Obavještenja za predmete - Pravni fakultet


Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

OSNOVI PRAVA EU - Završni ispit

17.05.2019


Pravne nauke-Međunarodno privatno pravo

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - odlaganje nastave

17.05.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 17.05.2019 11:06

17.05.2019


Pravne nauke (2017)-Radno pravo

RADNO PRAVO - odlaganje nastave

15.05.2019


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

GRUPE za završni ispit_nova objava - 15.05.2019 12:26

15.05.2019


Pravne nauke (2017)-Uvod u gradjansko pravo

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Uvoda u Gradjansko pravo

14.05.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

PREDROK ZAVRŠNOG ISPITA

14.05.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

PREDROK ZAVRŠNOG ISPITA

14.05.2019


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Poresko i budžetsko pravo EU

Poresko i budzetsko pravo EU - rez kolokvijuma

13.05.2019


Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Crnogorska pravna tradicija

Obavjestenje - rez kolokvijuma

13.05.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

GRUPE ZA ZAVRŠNI ISPIT- Nova objava -13.05.2019 10:04

13.05.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalistika III taktika

Kriminalistika III taktika - predavanje i ispiti

10.05.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

NASTAVA

10.05.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

Seminarski radovi - 09.05.2019 15:12

09.05.2019


Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Nova objava - 09.05.2019 22:04 Organizacija ispita

09.05.2019


Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Nova objava - 09.05.2019 22:14 Nastava

09.05.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 08.05.2019 12:46

08.05.2019


Pravne nauke-Finansijko pravo

Finansijsko pravo - Popravni prvog kolokvijuma

07.05.2019


Pravne nauke (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - predavanja

06.05.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

Rezultati popravnog kolokvijuma - Engleski jezik II

06.05.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

Nastava

06.05.2019


Pravne nauke-Međunarodno privatno pravo

ECTS, Ispitna pitanja i prezentacije iz MPP-a 2019

05.05.2019


Pravne nauke (2017)-Finansijko pravo

Finansijsko pravo - popravni II kolokvijuma

05.05.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

PRAKSA

25.04.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

popravni kolokvijum

22.04.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

ISPITNA PITANJA-ZAVRŠNI ISPIT 2019

22.04.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

REZULTATI kolokvijuma od - 22.04.2019 13:40

22.04.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma - Engleski jezik II

21.04.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

Termin popravnog kolokvijuma - Engleski jezik II

21.04.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Diplomatija i bezbjednosne službe

Rezultati popravnog I kolokvijuma

18.04.2019


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti

Rezultati II kolokvijuma - 18.04.2019 13:41

18.04.2019


Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Penologija

Penelogija - kolokvijum

17.04.2019


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

REZULTATI kolokvijuma PRP od 17.04.2019 15:22

17.04.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

popravni kolokvijum

17.04.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

PRAKSA

17.04.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

PRAKSA

17.04.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi ekonomske politike

OSNOVI EKONOMSKE POLITIKE - rezultati kolokvijuma

16.04.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Procesno dokazno pravo

PROCESNO DOKAZNO PRAVO - obavjestenje

15.04.2019


Pravne nauke (2017)-Radno pravo

RADNO PRAVO - popravni kolokvijum

15.04.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

ISPITNA PITANJA-ZAVRŠNI ISPIT 2019

15.04.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

GRUPE za kolokvijum od 22. aprila 2019- 15.04.2019 13:47

15.04.2019


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.04.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

Termin kolokvijuma - Engleski jezik II

13.04.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

PRAKSA U OSNOVNOM SUDU

11.04.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

PRAKSA U OSNOVNOM SUDU

11.04.2019


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

GRUPE za popravni kolokvijum iz PRP - 10.04.2019 15:34

10.04.2019


Pravne nauke (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - predavanja (odlaganje nastave)

09.04.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

REZULTATI_ Kompanijsko - 08.04.2019 13:57

08.04.2019


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo

Rezultati kolokvijuma

08.04.2019


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti

REZULTATI I kolokvijuma iz predmeta Pravo hartija od vrijednosti

06.04.2019


Pravne nauke-Finansijko pravo

Finansijsko pravo - prezentacija

05.04.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

kOLOKVIJUM

05.04.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Osnovi ekonomske politike

Osnovi ekonomske politike - odlaganje popravnog kolokvijuma

05.04.2019


Pravne nauke (2017)-Finansijko pravo

Finansijsko pravo - prezentacija

05.04.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

PRAKSA U OSNOVNOM SUDU

04.04.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

PRAKSA

04.04.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati kolokvimuja od 02. aprila 2019. godine - 03.04.2019 11:58

03.04.2019


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

REZULTATI kolokvijuma od - 03.04.2019 15:17

03.04.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

Materija kolokvijuma - 03.04.2019 15:18

03.04.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi bezbjednosti

 OSNOVI BEZBJEDNOSTI - kolokvijum

01.04.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

GRUPE za Kolokvijum 08.aprila 2019 - 01.04.2019 11:31

01.04.2019


Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Komparativni pravni sistemi

ECTS -Komparativni pravni sistemi

29.03.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 28.03.2019 16:36

28.03.2019


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti

Nova objava - 27.03.2019 09:31

27.03.2019


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

GRUPE za KOLOKVIJUM iz PRP (03.aprila 2019.) - 27.03.2019 09:52

27.03.2019


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti

Nova objava - 26.03.2019 09:10

26.03.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

PRAKSA U OSNOVNOM SUDU

25.03.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

PRAKSA U OSNOVNOM SUDU

25.03.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

kOLOKVIJUM

22.03.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

Raspored grupa - Praktična nastava - 19.03.2019 10:18

19.03.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

rezultati popravnog kolokvijuma

18.03.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

RASPORED PO GRUPAMA ZA KOLOKVIJUM

18.03.2019


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo

Termini kolokvijuma i završnog ispita

18.03.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

popravni kolokvijum

14.03.2019


Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Kriminalistika

Obavjestenje - nastava

13.03.2019


Pravne nauke (2017)-Krivično pravo - Posebni dio

Krivično pravo - obavještenje

12.03.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Upravno pravo i upravni postupak

Pomjeranje predavanja iz predmeta Upravno pravo, studijski program Bezbjednost i kriminalistika

05.03.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

rezultati kolokvijum

05.03.2019


Pravne nauke, smjer Građansko pravo-Metodologija naučno istraživačkog rada

ECTS - Metodologija naucno-istrazivackog rada

05.03.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

Raspored grupa - 04.03.2019 12:59

04.03.2019


Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Kriminalistika

Kriminalistika - obavještenje

01.03.2019


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Promjena termina vježbi - 25.02.2019 15:30

25.02.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

nastava

23.02.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

ODLAGANJE

21.02.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

kOLOKVIJUM

20.02.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi ekonomske politike

ECTS - OSNOVI EKONOMSKE POLITIKE

15.02.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Policijsko pravo

Najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo”

15.02.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Krivično procesno pravo

Krivično procesno pravo - termini ispita

15.02.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

ispitna pitanja za kolokvijum 2019

15.02.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Diplomatija i bezbjednosne službe

Nova objava - 14.02.2019 11:57

14.02.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

ECTS _ OSNOVI PRAVA EU i ispitna pitanja

13.02.2019


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Seminarski radovi - 13.02.2019 14:56

13.02.2019


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 13.02.2019 14:58

13.02.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

Seminarski radovi - 13.02.2019 15:00

13.02.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 13.02.2019 15:02

13.02.2019


Pravne nauke (2017)-Stvarno pravo

Rezultati ispita iz Stvarnog prava

11.02.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Rezultati popravnog završnog ispita i pregled radova

11.02.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalističko profilisanje

Kriminalisticko profilisanje - predavanja

11.02.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Krivično pravo

Krivično pravo - rezultati

07.02.2019


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pomorsko pravo

Pomorsko pravo - rezultati

07.02.2019


Pravne nauke-Akcionarsko pravo

REZULTATI Akcionarsko pravo 2017_18 - 20.12.2017 11:03

07.02.2019


Pravne nauke (2017)-Krivično pravo - Opšti dio

Krivično pravo opsti dio - rezultati

07.02.2019


Pravne nauke-Pravna medicina

DOGOVORNI ČAS IZ IZBORNOG PREDMETA PRAVNA MEDICINA

07.02.2019


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Poslovno pravna klinika

Poslovno pravna klinika - rezultati

07.02.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 06.02.2019 09:34

06.02.2019


Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

INFOLISTA - 06.02.2019 10:30

06.02.2019


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - 06.02.2019 10:31

06.02.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 06.02.2019 11:44

06.02.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 06.02.2019 11:47

06.02.2019


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

Info. lista 2019

06.02.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

Info. lista 2019

06.02.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Termin održavanja popravnog završnog ispita

06.02.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Rezultati popravnog završnog ispita

06.02.2019


Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Nova objava - 05.02.2019 10:29 Popravni zavrsni ispit

05.02.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Sudska medicina

Sudska medicina - Rezultati

04.02.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Opšta teorija prava

Popravni završni ispit - rezultati

04.02.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Nova objava - 04.02.2019 12:57

04.02.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Rezultati završnog ispita nakon pregleda radova

04.02.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Termin održavanje popravnog završnog ispita

03.02.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Rezultati završnog ispita

02.02.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Ažurirani rezultati redovnog završnog ispita

01.02.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika krivično-procesnog prava

Krivično procesna klinika - Popravni ispit

31.01.2019


Pravne nauke-Monetarna ekonomija

Monetarna ekonomija

31.01.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 31.01.2019 08:27

31.01.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 31.01.2019 08:30

31.01.2019


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Rezultati

31.01.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Rezultati redovnog završnog ispita

30.01.2019


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 30.01.2019 13:57

30.01.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 30.01.2019 15:38

30.01.2019


Pravne nauke (2017)-Opšta i nacionalna pravna istorija

Opšta i nacionalna istorija prava - uvid u radove

29.01.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Opšta teorija prava

Završni ispit - rezultati

29.01.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 29.01.2019 09:45

29.01.2019


Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Nova objava - 29.01.2019 10:09 Zavrsni ispit

29.01.2019


Pravne nauke (2017)-Porodično pravo

Porodično pravo - rezultati

28.01.2019


Pravne nauke (2017)-Rimsko pravo

Obavjestenje

28.01.2019


Pravne nauke (2017)-Nasljedno pravo

Nasljedno pravo - obavještenje

28.01.2019


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pomorsko pravo

Nova objava - 28.01.2019 10:14

28.01.2019


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Popravni završni ispit - grupe

28.01.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Popravni završni ispit

28.01.2019


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 25.01.2019 13:41

25.01.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-KRIVIČNO PRAVO – Opšti dio

Krivično pravo (opšti dio) - Bijelo polje - Popravni završni ispit

24.01.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Nova objava - 24.01.2019 01:27

24.01.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Nova objava - 24.01.2019 14:00

24.01.2019


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - rezultati

24.01.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Završni ispit

24.01.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

ENGLESKI JEZIK 1 - obavjestenje

23.01.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje-PORODIČNO PRAVO

Porodicno pravo Bijelo Polje - rezultati

21.01.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Krivično pravo

Krivično pravo - rezultati

21.01.2019


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Završni ispit

21.01.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Završni ispit

21.01.2019


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 20.01.2019 20:32

20.01.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Upravno pravo i upravni postupak

Monografija Pravo zaštite podataka GDPR

18.01.2019


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Raspored polaganja završnog ispita

18.01.2019


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Carinsko pravo

Carinsko pravo - rezultati

16.01.2019


Pravne nauke-Krivično procesno pravo

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - popravni ispit: raspored polaganja po grupama

16.01.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Specijalistički seminar

Rok

16.01.2019


Pravne nauke-Akcionarsko pravo

Nova objava - 16.01.2019 09:58

16.01.2019


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 16.01.2019 14:46

16.01.2019


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 16.01.2019 16:51

16.01.2019


Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Krivično pravne klinike

Krivično pravne klinike - rezultati

15.01.2019


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

Obavjestenje

11.01.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Sociologija

Nova objava - 11.01.2019 17:33

11.01.2019


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike

Nova objava - 11.01.2019 22:30 REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA

11.01.2019


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pomorsko pravo

Nova objava - 10.01.2019 10:58

10.01.2019


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 10.01.2019 13:59

10.01.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Završni ispit

06.01.2019


Pravne nauke-Advokatske vještine

Rezultati predroka-zavrsni

04.01.2019


Pravne nauke-Advokatske vještine

Rokovi

04.01.2019


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Seminarski radovi, termini završnog i popravnog ispita

04.01.2019


Bezbjednost i kriminalistika-Informaciono-komunikacione tehnologije

Predlog ocjena

02.01.2019


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Opšta teorija prava

Termini završnog i popravnog ispita

29.12.2018


Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Međunarodno krivično pravo

MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO

28.12.2018


Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Međunarodne organizacije

Termini ispita

28.12.2018


Pravne nauke-Pravo mora

Termini ispita

28.12.2018


Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Evropska pravna tradicija

Evropska pravna tradicija

27.12.2018


Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Pravne teorije i institucije antike

Pravne teorije i institucije antike

27.12.2018


Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Recepcija rimskog prava

Završni ispiti

27.12.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

REZULTATI PREDROKA-ZAVRŠNI

27.12.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

ZAVRŠNI I POPRAVNI ISPIT IZ POSREDOVANJA

27.12.2018


Pravne nauke-Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo - raspored polaganja kolokvijuma

26.12.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Međunarodno javno pravo

Medjunarodno javno pravo - kolokvijum

26.12.2018


Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 26.12.2018 07:46

26.12.2018


Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Krivično pravne klinike

Krivično pravne klinike - Završni ispit

25.12.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 23.12.2018 17:54

23.12.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 23.12.2018 17:58

23.12.2018


Pravne nauke, smjer Građansko pravo-Metodologija naučno istraživačkog rada

Nova objava - 23.12.2018 21:16

23.12.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Predavanja

22.12.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

predrok za posredovanje

20.12.2018


Pravne nauke-Advokatske vještine

predrok za advokatske vještine

20.12.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 20.12.2018 17:20

20.12.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 19.12.2018 08:42

19.12.2018


Međunarodno pravni smjer (2018.)-Metodologija naučno istraživačkog rada

Nova objava - 19.12.2018 08:44

19.12.2018


Pravne nauke (2017)-Rimsko pravo

Časovi praktične nastave iz Rimskog prava

18.12.2018


Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 18.12.2018 20:46

18.12.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 17.12.2018 08:45

17.12.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 17.12.2018 09:11

17.12.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 17.12.2018 19:08

17.12.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike

Nova objava - 17.12.2018 21:31

17.12.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 16.12.2018 10:45

16.12.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Pravo privrednih društava - vježbe

16.12.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 13.12.2018 11:45

13.12.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Ažurirani rezultati popravnog kolokvijuma

13.12.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Ažurirani rezultati popravnog kolokvijuma

12.12.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

Posjeta Centru

12.12.2018


Pravne nauke-Advokatske vještine

Nastava

12.12.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Rezultati popravnog kolokvijuma

12.12.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Carinsko pravo

Provjera znanja

11.12.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 10.12.2018 08:35

10.12.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike

Nova objava - 10.12.2018 12:12

10.12.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Rezultati popravnog kolokvijuma

08.12.2018


Pravne nauke-Advokatske vještine

Popravni kolokvijum

06.12.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pomorsko pravo

Nova objava - 05.12.2018 08:52

05.12.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 05.12.2018 12:56 GRUPE za popravni kolokvijum

05.12.2018


Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Međunarodno humanitarno pravo

Termini ispita

04.12.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Rezultati redovnog kolokvijuma

04.12.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

04.12.2018


Pravne nauke-Međunarodno javno pravo

KONSULTACIJE - Medjunarodna katedra

03.12.2018


Pravne nauke-Diplomatsko i konzularno pravo

KONSULTACIJE - Medjunarodna katedra

03.12.2018


Pravne nauke-Međunarodno javno pravo

ZAVRSNI ISPIT MJP PRAVO - ISPITA PITANJA

03.12.2018


Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Nova objava - 03.12.2018 13:40

03.12.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Međunarodno javno pravo

ZAVRSNI ISPIT MJP PRAVO - ISPITA PITANJA BiK

03.12.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

30.11.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

Popravni kolokvijum

29.11.2018


Pravne nauke (2017)-Rimsko pravo

Rimsko pravo - predavanje obavjestenje

28.11.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Rezultati redovnog kolokvijuma

28.11.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Vježbe

27.11.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Rimsko pravo

Rimsko pravo - obavjestenje

27.11.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Opšta i nacionalna pravna istorija

Istorija prava - rezultati kolokvijuma

27.11.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Rezultati kolokvijuma - Engleski jezik I

27.11.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 26.11.2018 07:48

26.11.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pomorsko pravo

Nova objava - 23.11.2018 10:18

23.11.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 21.11.2018 10:37

21.11.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Carinsko pravo

Carinsko pravo - predavanja

21.11.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 21.11.2018 17:15 Korekcije

21.11.2018


Pravne nauke-Advokatske vještine

rezultati kolokvijum

20.11.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik III

Termin održavanja redovnog kolokvijuma

20.11.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

TERMIN KOLOKVIJUMA - ENGLESKI I

18.11.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Carinsko pravo

Carinsko pravo - praksa

16.11.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 15.11.2018 09:43

15.11.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 14.11.2018 14:58

14.11.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Popravni kolokvijum - rezultati

13.11.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Popravni kolokvijum - rezultati

13.11.2018


Pravne nauke-Advokatske vještine

Kolokvijum

12.11.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Popravni kolokvijum

10.11.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Popravni kolokvijum

10.11.2018


Međunarodno pravni smjer (2018.)-Metodologija naučno istraživačkog rada

Nova objava - 09.11.2018 09:51

09.11.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 09.11.2018 09:53

09.11.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

GRUPE za I kolokovijum - 09.11.2018 10:15

09.11.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pomorsko pravo

Termini za odbranu seminarskih radova - 2018 08:36

08.11.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

rezultati kolokvijuma 2 grupa

08.11.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

REZULTATI KOLOKVIJUMA PRVA GRUPA

08.11.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Opšta teorija prava

Popravni kolokvijum - rezultati

06.11.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Opšta teorija prava

Popravni kolokvijum

05.11.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

Kolokvijum

05.11.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Nova objava - 01.11.2018 09:21

01.11.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Rezultati kolokvijuma

31.10.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Uvod u pravo - rezultati

31.10.2018


Pravne nauke (2017)-Savremeni politički sistemi

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI - termini kolokvijuma

29.10.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Carinsko pravo

Praksa - Grupa I

28.10.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Kolokvijum

27.10.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Kolokvijum

26.10.2018


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Uporedno ustavno pravo

Pravila izrade seminarskih radova

25.10.2018


Pravne nauke-Zaštita Ustava i ljudskih prava

Pravila izrade seminarskih radova

25.10.2018


Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Evropska pravna tradicija

TERMINI ODBRANE SEMINARSKIH RADOVA

23.10.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Opšta teorija prava

Rezultati kolokvijuma

23.10.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 22.10.2018 22:18 KOlokvijum

22.10.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje (2017)-Opšta teorija prava

Kolokvijum

21.10.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Carinsko pravo

Carinsko pravo - praksa

19.10.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 19.10.2018 14:55

19.10.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

Odlaganje nastave

15.10.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Građansko pravna klinika

Gradjansko pravna klinika - termin kolokvijuma

09.10.2018


Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 09.10.2018 22:35

09.10.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Poslovno pravna klinika

ECTS - Poslovnopravna klinika 2018

08.10.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-OBLIGACIONO PRAVO

Obligaciono pravo - odlaganje nastave

07.10.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - termin predavanja

04.10.2018


Pravne nauke-Advokatske vještine

Informaciona lista-2018/19

03.10.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 03.10.2018 13:34

03.10.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

Informaciona lista-2018/19

01.10.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Informaciona lista - 28.09.2018

28.09.2018


Pravne nauke (2017)-Rimsko pravo

Rimsko pravo - Informator 2018

25.09.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Nacionalna bezbjednost

Nacionalna bezbjednost - odlaganje nastave

24.09.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Informaciona lista PPD - 24.09.2018 10:52

24.09.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - Informaciona lista

24.09.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Sistemi bezbjednosti

Sistemi bezbjednosti - septembar

19.09.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

OSNOVI PRAVA EU - septembar

19.09.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Uvod u pravo - ispit

19.09.2018


Pravne nauke (2017)-Savremeni politički sistemi

Savremeni pol sistemi - ECTS

19.09.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 17.09.2018 11:45

17.09.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Rezultati u drugom avgustovskom roku

17.09.2018


Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 15.09.2018 14:05 Rezultati sptembar

15.09.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - rezultati

12.09.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Uvod u pravo - rezultati

12.09.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - 12.09.2018 12:11

12.09.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 12.09.2018 12:24

12.09.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalistika V - Metodika

Kriminalistika metodika - septembar

11.09.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava

11.09.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Uvod u pravo

11.09.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Nova objava - 11.09.2018 09:31

11.09.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Engleski 1 - drugi termin avgustovskog ispitnog roka

09.09.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Rezultati u drugom terminu avgustovskog roka / engleski j. - stručni II_ III godina

09.09.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Termin održavanja Ispit iz predmeta engleski jezik - stručni II za studente III godine Pravnog fakulteta u avgustovskom roku.

07.09.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalistika IV - Strategija

KRIMINALISTIKA IV STRATEGIJA - septembar

06.09.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Rezultati u prvom avgustovskom roku

06.09.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Nasljedno pravna klinika

NASLJEDNO PRAVNA KLINIKA - septembar

04.09.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta i nacionalna pravna istorija

Opšta i nacionalna pravna istorija - septembar

03.09.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - REZULTATI 03.09.2018 12:14

03.09.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati ispita u septembarskom roku - 03.09.2018 12:33

03.09.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

rezultati 3.09.

03.09.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

Ispit u avgustovskom roku

31.08.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Rezultati prvog termina u avgustovskom roku za Engleski jezik stručni 2 - III godina

30.08.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

Ispit iz Engleskog jezika 2

30.08.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalistika II

Kriminalistika II - septembar

29.08.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Uvod u pravo - septembar

29.08.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - Rezultati 29.08.2018 09:36

29.08.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - rezultati

29.08.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Nova objava - 28.08.2018 09:22

28.08.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Drugi termin - 28.08.2018 09:26

28.08.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Obezbjeđenje dokaza

Obezbjedjenje dokaza - avgust

27.08.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalistika III taktika

Obavještenje Avgust

27.08.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Termin održavanja ispita u avgustovsko - septembarskom roku / engleski jezik - stručni II

27.08.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - Avgust 2018

27.08.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Termini za ispit u septembarskom roku 2018 - 10.07.2018 12:59

10.07.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Termini za ispit u septembarskom roku 2018 - 10.07.2018 13:00

10.07.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Termini za ispit u septembarskom roku 2018 - 10.07.2018 13:01

10.07.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Termini za ispit u septembarskom roku 2018 - 10.07.2018 13:02

10.07.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Konačne ocjene - engleski j. / stručni II

02.07.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Rezultati popravnog završnog ispita / engleski j. - stručni II_ III godina

01.07.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Termin održavanja popravnog završnog ispita / engleski jezik - stručni II

27.06.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Rezultati redovnog završnog ispita, engleski j. stručni II

27.06.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

rezultati nakon popravnog roka

27.06.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

termin popravnog ispita

21.06.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

rezultati nakon gledanja radova

21.06.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

rezultati završnog i predlog ocjene

20.06.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati popravnog završnog ispita - 20.06.2018 21:19

20.06.2018


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

popravni zavrsnog

13.06.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika

Ispit (4)

12.06.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika

Konsultacije

12.06.2018


Pravne nauke (2017)-Uvod u gradjansko pravo

Termin zavrsnog ispita - 08.06.2018 13:27

08.06.2018


Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Međunarodno-pravna klinika

Međunarodnapravna klinika - odbrana specijalisticki radova

07.06.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika

Ispit (3)

07.06.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - 07.06.2018 12:16

07.06.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Termin održavanja redovnog završnog ispita za predmet engleski jezik - stručni II

07.06.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Termin popravnog završnog ispita - 04.06.2018 13:50

04.06.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati završnog ispita - 02.06.2018 14:30

02.06.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti

Pravo hartija od vrijednosti - rezultati ispita

01.06.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - 01.06.2018 13:43

01.06.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

termin završnog ispita

31.05.2018


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo

Popravni završni ispit

31.05.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - 30.05.2018 20:39

30.05.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - 29.05.2018 09:49 PRP GRUPE ZA ZAVRŠNI

29.05.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Završni ispit termin - 29.05.2018 09:51

29.05.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

ukupni poeni tokom semestra

29.05.2018


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

ZAVRŠNI ISPIT

28.05.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - 25.05.2018 13:33 PRP GRUPE ZA ZAVRŠNI

25.05.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

rezultati testa

24.05.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika

Ispit (2)

24.05.2018


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo

Završni ispit

24.05.2018


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Osnovi prava EU

OSNOVI PRAVA EU - Zavrsni ispit

23.05.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

Domaći br. 3

21.05.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

rezultati iz predroka

21.05.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika

Ispit

21.05.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

predrok-ispit

19.05.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

predrok

17.05.2018


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

PREDROK

17.05.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

Nova objava - 14.05.2018 23:35

14.05.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 08.05.2018 18:06

08.05.2018


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

SEMINARSKA NASTAVA

07.05.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Nova objava - 06.05.2018 17:43

06.05.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

Simulacija sudjenja

03.05.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Rezultati popravnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni II_ III godina

03.05.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

praksa u sudu

02.05.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

Drugi domaći

01.05.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Termin održavanja popravnog kolokvijuma za predmet engleski jezik - stručni II

26.04.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

rezultati popravnog kolokvijuma

26.04.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Metodologija istraživanja bezbjedonosnih pojava

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA - rez kolokvijuma

25.04.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Praktični radovi - 25.04.2018 20:28

25.04.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Praktični radovi- 25.04.2018 20:31

25.04.2018


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

popravni kolokvijum

22.04.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Rezultati kolokvijuma - 21.04.2018 10:04

21.04.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

popravni kolokvijum-termin

21.04.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Rezultati redovnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni II_ III godina

20.04.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - 18.04.2018 16:22

18.04.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

rezultati prvog kolokvijuma

18.04.2018


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Popravni kolokvijum

17.04.2018


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

ispitna pitanja-zavrsni ispit

16.04.2018


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti

Nova objava - 16.04.2018 12:02

16.04.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

obavjestenje vezano za prvi kolokvijum

16.04.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

Nastava

16.04.2018


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Popravni kolokvijum

14.04.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - 13.04.2018 11:16 Grupe za popravni kolokvijum

13.04.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

praksa u sudu

12.04.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Termin održavanja redovnog kolokvijuma za predmet engleski jezik - stručni II

11.04.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

probni kolokvijum

11.04.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

Obavjestenje

09.04.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)

Probni kolokvijum za engleski j. - stručni II

07.04.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Termini redovnog kolokvijuma i narednog predavanja - 05.04.2018 11:28

05.04.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

REZULTATI KOLOKVIJUMA - ispravka 05.04.2018 13:41

05.04.2018


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo

Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Rezultati kolokvijuma

03.04.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 02.04.2018 10:25

02.04.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Nova objava - 30.03.2018 14:46 POSLOVI ROBNOG PROMETA - Raspored grupa za kolokvijum 04.aprila 2018

30.03.2018


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo

Parlamentarizam i parlamentarno pravo

29.03.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

Praksa u sudu

29.03.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

rezultati popravnog kolokvijuma

28.03.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika

Forenzička istraga operativnih sistema

26.03.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

poporavni kolokvijum

22.03.2018


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

kolokvijum

22.03.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

POSLOVI ROBNOG PROMETA – promjena termina predavanja i vježbi - 20.03.2018 09:23

20.03.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

klinika građanskog procesnog prava-rezultati

19.03.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

Termin prvog kolokvijuma

15.03.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

POSLOVI ROBNOG PROMETA – promjena termina predavanja i vježbi - 15.03.2018 14:19

15.03.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

domaci br. 1

13.03.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

Klinika Građanskog procesnog prava-KOLOKVIJUM

12.03.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Seminarski radovi - 05.03.2018 08:59

05.03.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 05.03.2018 09:01

05.03.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-POSLOVI ROBNOG PROMETA

Spisak studenata - 05.03.2018 09:02

05.03.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Krivično procesno pravo - Bijelo Polje

26.02.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 25.02.2018 22:10 Odlaganje predavanja

25.02.2018


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

ispitna pitanja za Kolokvijum

22.02.2018


Pravne nauke (2017)-Radno pravo

ECTS - RADNO PRAVO i literatura za kolokvijum

21.02.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Obligaciono pravo - Ugovori

Nova objava - 21.02.2018 12:06 Popravni završni ispit

21.02.2018


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo

Informaciona lista

20.02.2018


Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Međunarodno-pravna klinika

ECTS - MEDJUNARODNOPRAVNA KLINIKA

20.02.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika

Predavanje 1

19.02.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika

Predavanje 2

19.02.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika

Materijali za vježbu

19.02.2018


Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Penologija

ECTS - Penologija

15.02.2018


Pravne nauke (2017)-Uvod u gradjansko pravo

ECTS - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO 2017

14.02.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 14.02.2018 11:37

14.02.2018


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik II

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE!

13.02.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Međunarodno javno pravo - obavjestenje

13.02.2018


Pravne nauke, smjer Međunarodno pravo-Teorija međunarodnog javnog prava

TEORIJA MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA

13.02.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Seminarski radovi - 13.02.2018 13:11

13.02.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

Spisak studenata - 13.02.2018 13:14

13.02.2018


Pravne nauke, Bijelo Polje-OBLIGACIONO PRAVO

Nova objava - 12.02.2018 18:45

12.02.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

ECT katalog Klinika GPP-2018

11.02.2018


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

ECTS katalog-GPP, 2018

11.02.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Obligaciono pravo - Ugovori

Nova objava - 09.02.2018 19:07

09.02.2018


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

ECTS katalog PRP_2018 - datum objave 08.02.2018 14:17

08.02.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike

Nova objava - 05.02.2018 22:57

05.02.2018


Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo

Nova objava - 05.02.2018 23:00

05.02.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 04.02.2018 11:11

04.02.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Informaciono-komunikacione tehnologije

Obavještenje - rezultati

02.02.2018


Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 02.02.2018 09:27 Popravni završni ispit

02.02.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike

Nova objava - 02.02.2018 09:33 POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

02.02.2018


Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo

Nova objava - 02.02.2018 09:35 POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

02.02.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 02.02.2018 13:41

02.02.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - Rezultati

31.01.2018


Pravne nauke (2017)-Uvod u gradjansko pravo

Uvod u gradjansko pravo - termini popravnog zavrsnog ispita

29.01.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Stvarno pravo - Svojina

STVARNO PRAVO- SVOJINA - ZAVRŠNI ISPIT

29.01.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Specijalistički seminar

specijalistički seminar-pravosudni smjer

29.01.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 28.01.2018 09:35

28.01.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - Rezultati

28.01.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Uvod u pravo - Rezultati

28.01.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Specijalistički seminar

Specijalisticki seminar-pravosudni

26.01.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 25.01.2018 10:39

25.01.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 25.01.2018 12:46 RASPORED GRUPA za popravni završnog kolokvijuma 02. februara 2018

25.01.2018


Pravne nauke-Obezbjeđenje potraživanja

OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA - Obavještenje

23.01.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

REZULTATI OEK - 28.08.2018 14.30

23.01.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike

Nova objava - 23.01.2018 22:49

23.01.2018


Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo

Nova objava - 23.01.2018 22:53

23.01.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Završni ispit

23.01.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Metodologija naučno istraživačkog rada

Nova objava - 19.01.2018 13:30

19.01.2018


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Specijalistički seminar

rezultati

18.01.2018


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - Obavještenje

17.01.2018


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

REZULTATI ZAVRŠNOG PPD - 16.01.2018 14:01

16.01.2018


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 15.01.2018 09:32

15.01.2018


Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 15.01.2018 19:05

15.01.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Sociologija

Nova objava - 12.01.2018 09:41

12.01.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - 12.01.2018 09:57

12.01.2018


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike

Nova objava - 10.01.2018 12:45

10.01.2018


Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo

Nova objava - 10.01.2018 12:47

10.01.2018


Pravne nauke-Advokatske vještine

advokatske vjestine-rezultati

09.01.2018


Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Međunarodno humanitarno pravo

MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

09.01.2018


Pravne nauke-Diplomatsko i konzularno pravo

Diplomatsko i konzularno pravo

09.01.2018


Bezbjednost i kriminalistika-Specijalno fizičko obrazovanje

Specijalno fizičko obrazovanje - termini ispita

28.12.2017


Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Recepcija rimskog prava

Recepcija rimskog prava

28.12.2017


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - Rezultati

28.12.2017


Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo

Nova objava - 27.12.2017 19:19

27.12.2017


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike

Nova objava - 27.12.2017 22:44

27.12.2017


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike

Nova objava - 26.12.2017 22:24

26.12.2017


Pravne nauke, Bijelo Polje-PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

21.12.2017


Pravne nauke-Advokatske vještine

predrok zavrsnog-advokatske vjestine

21.12.2017


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

Posredovanje-predrok završni ispit

20.12.2017


Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 16.12.2017 18:32

16.12.2017


Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Građansko procesno prava-BP

13.12.2017


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Metodologija naučno istraživačkog rada

Nova objava - 12.12.2017 10:37

12.12.2017


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

posredovanje-predrok

11.12.2017


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni (Materijalno pravo)-Obligaciono pravo - Ugovori

Nova objava - 08.12.2017 18:40

08.12.2017


Pravne nauke (2017)-Engleski jezik I

ENGLESKI JEZIK 1

07.12.2017


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

TERMINI I RASPORED GRUPA ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ PPD - 06.12.2017 10:55

06.12.2017


Pravne nauke-Advokatske vještine

advokatske vještine-rezultati kolokvijuma

06.12.2017


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 04.12.2017 09:18

04.12.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

OEK_TERMINI ZA ZAVRŠNI I POPRAVNI ZAVRŠNOG ISPITA - 01.12.2017 10:17

01.12.2017


Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 30.11.2017 13:25

30.11.2017


Pravne nauke-Politika suzbijanja kriminaliteta

POLITIKA SUZBIJANJA KRIMINALITETA

29.11.2017


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 29.11.2017 13:14

29.11.2017


Pravne nauke-Advokatske vještine

Advokatske vjestine-Kolokvijum

28.11.2017


Pravne nauke, Bijelo Polje-FINANSIJSKO PRAVO

Finansijsko pravo - rezultati BP

27.11.2017


Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Kriminologija

Kriminologija - obavjestenje

27.11.2017


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 27.11.2017 08:56

27.11.2017


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 27.11.2017 11:36

27.11.2017


Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

popravni kolokvijum-Bijelo Polje

26.11.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Rezultati popravnog kolokvijuma OEK - 24.11.2017 10:35

24.11.2017


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

posredovanje-popravni kolokvijum

23.11.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Uvod u pravo - Rezultati popravnog kolokvijuma

22.11.2017


Pravne nauke, smjer Građansko-pravni-Obligaciono pravne klinike

Nova objava - 22.11.2017 23:25

22.11.2017


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 20.11.2017 11:24

20.11.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Nova objava - 20.11.2017 15:50

20.11.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Uvod u pravo - Popravni kolokvijum

20.11.2017


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - Rezultati popravnog kolokvijuma

16.11.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Uvod u pravo - Rezultati kolokvijuma

16.11.2017


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Pravo privrednih društava - rezultati kolokvijuma

16.11.2017


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

Posredovanje-pravosudni smjer: rezultati kolokvijuma

15.11.2017


Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

završni ispit GPP Bijelo Polje

14.11.2017


Pravne nauke-Vitktimologija

Obavjestenje - Viktimologija

13.11.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u pravo

Uvod u pravo - Kolokvijum

13.11.2017


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 13.11.2017 15:26

13.11.2017


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - Rezultati kolokvijuma

10.11.2017


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 10.11.2017 09:21

10.11.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Sociologija

Nova objava - 10.11.2017 14:36

10.11.2017


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

posedovanje-kolokvijum

09.11.2017


Pravne nauke (2017)-Opšta teorija prava

Opšta teorija prava - Kolokvijum

04.11.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Nova objava - 03.11.2017 09:57

03.11.2017


Pravne nauke (2017)-Osnovi sociologije i sociologija prava

Nova objava - 01.11.2017 11:34

01.11.2017


Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

kolokvijum Bijelo Polje

30.10.2017


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 30.10.2017 10:19

30.10.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Nova objava - 30.10.2017 10:22

30.10.2017


Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo

Nova objava - 23.10.2017 12:39

23.10.2017


Pravne nauke-Akcionarsko pravo

Nova objava - 19.10.2017 13:03

19.10.2017


Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

građansko procesno pravo BP-predrok

11.10.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Nova objava - 06.10.2017 09:46

06.10.2017


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

Nova objava - 04.10.2017 10:42

04.10.2017


Pravne nauke, Bijelo Polje-GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

ispitna pitanja za kolokvijum

03.10.2017


Pravne nauke-Monetarna ekonomija

ECTS _ MONETARNA EKONOMIJA 2017

26.09.2017


Pravne nauke-Obligaciono pravo

ECTS - OBLIGACIONO PRAVO 2017

26.09.2017


Pravne nauke-Krivično procesno pravo

ECTS - KRIVIČNO PROCESNO PRAVO 2017

26.09.2017


Pravne nauke-Međunarodno javno pravo

ECTS - MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 2017

26.09.2017


Pravne nauke-Finansijko pravo

ECTS - FINANSIJSKO PRAVO 2017

26.09.2017


Pravne nauke-Građansko procesno pravo

ECTS - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO 2017

26.09.2017


Pravne nauke-Vitktimologija

ECTS - Viktimologija

26.09.2017


Pravne nauke-Advokatske vještine

ECTS - Advokatske vjestine

26.09.2017


Pravne nauke-Zaštita Ustava i ljudskih prava

ECTS - Zastita ustava i ljudskih prava

26.09.2017


Pravne nauke-Akcionarsko pravo

ECST - Akcionarsko pravo

26.09.2017


Pravne nauke-Politika suzbijanja kriminaliteta

ECTS - POLITIKA SUZBIJANJA KRIMINALITETA

26.09.2017


Pravne nauke-Evropsko ugovorno pravo

ECTS - Evropsko ugovorno pravo

26.09.2017


Pravne nauke-Medjunarodni odnosi

ECTS - Medjunarodni odnosi

26.09.2017


Pravne nauke-Maloljetničko krivično pravo

ECTS - Maloljetnicko krivicno pravo

26.09.2017


Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Kriminologija

ECTS - KRIMINOLOGIJA

26.09.2017


Pravne nauke, smjer Krivično-pravni-Međunarodno krivično pravo

ECTS - Medjunarodno krivicno pravo

26.09.2017


Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Međunarodno humanitarno pravo

ECTS - Medjunarodno humanitarno pravo

26.09.2017


Pravne nauke, smjer Međunarodno-pravni-Evroatlantske integracije

ECTS - Euroatlankse integracije

26.09.2017


Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti

ECTS- Pravo hartija od vrijednosti

26.09.2017


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Posredovanje

ECTS - Posredovanje

26.09.2017


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Osnovi prava EU

ECTS - Osnovi prava EU

26.09.2017


Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Ustavno procesno pravo

ETCS - Ustavno procesno pravo

26.09.2017


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Procesno dokazno pravo

ECTS - Procesno dokazno pravo

26.09.2017


Pravne nauke, smjer Pravosudni-Klinika građansko-procesnog prava

ECTS- Klinika Gradj. procesnog prava

26.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalističke procedure

ECTS - Kriminalisticke procedure 2017

25.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Upravljanje kriminalističkim istragama

ECTS - Upravljanje kriminalistickim istragama 2017

25.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Specijalne istražne metode

ECTS - Specijalne istrazne metode 2017

25.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Međunarodna kriminalističko -policijska saradnja

ECTS - Medjunarodno kriminalisticko - policijska saradnja

25.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Finansijske istrage

ECTS - Finansijske istrage 2017

25.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalističko profilisanje

ECTS - Kriminalisticko profilisanje 2017

25.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Obezbjeđenje dokaza

ECTS - Obezbjedjenje dokaza 2017

25.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Kriminalističke identifikacije

ECTS - Kriminalističke identifikacije 2017

25.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Digitilna forenzika

ECTS - Kriminalističke identifikacije 2017

25.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Uvod u ekonomiju

Uvod u ekonomiju - avgust

05.09.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Bezbjednost i ljudska prava

Bezbjednost i ljudska prava - avgustovski rok

24.08.2017


Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 23.08.2017 14:18

23.08.2017


Bezbjednost i kriminalistika-Osnovi ekonomskog kriminaliteta

OSNOVI EKONOMSKOG KRIMINALITETA

10.07.2017


Pravne nauke-Akcionarsko pravo

AKCIONARSKO PRAVO

10.07.2017


Pravne nauke-Pravo privrednih društava

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

10.07.2017


Pravne nauke-Poslovi robnog prometa

POSLOVI ROBNOG PROMETA

10.07.2017


Pravne nauke, smjer Istorijsko-pravni-Komparativni pravni sistemi

KOMPARATIVNI PRAVNI SISTEMI

19.06.2017