Obavještenja za predmete - FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI


SLIKARSTVO - KONZERVACIJA

Konzervacija (obavezni i izborni predmet), predavanje putem ZOOM-a, srijeda 3.mart u 11 h

03.03.2021


SLIKARSTVO - OSNOVI LIKOVNE TEHNOLOGIJE

Osnovi likovne tehnologije - Predavanje putem ZOOM-a, ponedjeljak 01.03. u 14h

28.02.2021


SLIKARSTVO - KONZERVACIJA MA

Konzervacija MA - predavanja on-line putem ZOOM-a, 25.02. u 16:00h

24.02.2021


SLIKARSTVO - KONZERVACIJA

Konzervacija (obavezni i izborni predmet): Predavanje putem ZOOM-a, srijeda 24.02. u 11:00h

23.02.2021


SLIKARSTVO - OSNOVI LIKOVNE TEHNOLOGIJE

Osnovi likovne tehnologije - Predavanje putem ZOOM-a, ponedjeljak 22.02. u 14h

21.02.2021


GRAFIČKI DIZAJN - TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA

Predavanja i vježbe: zoom link

14.02.2021


SLIKARSTVO - TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA

Predavanja i vježbe: zoom link

14.02.2021


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Istorija umjetnosti II-Obavještenje o održavanju nastave u drugom semestru

11.02.2021


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Istorija umjetnosti II-Obavještenje o održavanju nastave u drugom semestru

11.02.2021


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Istorija umjetnosti II-Obavještenje o održavanju nastave u drugom semestru

11.02.2021


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV

Istorija umjetnosti IV-Obavještenje o održavanju nastave u drugom semestru

11.02.2021


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV

Istorija umjetnosti IV-Obavještenje o održavanju nastave u drugom semestru

11.02.2021


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI IV

Istorija umjetnosti IV-Obavještenje o održavanju nastave u drugom semestru

11.02.2021


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 28. decembra 2020. godine

29.12.2020


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 28. decembra 2020. godine

29.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 28. decembra 2020. godine

29.12.2020


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 28. decembra 2020. godine

29.12.2020


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 28. decembra 2020. godine

29.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 28. decembra 2020. godine

29.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - SVJETSKA KNJIŽEVNOST I

Позив на предавање

28.12.2020


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2020.

23.12.2020


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2020.

23.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2020.

23.12.2020


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III- Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2020.

23.12.2020


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III- Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2020.

23.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III- Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2020.

23.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - SVJETSKA KNJIŽEVNOST I

Позив на предавање

21.12.2020


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 14. decembra 2020. godine

15.12.2020


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III-Rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 14. decembra 2020. godine

15.12.2020


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 14. decembra 2020. godine

15.12.2020


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III-Rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 14. decembra 2020. godine

15.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 14. decembra 2020. godine

15.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III-Rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 14. decembra 2020. godine

15.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - SVJETSKA KNJIŽEVNOST I

Позив на предавање

14.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - SVJETSKA KNJIŽEVNOST I

Позив на предавање

07.12.2020


GRAFIČKI DIZAJN - SVJETSKA KNJIŽEVNOST I

Позив на предавање

29.11.2020


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati kolokvijuma održanog 23. novembra 2020. godine

24.11.2020


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati kolokvijuma održanog 23. novembra 2020. godine

24.11.2020


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI I

IU I-Rezultati kolokvijuma održanog 23. novembra 2020. godine

24.11.2020


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III-Rezultati kolokvijuma održanog 23. novembra 2020. godine

24.11.2020


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III-Rezultati kolokvijuma održanog 23. novembra 2020. godine

24.11.2020


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI III

IU III-Rezultati kolokvijuma održanog 23. novembra 2020. godine

24.11.2020


GRAFIČKI DIZAJN - SVJETSKA KNJIŽEVNOST I

Позив на предавање

23.11.2020


GRAFIČKI DIZAJN - DIZAJN I MARKETING

Termin časova vježbi

22.11.2020


GRAFIČKI DIZAJN - DIZAJN I MARKETING

Link za čas vježbi 16.11.

16.11.2020


GRAFIČKI DIZAJN - SVJETSKA KNJIŽEVNOST I

Позив на предавање

16.11.2020


GRAFIČKI DIZAJN - DIZAJN I MARKETING

Vježbe 16.11.

13.11.2020


GRAFIČKI DIZAJN - SVJETSKA KNJIŽEVNOST I

Позив на предавање

09.11.2020


GRAFIČKI DIZAJN - DIZAJN I MARKETING

Link za čas vježbi 23.10.

22.10.2020


SLIKARSTVO - MURAL MA

MURAL MA (Slikarstvo) - Obavještenje o on-line nastavi

20.10.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 8