Medicinski fakultet

Akcija javnog zdravlja

02.12.2017


Medicinski fakultet

Crnogorsko-Slovenački dani neurologije

01.12.2017


Medicinski fakultet

Nove biomedicinske tehnologije i bioetički izazovi

18.11.2017


Medicinski fakultet

Akcija studenata Medicinskog fakulteta u okviru Pink oktobra 2017/18.

30.10.2017


Medicinski fakultet

II kongres stomatologa Crne Gore

09.10.2017


Medicinski fakultet

Posjeta delegacije Univerziteta za tehnologiju i nauku iz Trondhajma - Norveška

28.09.2017


Medicinski fakultet

Raspored praktične nastave

26.09.2017


Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

25.09.2017


Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Zdravstvena njega

19.09.2017


Medicinski fakultet

Upis na specijalisticke studije Primijenjena fizioterapija

19.09.2017


Medicinski fakultet

Raspored teorijske nastave

14.09.2017


Medicinski fakultet

Prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta

13.09.2017


Medicinski fakultet

Konkurs za izbor saradnika u nastavi i stručnih saradnika

04.09.2017


Medicinski fakultet

Drugi upisni rok - Konačna rang lista

30.08.2017


Medicinski fakultet

Drugi upisni rok

29.08.2017


Medicinski fakultet

Drugi upisni rok

28.08.2017


Medicinski fakultet

Drugi upisni rok od 28. avgusta

25.08.2017


Medicinski fakultet

Upis kandidata na studijske programe Medicina i Stomatologija

19.07.2017


Medicinski fakultet

Upis kandidata na studijske programe Farmacija i Primijenjena fizioterapija

18.07.2017


Medicinski fakultet

Rang liste kandidata studijski programi Medicina i Stomatologija

18.07.2017


Medicinski fakultet

Rang lista kandidata - Primijenjena fizioterapija

17.07.2017


Medicinski fakultet

Rezultati polaganja dopunskog ispita

17.07.2017


Medicinski fakultet

Rezultati polaganja testa za kandidate koji nijesu polagali eksternu maturu

12.07.2017


Medicinski fakultet

Upis 2017/2018 godina

12.07.2017


Medicinski fakultet

Upis 2017/2018 godina

11.07.2017


Medicinski fakultet

Mr sci Mihailo Vukmirović, javno će braniti doktorsku disertaciju

07.07.2017


Medicinski fakultet

Upis na osnovne studije

07.07.2017


Medicinski fakultet

Medicinski fakultet je bio domaćin grupi naučnika iz Italije sa Instituta za Biomembrane, Bioenergetiku i Molekularnu Biotehnologiju iz Barija (IBIOM).

29.06.2017


Medicinski fakultet

Posjeta Medicinskom fakultetu

22.06.2017


Medicinski fakultet

Seminar na temu: Cellular Models for Cancer Research and Diagnosis

13.06.2017


Medicinski fakultet

Interni oglas za angazovanje u nastavi

07.06.2017


Medicinski fakultet

Obavjestenje - konkurs za izdavacku djelatnost 2017.

12.04.2017


Medicinski fakultet

Formiranja regionalne baze mentora

28.03.2017


Medicinski fakultet

Javni poziv za učešće studenata u razvoju Inovativno-edukativnog centra Univerziteta Crne Gore i Glavnog grada Podgorice

27.03.2017


Medicinski fakultet

Posjeta dr Bente Mikkelsen, šefice Sekretarijata Globalnog koordinirajućeg mehanizma za hronične nezarazne bolesti SZO

02.03.2017


Medicinski fakultet

16.02.2017


Medicinski fakultet

Predavnja profesora sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

12.02.2017


Medicinski fakultet

Svečanost povodom promocije svršenih studenata studijskih programa Medicinskog fakulteta

16.12.2016


1 | 2 | 3 | 4