Obavještenja za predmete - ARHITEKTONSKI FAKULTET


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1

Materijal za II dio - Zidane konstrukcije

28.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1

Konstruktivni sistemi I - dio Zidane konstrukcije - 8 cas

26.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - GEODEZIJA

Obavještenje o domaćim zadacima

26.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - GRAĐEVINSKI MATERIJALI

Nova objava - 26.03.2020 23:47 Predavanja od 12.03.2020

26.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - GRAĐEVINSKI MATERIJALI

Nova objava - 26.03.2020 23:49 Predavanja od 19.03.2020

26.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - GRAĐEVINSKI MATERIJALI

Nova objava - 26.03.2020 23:51 Predavanja od 26.03.2020

26.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Nastava - 24.03.2020 18:07

24.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1

Konstruktivni sitemi I, predavanja - dio Betonske konstrukcije, od 1.do 7. casa

23.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - NACRTNA GEOMETRIJA i PERSPEKTIVA

Materijal za VII sedmicu nastave - 21.03.2020 14:26

21.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1

Vjezbe 19.03.

19.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA

Vježbe za V i VI radnu sedmicu

19.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1

Rijeseni primjeri dimenzionisanja ab elemenata po evrokodu

19.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - GEODEZIJA

Obavještenje o savaladavanju gradiva za vrijeme obustave nastave

18.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1

Vjezba-Dimenzionisanje grede

18.03.2020


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 1

Dispoziciono rjesavanje konstrukcije-Usvajanje dimenzija konstruktivnih elemenata

18.03.2020


ARHITEKTURA - SINTEZNI PROJEKAT VI -Završni rad

Odbrane Završnih specijalističkih radova_januarski rok 2020.

13.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

SK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.

11.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2

KS2 CiDK - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.

09.02.2020


ARHITEKTURA - Posebni problemi projekto. arhi. u urbanim cjelina

AOP_ocjene januar 20 - 06.02.2020 09:37

06.02.2020


ARHITEKTURA - JAVNI OBJEKTI III

ZAVRŠNI REZULTATI JAVNI 3 - 07.02.2020 15:35

06.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Januarski rok - osvojeni bodovi - svi programi

05.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

Rezultati popravnog ispita - 04.02.2020 15:44

04.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

ZAVRŠNE OCJENE AUP - 04.02.2020 16:11

04.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

ZAKLJUČNE OCJENE - 04.02.2020 16:22

04.02.2020


ARHITEKTURA - JAVNI OBJEKTI III

Rezultati Završnog ispita Javni 3 - 03.02.2020 11:19

03.02.2020


ARHITEKTURA 5+0 - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Konačni spiskovi sa evidencijom bodova i predlogom ocjena iz predmeta Instalacije u zgradama školske 2019/20 godine

31.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2

KS2 CiDK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.

29.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

SK - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 2019/20. god.

29.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

REZULTATI ZAVRŠNOG AUP - 23.01.2020 16:05

23.01.2020


ARHITEKTURA - JAVNI OBJEKTI III

Rezultati kolokvijuma 2 / Javni 3 - 17.01.2020 14:36

17.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Bodovno stanje nakon izrade kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

10.01.2020


ARHITEKTURA - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Bodovno stanje nakon izrade kolokvijuma iz predmeta Instalacije u zgradama

10.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - ARHITEKTURA UNUTRAŠNJIH PROSTORA

Rezultati drugog kolokvijuma Arh.unutrašnjih prostora - 10.01.2020 16:05

10.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma - oba programa

07.01.2020


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Rezultati kolokvijuma - oba programa

28.12.2019


ARHITEKTURA - MATEMATIKA

Rezultati kolokvijuma - oba programa

28.12.2019


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Termin za popravni kolokvijum

27.12.2019


ARHITEKTURA - MATEMATIKA

Termin za popravni kolokvijum

27.12.2019


ARHITEKTURA - MATEMATIKA

Obavještenje u vezi sa časom

26.12.2019


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Obavještenje u vezi s nastavom

26.12.2019


ARHITEKTURA 5+0 - MATEMATIKA

Termin za kolokvijum

18.12.2019


ARHITEKTURA - MATEMATIKA

Termin za kolokvijum

18.12.2019


ARHITEKTURA 5+0 - KONSTRUKTIVNI SISTEMI 2

KS2 CiDK - Teme i sastav grupa za prezentacije (4. i 5. zadatak) - 2019/20. god.

18.11.2019


ARHITEKTURA - SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

Ekvivalencija predmeta - preusmjeravanje informisanja

05.11.2019


ARHITEKTURA 5+0 - SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

SK - Osnovne informacije o predmetu i plan rada 2019/20

05.11.2019


ARHITEKTURA 5+0 - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Rezultati nakon popravka prvog kolokvijuma

30.10.2019


ARHITEKTURA - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Rezultati nakon popravka prvog kolokvijuma

30.10.2019


ARHITEKTURA 5+0 - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Rezultati prvog kolokvijuma

23.10.2019


ARHITEKTURA - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Rezultati prvog kolokvijuma

23.10.2019


ARHITEKTURA 5+0 - INSTALACIJE U ZGRADAMA

Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma 23. 10. 2019. godine

22.10.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6