkog fakulteta raspolažu. Znanja stečena na fakultetu omogućavaju studentima zapošljavanje kako u Crnoj Gori i regionu, tako i daleko van granica naše zemlje. Svršeni studenti Elektrotehničkog fakulteta rade u velikim kompanijama, ali i u malim firmama, u oblastima elektrotehnike, elektroenergetike, automatike, telekomunikacija i računarstva.

U kojim institucijama se obavlja praksa na ovom fakultetu?

Kroz potpisane sporazume o saradnji, studenti ETF-a imaju mogućnost obavljanja prakse u nekoj od sljedećih kompanija: 

 • Elektroprivreda Crne Gore
 • Crnogorski elektroprenosni sistem
 • Crnogorski elektrodistributivni sistem
 • Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
 • Agencija za energetiku i regulisane djelatnosti
 • Telenor
 • Centralna banka Crne Gore
 • Crnogorska komercijalna banka
 • ElectroGroup
 • Mezon
 • Amplitudo
 • CoreIt
 • Coinis
 • Quantox

 Šta kažu drugi o  ETF-u?

Riječ Dekana:

Dekan prof. dr Saša Mujović

Sara Milinković – najbolji student Elektrotehničkog fakulteta za studijsku godimu 2022/23 

 Istorijat     

Osoblje Fakulteta

Studentske organizacije 

Na Elektrotehničkom fakultetu postoji više studentskih organizacija koje doprinose poboljšanju studentskog života i koje se bave studentskim pitanjima i rješavanjem studentske problematike. Saznajte više o njima na linku Studentske organizacije

Kontakt

Studentska služba

Telefon: +382 67 257137

Elektrotehnički fakultet
Džordža Vašingtona bb.,
81000 Podgorica

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.