Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

11.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Termin odrzavanja popravnog zavrsnog ispita

06.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Rezultati nakon zavrsnog ispita

31.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Termin odrzavanja zavrsnog ispita

22.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Rokovi za vjezbu za zavrsni ispit

10.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Promjena termina laboratorijskih vjezbi

27.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Promjena termina laboratorijskih vjezbi

13.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Raspored i termini odrzavanja laboratorijskih vjezbi

05.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Termin odrzavanja popravnog kolokvijuma

30.11.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Rezultati prvog kolokvijuma

16.11.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Termin odrzavanja prvog kolokvijuma

02.11.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

I kol 2015-2016

28.10.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Poeni sa laboratorijskih vjezbi - stariji studenti - ETR

20.10.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Rezultati nakon popravnog roka

13.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

Termin odrzavanja popravnog roka

04.09.2017


1 | 2