Obavještenja za predmete - ARHITEKTONSKI FAKULTET


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrane Završnih specijalističkih radova_januarski rok 2020.

13.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

SK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.

11.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.

09.02.2020


ARHITEKTURA - Posebni problemi projekto. arhi. u urbanim cjelina

AOP_ocjene januar 20 - 06.02.2020 09:37

06.02.2020


ARHITEKTURA - JAVNI OBJEKTI III

ZAVRŠNI REZULTATI JAVNI 3 - 07.02.2020 15:35

06.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Januarski rok - osvojeni bodovi - svi programi

05.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

Rezultati popravnog ispita - 04.02.2020 15:44

04.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

ZAVRŠNE OCJENE AUP - 04.02.2020 16:11

04.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

ZAKLJUČNE OCJENE - 04.02.2020 16:22

04.02.2020


ARHITEKTURA - JAVNI OBJEKTI III

Rezultati Završnog ispita Javni 3 - 03.02.2020 11:19

03.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Konačni spiskovi sa evidencijom bodova i predlogom ocjena iz predmeta Instalacije u zgradama školske 2019/20 godine

31.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.

29.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

SK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.

29.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

REZULTATI ZAVRŠNOG AUP - 23.01.2020 16:05

23.01.2020


ARHITEKTURA - JAVNI OBJEKTI III

Rezultati kolokvijuma 2 / Javni 3 - 17.01.2020 14:36

17.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Bodovno stanje nakon izrade kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

10.01.2020


ARHITEKTURA - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Bodovno stanje nakon izrade kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

10.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

Rezultati drugog kolokvijuma Arh.unutrašnjih prostora - 10.01.2020 16:05

10.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma - oba programa

07.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Rezultati kolokvijuma - oba programa

28.12.2019


ARHITEKTURA - MATEMATIKA

Rezultati kolokvijuma - oba programa

28.12.2019


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Termin za popravni kolokvijum

27.12.2019


ARHITEKTURA - MATEMATIKA

Termin za popravni kolokvijum

27.12.2019


ARHITEKTURA - MATEMATIKA

Obavještenje u vezi sa časom

26.12.2019


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Obavještenje u vezi s nastavom

26.12.2019


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Termin za kolokvijum

18.12.2019


ARHITEKTURA - MATEMATIKA

Termin za kolokvijum

18.12.2019


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2

KS2 CiDK - Teme i sastav grupa za prezentacije (4. i 5. zadatak) - 2019/20. god.

18.11.2019


ARHITEKTURA - SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

Ekvivalencija predmeta - preusmjeravanje informisanja

05.11.2019


ARHITEKTURA 5+0 - SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

SK - Osnovne informacije o predmetu i plan rada 2019/20

05.11.2019


ARHITEKTURA 5+0 - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Rezultati nakon popravka prvog kolokvijuma

30.10.2019


ARHITEKTURA - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Rezultati nakon popravka prvog kolokvijuma

30.10.2019


ARHITEKTURA 5+0 - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Rezultati prvog kolokvijuma

23.10.2019


ARHITEKTURA - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Rezultati prvog kolokvijuma

23.10.2019


ARHITEKTURA 5+0 - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma 23. 10. 2019. godine

22.10.2019


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2

KS2 CiDK - Osnovne informacije o predmetu i plan rada 2019/20

14.10.2019


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2

KS2 CiDK - termini za pregled I zadatka iz semestarskog rada

14.10.2019


ARHITEKTURA - ČELIČNE I DRVENE KONSTRUKCIJE

Ekvivalencija predmeta - preusmjeravanje informisanja

13.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Aleksandar Strugar

08.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Srđana Pavićević

08.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI URBANISTIČKI PROJEKAT II -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Kristina Bojović

08.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Marijana Marković

08.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Nađa Medenica

08.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Muhamed Muharemović

08.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Dušan Ivanović

08.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI URBANISTIČKI PROJEKAT II -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Tamara Radonjić

08.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI URBANISTIČKI PROJEKAT II -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Stefan Mušikić

08.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Đorđina Mrvošević

05.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Marina Minić

02.10.2019


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrana Završnog specijalističkog rada_ Tatjana Šćepanović

02.10.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6