Obavještenja - Prirodno-matematički fakultet


Prirodno-matematički fakultet -   08.03.2023
  Ljetnja škola "Mathematics in Ljubljana 2023"
Prirodno-matematički fakultet -   06.03.2023
  Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Šćećinu, Poljska
Prirodno-matematički fakultet -   06.03.2023
   Erasmus + konkurs za Univerzitet "La Sapienza" u Rimu, Italija
Prirodno-matematički fakultet -   01.03.2023
  Ljetnja škola za studente master i doktorskih studija matematike
Prirodno-matematički fakultet -   26.02.2023
  Termini ispita u kovid roku
Prirodno-matematički fakultet -   24.02.2023
  Transparentnost finansiranja medija
Prirodno-matematički fakultet -   22.02.2023
  Erasmus + konkurs za Univerzitet u Granadi, Španija (doktorandi)
Prirodno-matematički fakultet -   20.02.2023
  Erasmus + konkurs za Univerzitet u Uelvi
Prirodno-matematički fakultet -   20.02.2023
  Erasmus + konkurs za Univerzitet u Varšavi
Prirodno-matematički fakultet -   09.02.2023
  Konkurs za Ljetnju školu Radboud univerziteta, Holandija
Prirodno-matematički fakultet -   07.02.2023
  Dodatni kovid rok
Prirodno-matematički fakultet -   06.02.2023
  Pokretanje postupka za izbor dekana Prirodno-matematičkog fakulteta
Prirodno-matematički fakultet -   02.02.2023
  Imenovanje mentora na doktorskim studijama
Prirodno-matematički fakultet -   27.01.2023
  Predavanja prof dr Ourania Tzoraki i prof dr Vasileios Gavalas
Prirodno-matematički fakultet -   05.01.2023
  Konačni raspored završnih ispita u zimskom semestru 2022/2023
Prirodno-matematički fakultet -   13.12.2022
  Raspored provjera znanja u sali 106
Prirodno-matematički fakultet -   13.12.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Kristine Gajević
Prirodno-matematički fakultet -   13.12.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Marije Vujičić
Prirodno-matematički fakultet -   09.12.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Azre Tahirović
Prirodno-matematički fakultet -   05.12.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidata Stefana Šćepanovića
Prirodno-matematički fakultet -   29.11.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidata Nikole Dragovića
Prirodno-matematički fakultet -   28.11.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Milice Vučurović
Prirodno-matematički fakultet -   28.11.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Ane Brajović
Prirodno-matematički fakultet -   24.11.2022
  Erasmus + konkurs za Univerzitet Azurna obala u Nici, Francuska
Prirodno-matematički fakultet -   24.11.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Kristine Gajević
Prirodno-matematički fakultet -   24.11.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Marije Vujičić
Prirodno-matematički fakultet -   24.11.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Azre Tahirović
Prirodno-matematički fakultet -   22.11.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidata Velibora Došljaka
Prirodno-matematički fakultet -   22.11.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidata Nikole Pižurice
Prirodno-matematički fakultet -   22.11.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Teute Junčaj
Prirodno-matematički fakultet -   22.11.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Jelene Jovanović
Prirodno-matematički fakultet -   22.11.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Stefana Šćepanovića
Prirodno-matematički fakultet -   21.11.2022
  Odbrana specijalistickog rada kandidata Petra Pajovića
Prirodno-matematički fakultet -   16.11.2022
  Sajam praksi i stipendija
Prirodno-matematički fakultet -   15.11.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Ane Brajović
Prirodno-matematički fakultet -   15.11.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Teute Junčaj
Prirodno-matematički fakultet -   15.11.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Nikole Dragovića
Prirodno-matematički fakultet -   15.11.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Velibora Došljaka
Prirodno-matematički fakultet -   12.11.2022
  Erasmus + konkurs za mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 20