Rektorat -   01.01.2017
  Kursevi
Rektorat -   02.02.2015
  Programi
Rektorat -   01.02.2015
  HSK test znanja kineskog jezika
Rektorat -   04.01.2015
  Stipendije
Rektorat -   04.01.2015
  Kineski ugao  
Rektorat -   03.01.2015
  Galerija
Rektorat -   02.01.2015
  Publikacije