Obavještenja za predmete - FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV

Literatura za Istoriju umjetnosti IV

16.02.2020


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI IV

Literatura za Istoriju umjetnosti IV

16.02.2020


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI IV

Literatura za Istoriju umjetnosti IV

16.02.2020


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Literatura za Istoriju umjetnosti II

10.02.2020


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Literatura za Istoriju umjetnosti II

10.02.2020


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI II

Literatura za Istoriju umjetnosti II

10.02.2020


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 23. decembra 2019.

23.12.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 23. decembra 2019.

23.12.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 23. decembra 2019.

23.12.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 23. decembra 2019. godine

23.12.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 23. decembra 2019. godine

23.12.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 23. decembra 2019. godine

23.12.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 16. decembra 2019.

16.12.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 16. decembra 2019.

16.12.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 16. decembra 2019.

16.12.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-rezultati II kolokvijuma održanog 16. decembra 2019.

16.12.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-rezultati II kolokvijuma održanog 16. decembra 2019.

16.12.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-rezultati II kolokvijuma održanog 16. decembra 2019.

16.12.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultat II kolokvijuma 16. decembar 2019.

16.12.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultat II kolokvijuma 16. decembar 2019.

16.12.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati II kolokvijuma održanog 9. decembra 2019. godine

11.12.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati kolokvijuma održanog 9. decembra 2019. godine

11.12.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati II kolokvijuma održanog 9. decembra 2019. godine

11.12.2019


GRAFIČKI DIZAJN - DIZAJN I MARKETING

Termin završnog ispita

28.11.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 25. novembra 2019. godine

26.11.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 25. novembra 2019. godine

26.11.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 25. novembra 2019. godine

26.11.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati I kolokvijuma održanog 18. novembra 2019.

19.11.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-rezultati kolokvijuma održanog 18. novembra 2019. godine

19.11.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 11. novembra 2019.

11.11.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 11. novembra 2019.

11.11.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 11. novembra 2019.

11.11.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti III-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 11. novembra 2019.

11.11.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti III-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 11. novembra 2019.

11.11.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti III-rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 11. novembra 2019.

11.11.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati I kolokvijuma održanog 4. novembra 2019.

05.11.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati I kolokvijuma održanog 4. novembra 2019.

05.11.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-rezultati I kolokvijuma održanog 4. novembra 2019.

05.11.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-rezultati I kolokvijuma održanog 4. novembra 2019.

05.11.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-rezultati I kolokvijuma održanog 4. novembra 2019.

05.11.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-rezultati I kolokvijuma održanog 4. novembra 2019.

05.11.2019


GRAFIČKI DIZAJN - DIZAJN I MARKETING

Spisak tema

01.11.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-Obavezna i dodatna literatura

29.09.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-Obavezna i dodatna literatura

29.09.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI III

Istorija umjetnosti III-Obavezna i dodatna literatura

29.09.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-literatura

29.09.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-literatura

29.09.2019


GRAFIČKI DIZAJN - ISTORIJA UMJETNOSTI CRNE GORE

Istorija umjetnosti Crne Gore-literatura

29.09.2019


SLIKARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-Literatura

29.09.2019


VAJARSTVO - ISTORIJA UMJETNOSTI I

Istorija umjetnosti I-Literatura

29.09.2019


1 | 2