Prirodno-matematički fakultet -   18.05.2022
  Podizanje diploma
Prirodno-matematički fakultet -   17.05.2022
  STUDENTSKA ANKETA
Prirodno-matematički fakultet -   17.05.2022
  UPLATA ŠKOLARINE
Prirodno-matematički fakultet -   07.05.2022
  STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU
Prirodno-matematički fakultet -   28.04.2022
  Odbrana doktorske disertacije - Edin Liđan
Prirodno-matematički fakultet -   16.04.2022
  Odbrana specijalistickog rada kandidatkinje Kristine Šćekić
Prirodno-matematički fakultet -   14.04.2022
  Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Suzane Baltić
Prirodno-matematički fakultet -   13.04.2022
  Odbrana master rada kandidatkinje Kristine Drebnickaje
Prirodno-matematički fakultet -   13.04.2022
  Prezentacija platforme Jobiri
Prirodno-matematički fakultet -   12.04.2022
  Raspored predavanja i kolokvijuma u sali 106 u ljetnjem semestru
Prirodno-matematički fakultet -   12.04.2022
  Predavanje profesora Ioannis S. Stamatiou
Prirodno-matematički fakultet -   08.04.2022
  Odbrana specijalističkog rada kandidata Dejana Todorovića
Prirodno-matematički fakultet -   29.03.2022
  ERASMUS+ konkurs_Univerzitet Azurna obala u Nici
Prirodno-matematički fakultet -   29.03.2022
  Erasmus+ konkurs_Univerzitet u Šćećinu, Poljska
Prirodno-matematički fakultet -   28.03.2022
  Predavanje dr Gulderen Karakus
Prirodno-matematički fakultet -   28.03.2022
  Erasmus+ konkurs_Univerzitet u Sivasu (Turska)
Prirodno-matematički fakultet -   28.03.2022
  Erasmus+ konkurs_Univerzitet u Kadizu (Španija)
Prirodno-matematički fakultet -   28.03.2022
  Erasmus + konkurs_Univerzitet Zapadne Atike, Atina
Prirodno-matematički fakultet -   23.03.2022
  Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Irene Đorojević
Prirodno-matematički fakultet -   18.03.2022
  Odbrana polaznih istraživanja - Anton Đokaj
Prirodno-matematički fakultet -   18.03.2022
  Odbrana polaznih istraživanja - Nikola Đorđević
Prirodno-matematički fakultet -   17.03.2022
  Program razmjene u SAD_SUSI Student Leaders
Prirodno-matematički fakultet -   14.03.2022
  Odbrana doktorske disertacije - Milica Kankaraš
Prirodno-matematički fakultet -   11.03.2022
  Odbrana polaznih istraživanja kandidatkinje Itane Bubanje
Prirodno-matematički fakultet -   10.03.2022
  Odbrana specijalistickog rada kandidatkinje Mileve Tomašević
Prirodno-matematički fakultet -   09.03.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Nikolije Svrkote
Prirodno-matematički fakultet -   09.03.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Amre Jukić
Prirodno-matematički fakultet -   09.03.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Sanje Popović
Prirodno-matematički fakultet -   03.03.2022
  Odbrana specijalističkog rada kandidata Ivana Pleskonjića
Prirodno-matematički fakultet -   03.03.2022
  Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Marije Ćosović
Prirodno-matematički fakultet -   28.02.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Marine Šoškić
Prirodno-matematički fakultet -   25.02.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Amre Jukić
Prirodno-matematički fakultet -   25.02.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Sanje Popović
Prirodno-matematički fakultet -   24.02.2022
  Rasporedi ispita u dodatnom ,,korona"-roku
Prirodno-matematički fakultet -   22.02.2022
  Predavanje prof dr Tzoraki Rania na studijskom programu Biologija
Prirodno-matematički fakultet -   20.02.2022
  Erasmus + konkurs za Egejski univerzitet, Grčka
Prirodno-matematički fakultet -   12.02.2022
  Početak nastave u ljetnjem semestru
Prirodno-matematički fakultet -   09.02.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Kristine Drebnickaje
Prirodno-matematički fakultet -   08.02.2022
  Prijave teme master-rada (dvogodišnje studije)
Prirodno-matematički fakultet -   08.02.2022
  Odbrana specijalističkog rada kandidata Petra Milosavljevića
Prirodno-matematički fakultet -   07.02.2022
  Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Majde Kolar
Prirodno-matematički fakultet -   03.02.2022
  Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Marine Šoškić

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 18