Obavještenja za predmete - Pomorski fakultet Kotor


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

10.09.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

rezultati II avgustovskog roka

10.09.2019


Pomorske nauke-Multimodalni transport

Ispit u septembarskom roku 2018/19, 2.9.2019. iy Multimodalnog transposta na Pomorksim naukama

03.09.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I

30.08.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

rezultati I avgustovskog roka

30.08.2019


Pomorske nauke-Pomorska medicina

Ispit iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama, 19.6.2019.

17.06.2019


Pomorske nauke-Informacione tehnologije u pomorstvu

Zavrsni ispit iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Pomorskim naukama (Spec), 17.6.2019.

14.06.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

13.06.2019


Pomorske nauke-Informacione tehnologije u pomorstvu

Zavrsni ispit iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Pomorskim naukama (Spec.)

11.06.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Termin III rok

04.06.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

30.05.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik III

Zavrsni ispit iz Engleskog jezika III na Nautici i pomorskom saobracaju

27.05.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik III

REZULTATI

21.05.2019


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik IV

REZULTATI

21.05.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Engleski jezik I Rezultati

19.05.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Rezultati ispita II rok

17.05.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik II

Priprema za II kolokvijum

09.05.2019


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik IV

II Kolokvijum

07.05.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik III

II Kolokvijum

07.05.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

II kolokvijum

06.05.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje - predavanja

06.05.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Rezultati ispita I rok

06.05.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Termin ispita II rok

06.05.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

pomorski rjecnik Pritchard

22.04.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik III

Rezultati I kolokvijuma iz Engleskog jezika III

21.04.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Rezultati I kolokvijuma iz Engleskog jezika I

14.04.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Materijal za vjezbe

01.04.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.04.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Uputstvo za izradu praktičnog rada

01.04.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Nastava iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju, 1.4.2019.

30.03.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje o popravnom kolokvijumu

26.03.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Prvi ispitni termin i odbrana prakticnog rada

26.03.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Rezultati kolokvijuma

22.03.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Termin predavanja

18.03.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje o kolokvijumu

11.03.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje - casovi predavanja

05.03.2019


Brodomašinstvo (2017)-Fizičko vaspitanje I

Termini kolokvijuma i ispita iz Fizičkog vaspitanja I na Brodomašinstvu

04.03.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Fizičko vaspitanje I

Termini kolokvijuma i ispita iz Fizičkog vaspitanja I na Nautici i pomorskom saobracaju

04.03.2019


Pomorska elektrotehnika (2017)-Fizičko vaspitanje I

Termini kolokvijuma i ispita iz Fizičkog vaspitanja I na Pomorskoj elektrotehnici

04.03.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Izmjena termina predavanja

25.02.2019


Pomorske nauke-Elektronski navigacioni sistemi

Predavanja iz Elektronskih navigacionih sistema na Pomorskim naukama, 26.2.2019.

25.02.2019


Pomorske nauke-Pomorska medicina

Nastava iz Pomorske medicine na Nautici (ponovci), 4.3.2019.

19.02.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Praktičan rad

19.02.2019


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Materijali za predavanja

19.02.2019


Pomorske nauke-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje

Nastava iz Sigurnosti na moru, traganju i spasavanju, izborni 21.2.2019.

19.02.2019


Pomorska elektrotehnika (2017)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike II

Konsultacije - OBEE2 (PE)

18.02.2019


Brodomašinstvo (2017)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike II

Konsultacije - OBEE2 (BM)

18.02.2019


Brodomašinstvo (2017)-Brodska mjerenja

Konsultacije iz predmeta Brodska mjerenja (BM) - 18.02.2019 11:51

18.02.2019


Pomorska elektrotehnika (2017)-Brodska mjerenja

Konsultacije iz predmeta Brodska mjerenja (PE)- 18.02.2019 11:54

18.02.2019


Pomorska elektrotehnika (2017)-Fizičko vaspitanje I

Predavanja i vjezbe iz Fizickog vaspitanja I na NIPS, BM i PE, 20.2.2019.

18.02.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Fizičko vaspitanje I

Predavanja i vjezbe iz Fizickog vaspitanja I na NIPS, BM i PE, 20.2.2019.

18.02.2019


Brodomašinstvo (2017)-Fizičko vaspitanje I

Predavanja i vjezbe iz Fizickog vaspitanja I na NIPS, BM i PE, 20.2.2019.

18.02.2019


Pomorske nauke-Krcanje i prevoz tereta

Nastava iz Krcanja i prevoza tereta na Pomorskim naukama

17.02.2019


Pomorske nauke-Pomorsko imovinsko pravo

Predavanje iz Pomorskog imovinskog prava na Pomorskim naukama Spec, 21.2.2019.

15.02.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Rukovanje teretom

Nastava iz Rukovanja teretom na Nautici i pomorskom saobracjau, 28.2.2019.

15.02.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija

Nastava iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju

15.02.2019


Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Nastava iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

15.02.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Praktična navigacija i simulatori

Vjezbe iz Prakticne navigacije - simulatori na Nautici i pomorskom saobracaju

13.02.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavještenje - uvodni blok predavanja

11.02.2019


Pomorske nauke-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje

Nastava iz Sigurnosti na moru, traganju i spasavanju, izborni 14.2.2019.

11.02.2019


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik IV

Predavanje iz Engleskog jezika IV na Pomorskoj elektrotehnici, 18.2.2019.

10.02.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Predavanje iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju, 18.2.2019.

10.02.2019


Pomorske nauke-Pomorska medicina

Nastava iz Pomorske medicine, 18.2.2019.

08.02.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

rezultati

05.02.2019


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Rezultati popravnog završnog ispita

05.02.2019


Nautika-Fizičko vaspitanje

Popravni zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja na Nautici

29.01.2019


Pomorske nauke-Brodske električne mašine i pogoni

Popravni zavrsni ispit iz Brodskih elektricnih masina i postrojenja na Pomorskim naukama

28.01.2019


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Nova informacija - VAŽNO

24.01.2019


Pomorska elektrotehnika (2017)-Elektronski navigacioni uređaji

Termin popravnog ispita

23.01.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

rezultati nakon prvog roka zavrsnog ispita

23.01.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

22.01.2019


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Nova satnica za popravni završni ispit

22.01.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati zavrsnog pismenog dijela iz Vjerovatnoce i statistike u pomorstvu na Menadzmnetu u pomorstvu Kotor i Cetinje (ponovci)

21.01.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati zavrsnog pismenog dijela iz Vjerovatnoce i statistike na Menadzmnetu u pomorstvu i logistici

21.01.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Navigacija na upravljačkom nivou

Popravni kolokvijumi iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju

18.01.2019


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Rezultati završnog ispita

15.01.2019


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

ocjene projektnih zadataka i ukupni bodovi

14.01.2019


Nautika-Tehnologija jahti i marina

Odlaganje ispita iz Tehnologija jahti i marina na Nautici

14.01.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Navigacija na upravljačkom nivou

Ispit iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju

14.01.2019


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Termini zavrsnog ispita iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta na Nautici

08.01.2019


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik III

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika III na Pomorskoj elektrotehnici

01.01.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.12.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

rezultati

27.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik II

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju, 26.12.2018.

26.12.2018


Brodomašinstvo-Engleski jezik V

Rezultati popravnog kolokvijuma i prijedlog ocjena iz Engleskog jezika V na Brodomasinstvu

26.12.2018


Pomorske nauke-Međunarodni sistem pomorske sigurnosti

Konsultacije iz predmeta Medjunarodni sistem pomorske sigurnosti na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske) , 28.12.2018.

26.12.2018


Pomorske nauke-Spašavanje na moru

Konsultacije iz predmeta Spasavanje na moru na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske), 28.12.2018.

26.12.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.12.2018


Brodomašinstvo (2017)-Brodski parni kotlovi

Rezultati kolokvijuma I i II iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu

25.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Navigacija na upravljačkom nivou

Rezultati kolokvijuma II iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju

25.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Sigurnost i spašavanje na moru

Kolokvijuma II iz Sigurnosti i spavanja na moru na Nautici i pomorskom saobracaju

25.12.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Sigurnost na moru

Kolokvijuma II iz Sigurnosti na moru na Pomorskoj elektrotehnici

25.12.2018


Brodomašinstvo (2017)-Sigurnost na moru

Kolokvijuma II iz Sigurnosti na moru na Brodomasinstvu

25.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik II

Prijedlog ocjena iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju

24.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju

23.12.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Elektronski navigacioni uređaji

Termin popravnih kolokvijuma i nastave u ponedjeljak, 24. decembra 2018. godine

22.12.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

rezultati II kolokvijuma

20.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

19.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorsko javno pravo

Kolokvijum II iz Pomorskog javnog prava na Nautici i pomorskom saobracaju, 21.12.2018.

18.12.2018


Brodomašinstvo (2017)-Pomorsko pravo

Kolokvijum II iz Pomorskog prava na Brodomasinstvu, 21.12.2018

18.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Navigacija na upravljačkom nivou

Kolokvijum II iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju

17.12.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Poslovno pravo

Kolokvijum II iz Poslovnog prava na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

17.12.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Pomorsko pravo

Kolokvijum II iz Pomorskog prava na Pomorskoj elektrotehnici, 21.12.2018

17.12.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik III

 Kolokvijum II iz Engleskog jezika III na Pomorskoj elektrotehnici

16.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorsko javno pravo

Kolokvijum II iz Pomorskog javno prava na Nautici i pomorskom saobracaju

16.12.2018


Brodomašinstvo (2017)-Pomorsko pravo

Kolokvijum II iz Pomorskog prava na Brodomasinstvu

16.12.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Pomorsko pravo

Kolokvijum II iz Pomorskog prava na Pomorskoj elektrotehnici

16.12.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

obavjestenje o terminu II kolokvijuma

14.12.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Elektronski navigacioni uređaji

Nastava u ponedjeljak, 17.12.2018.

13.12.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Odbrane seminarskih radova i popravni II kolokvijum

12.12.2018


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Kolokvijum II iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici 

11.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Manevrisanje brodom i PISM

Predavanje iz Manevrisanja i PISM na Nautici i pomorskom saobracaju, 13.12.2018.

11.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Krcanje i prevoz tereta

Predavanje iz Krcanja i prevoza tereta na Nautici i pomorskom saobracaju, 13.12.2018.

11.12.2018


Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS

Predavanja iz Manevrisanja i PISM na Pomorskim naukama, 13.12.2018.

11.12.2018


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Predavanje iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici, 13.12.2018.

11.12.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Rezultati II kolokvijuma

10.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik II

 Kolokvijum II iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju

10.12.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Elektronski navigacioni uređaji

Četvrti domaći zadatak (priprema za kolokvijum)

08.12.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Elektronski navigacioni uređaji

II dio četvrtog domaćeg zadatka

08.12.2018


Brodomašinstvo-Engleski jezik V

Test iz Engleskog jezika V na BRodomasisntvu 

07.12.2018


Nautika-Fizičko vaspitanje

Kolokvijum II i zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja na Nautici

06.12.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Elektronski navigacioni uređaji

Termin drugog kolokvijuma i nastave

05.12.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Kolokvijum II

04.12.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Rezultati popravnog I kolokvijuma

03.12.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Elektronski navigacioni uređaji

Treći domaći zadatak

02.12.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

primjer troskovi nastavak

26.11.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Popravni prvi kolokvijum

23.11.2018


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Rezultati kolokvijuma I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

21.11.2018


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Popravni kolokvijum I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici, 26.11.2018.

21.11.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Krcanje i prevoz tereta

Nastava iz Krcanja i prevoz tereta kod prof. dr Gorana Belamarica, 22.11.2018.

20.11.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Manevrisanje brodom i PISM

Nastava iz Manevrisanja i PISM kod prof. dr Gorana Belamarica, 22.11.2018.

20.11.2018


Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS

Nastava iz Manevrisanja i PISM kod prof. dr Gorana Belamarica, 22.11.2018.

20.11.2018


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Nastava iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem kod prof. dr Rina Bosnjaka, 23.11.2018.

20.11.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju

18.11.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Elektronski navigacioni uređaji

Obavještenje u vezi nastave

17.11.2018


Pomorske nauke-Međunarodni sistem pomorske sigurnosti

Konsultacije iz predmeta Medjunarodni sistem pomorske sigurnosti na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske), 20. i 21.11.2018.

16.11.2018


Pomorske nauke-Spašavanje na moru

Konsultacije iz predmeta Spasavanje na moru na studijskom programu Pomorskim naukama (magistarske), 20. i 21.11.2018.

16.11.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Vježbe - 14.11.2018. godine

14.11.2018


Pomorske nauke-Upotreba GIS tehnologija u pomorstvu

Predavanja iz Upotrebe GIS tehnolgija u pomorstvu na Pomorskim naukama (Spec.)

14.11.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorsko javno pravo

Kolokvijum I iz Pomorskog javnog prava na Nautici i pomorskom saobracaju

13.11.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Poslovno pravo

Kolokvijum I iz Poslovnog prava na MEnadzmentu u pomorstvu i logistici

13.11.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Sigurnost na moru

Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru na Pomorskoj elektrotehnici

12.11.2018


Brodomašinstvo (2017)-Sigurnost na moru

Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru na Brodomasinstvu

12.11.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Sigurnost i spašavanje na moru

Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru na Nautici i pomorskom saobracaju

12.11.2018


Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa

Rezultati kolokvijuma I iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadzmnetu u pomorstvu (Spec.)

12.11.2018


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Kolokvijum I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

09.11.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

rezultati poravnog kolokvijuma

07.11.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Rezultati I kolokvijuma

07.11.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik III

Kolokvijum I iz Engleskog jezika III na Pomorskoj elektrotehnic

07.11.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik II

Kolokvijum I iz Engleskog jezika II na Nautici i pomorskom saobracaju

07.11.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Nastava u petak, 9. novembra 2018. godine

06.11.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

zadaci osnovna sredstva materijal i roba bez PDV

05.11.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Elektronski navigacioni uređaji

Drugi domaći zadatak

02.11.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Elektronski navigacioni uređaji

Termin prvog kolokvijuma

01.11.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Kolokvijum I

30.10.2018


Nautika-Fizičko vaspitanje

Kolokvijum I iz Fizickog vaspitanja na Nautici

30.10.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

primjer 4 i 5

29.10.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.10.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Navigacija na upravljačkom nivou

Kolokvijum I iz Navigacije na upravljačkom nivou na Nautici i pomorskom saobracaju

29.10.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

Rezultati kolokvijuma I iz Osnova racunovodstva na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

25.10.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

Popravni kolokvijum I iz Osnova racunovodstva na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

25.10.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Predavanja iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju, 19.10.2018.

18.10.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

Zadaci za pripremu iz Osnova racunovodstva na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

18.10.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Sigurnost na moru

Nastava iz Sigurnosti, kapetan Boro Lucic, 18.10.2018.

15.10.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Sigurnost i spašavanje na moru

Nastava iz Sigurnosti, kapetan Boro Lucic, 18.10.2018.

15.10.2018


Brodomašinstvo (2017)-Sigurnost na moru

Nastava iz Sigurnosti, kapetan Boro Lucic, 18.10.2018.

15.10.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Manevrisanje brodom i PISM

Pitanja za obuku iz Manevrisanje brodom i PISM na Nautici i pomorskom saobracaju

14.10.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Osnove računovodstva

Kolokvijum I iz Osnova racunovodstva na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

12.10.2018


Nautika-Fizičko vaspitanje

Grupe za vjezbe iz Fizickog vaspitanja na Nautici, 17.10.2018.

12.10.2018


Pomorske nauke-Upotreba GIS tehnologija u pomorstvu

Predavanja iz GIS na Pomorskim naukama (Spec.)

02.10.2018


Nautika-Fizičko vaspitanje

Predavanja iz Fizickog vaspitanja na Nautici

02.10.2018


Nautika-Tehnike pregleda i nadzora broda

Predavanja iz Tehnike pregleda i nadzora broda na Nautici, 2.10.2018.

01.10.2018


Menadžment u pomorstvu-Pomorsko osiguranje

Predavanja iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu

27.09.2018


Brodomašinstvo (2017)-Pomorsko pravo

Predavanja iz Pomorskog prava na Brodomasinstvu

27.09.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Pomorsko pravo

Predavanja iz Pomorskog prava na Pomorskoj elektrotehnici

27.09.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Sigurnost i spašavanje na moru

Nastava iz SIgurnosti i spasavanja na moru na Nautici i pomorskom saobracaju

26.09.2018


Brodomašinstvo (2017)-Sigurnost na moru

Nastava iz SIgurnosti na moru na Brodomasinstvu

26.09.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Sigurnost na moru

Nastava iz SIgurnosti na moru na Pomorskoj elektrotehnici

26.09.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Informacione tehnologije u pomorstvu

Predavanja i vjezbe iz Informacionih tehnologija i pomorstvu na Nautici i pomorskom saobracaju

24.09.2018


Nautika-Tehnologija jahti i marina

Predavanja i vjezbe iz Tehnologija jahti i marina na Nautici

24.09.2018


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Predavanja i vjezbe iz Brodskih prekrcajnih sredstava na Brodomasinstvu

24.09.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Finalni rezultati septembarskog roka

17.09.2018


Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama

13.09.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnologija materijala

Prijedlog konacnih ocjena iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

12.09.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Prijedlog konacnih ocjena iz Tehnologije i obrate materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

12.09.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Prijedlog konacnih ocjena iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

12.09.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Teorije menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

12.09.2018


Pomorske nauke-Brodska automatika I

Rezultati nakon drugog termina u septembarskom ispitnom roku iz BRodske automatike I na Pomorskim naukama

11.09.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Ekonomskih integracija i EU na Menadzmentu u pomorstvu

11.09.2018


Nautika-Engleski jezik III

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Engleskog jezika III na Nautici

09.09.2018


Nautika-Engleski jezik II

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Engleskog jezika II na Nautici

09.09.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

09.09.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Engleskog jezika I na Menandzmentu u pomorstvu i logistici

09.09.2018


Pomorske nauke-Brodske električne mašine i pogoni

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Brodskih elektricnih masina i pogona na Pomorskim naukama

08.09.2018


Nautika-Pomorske agencije

Rezultati zavrsnog ispita septembarskog ispitnog roka iz Pomorskih agencija na NAutici

06.09.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Spoljna trgovina i međunarodna špedicija

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Spoljne trgovine i medjunarodne spedicije na Menadzmentu u pomorstvu

05.09.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomika znanja i preduzetništvo

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Ekonomije znanja i preduzetnistva na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

05.09.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Rukovanje teretom

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Rukovanja teretom na Nautici i Pomorskom saobracaju

05.09.2018


Nautika-Manevrisanje i PIS

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Menevrisanja i PIS na Nautici

05.09.2018


Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS

Prijedlog konacnih ocjena septembarskog ispitnog roka iz Menevrisanja i PIS na Pomorskim naukama

05.09.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Međunarodni menadžment

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Međunarodnog menadžmenta na Menadžmentu u pomorstvu

31.08.2018


Menadžment u pomorstvu-Engleski jezik II - pomorska terminologija

Popravni zavrsni ispit u septembarkom ispitnom roku iz Engleskog jezika II na Menadzmentu u pomorstvu

31.08.2018


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

31.08.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

31.08.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu

31.08.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici

31.08.2018


Pomorske nauke-Brodska automatika I

Rezultati nakon prvog termina u avgustovskom ispitnom roku 2018 godine

29.08.2018


Brodomašinstvo-Brodarsko poslovanje

Zavrsni ispit u septembarskom ispitnom roku iz Brodarskog poslovanja na Brodomasinstvu

29.08.2018


Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja

Rezultati ispita nakon prvog terminu u septembarskom ispitnom roku iz Brodskih elektricnih postrojenja na Brodomasinstvu

29.08.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Rezultati ispita nakon prvog terminu u septembarskom ispitnom roku iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu

29.08.2018


Pomorske nauke-Održavanje brodskog pogona

Zavrsni ispit septembarskog ispitnog roka iz Odrzavanja brodskog pogona na Pomorskim naukama (Spec.)

28.08.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati septembarskog ispitnog roka iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

27.08.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati septembarskog ispitnog roka iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

27.08.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Konačni rezultati iz BEU na BM

29.06.2018


Pomorske nauke-Brodska automatika I

Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena

26.06.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Rezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma iz BEU na BM

18.06.2018


Nautika-Pomorska medicina

Ispit iz Pomorske medicine na Nautici, 19.6.2018.

18.06.2018


Pomorske nauke-Pomorska medicina

Ispit iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama, 19.6.2018.

18.06.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita iz Teorije menadzmenta na MN

13.06.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Rezultati nakon Popravnog Zavrsnog ispita iz Ekonomskih integracija i EU na MN

12.06.2018


Pomorske nauke-Brodska automatika I

Rezultati sa predlogom ocjena nakon ispitnog termina 5.06. 2018, BA1 na PN

11.06.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Evidencija nakon zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

05.06.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Rezultati nakon Zavrsnog ispita iz ekonomskih integracija i EU

04.06.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Zbirni rezultati nakon zavrsnog ispita iz Teorije menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

30.05.2018


Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Popravni kolokvijum II iz PLaniranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

25.05.2018


Nautika-Engleski jezik III

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Engleskog jezika III na Nautici

20.05.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

20.05.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Zavrsni ispit iz Teorije menadzmenta na Menadzmnetu u pomorstvu i logistici (Work and travel 2018)

18.05.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu

17.05.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika I

16.05.2018


Nautika-Engleski jezik III

Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika III

16.05.2018


Pomorske nauke-Brodska automatika I

Rezultati nakon kolokvijuma II sa prijedlogom ocjena iz Brodske automatika I na Pomorskim naukama

16.05.2018


Nautika-Engleski jezik III

Rezultati II Kolokvijuma

16.05.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Poslovne komunikacije u pomorstvu

Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Poslovnih komunikacija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

16.05.2018


Brodomašinstvo (2017)-Termodinamika i prenos toplote

Rezultati kolokvijuma II iz Termodinamike i prenosa toplote na Brodomasinstvu

16.05.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Termodinamika i prenos toplote

Rezultati kolokvijuma II iz Termodinamike i prenosa toplote na Pomorskoj elektrotehnici

16.05.2018


Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Kolokvijum II iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

15.05.2018


Nautika-Upravljanje brodskom posadom

Popravni kolokvijumi iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici

14.05.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

13.05.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

13.05.2018


Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva

Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Pomorskim naukama

10.05.2018


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II

Kolokvijum II iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu

10.05.2018


Nautika-Engleski jezik III

Kolokvijum II iz Engleskog jezika III na Nautici

09.05.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik II

Kolokvijum II iz ENgleskog jezika II na Pomorskoj elektrotehnici

09.05.2018


Brodomašinstvo (2017)-Engleski jezik II

Kolokvijum II iz ENgleskog jezika II na Brodomasinstvu

09.05.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Rukovanje teretom

Kolokvijum II iz Rukovanje teretom na Nautici i pomorskom saobracaju

09.05.2018


Pomorske nauke-Brodska automatika I

Rezultati nakon izrade popravnog prvog kolokvijuma iz Brodske automatike I - 08.05.2018 08:56

08.05.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Marketing usluga u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma II i seminarskih radova iz Marketinga usluga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

08.05.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje o predaji studija slucaja

08.05.2018


Brodomašinstvo-Brodske parne i gasne turbine

Rezultati kolokvijuma II iz BRodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu

07.05.2018


Pomorske nauke-Parna tehnika

Rezultati kolokvijuma II iz Parne tehnike na Pomorskim naukama

07.05.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Marketing u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma II i seminarskihr adova iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

05.05.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Predavanja iz Ekonomskih integracije i EU utorak 08.05.2018. u 12h

04.05.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje o predavanju - 08.05.2018.

03.05.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Praktična navigacija

Kolokvijum II iz Prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

03.05.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Termin predavanja iz Pomorksih telekomunikacija na Pomorskim naukama, 3.5.2018.

02.05.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Praktična navigacija

Link ka web portalu za svijetla

02.05.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Poslovne komunikacije u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma II iz Poslovnih komunikacija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

02.05.2018


Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva

Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Pomorskim naukama

02.05.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije

Rezultati kolokvijuma II iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu u Kotoru

30.04.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Praktična navigacija

Vjezbe iz prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju, 3. maj 2018.

28.04.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama

27.04.2018


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II

Kolokvijum II iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu (Work and Travel 2018)

26.04.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Rezultati popravnog kolokvijuma (za nove i studente starijih generacija) iz Teorije menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

25.04.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Vjezbe za G3 iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama

24.04.2018


Pomorske nauke-Pomorska meteorologija i oceanografija

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Pomorskim naukama

24.04.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju

24.04.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Predavanje br. 6 - Asinhrone masine iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu

24.04.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Kolokvijum II iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

24.04.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Praktična navigacija

Obavezno predavanje, 20.4.2018.

19.04.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Rezultati kolokvijuma II iz Pomroskih telekomunikacija na Pomorskim naukama

19.04.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Termin popravnih kolokvijuma iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama

19.04.2018


Nautika-Pomorska medicina

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Pomorske medicine na Nautici

19.04.2018


Pomorske nauke-Pomorska medicina

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama

19.04.2018


Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

19.04.2018


Nautika-Engleski jezik III

Predavanje, 19.4.2018.

18.04.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Ekonomske integracija i EU - Popravni kolokvijum 24.04.2018. u 12h

17.04.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Termin drugog kolokvijuma

16.04.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Rukovanje teretom

Pitanja za vjezbu studenata iz Rukovanja teretom na Nautici i pomorskom saobracaju

16.04.2018


Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu

Rezultati Kolokvijuma I iz VISUP

14.04.2018


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II

Rezultati kolokvijuma I iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu

12.04.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Rezultati I kolokvijuma iz Ekonomskih integracija i EU

12.04.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Rezultati kolokvijuma (za nove i studente starijih generacija)

11.04.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Predavanje 5 - Rotacione mašine jednosmjerne struje

10.04.2018


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II

Kolokvijum I iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu

10.04.2018


Nautika-Pomorska havarije i osiguranje

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih havarija i osiguranja na Nautici

10.04.2018


Pomorske nauke-Pomorsko pravo i havarije

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskog prava i havarije na Pomorskim naukama

10.04.2018


Menadžment u pomorstvu-Transportno ugovorno pravo

Rezultati kolokvijuma I iz Transportnog ugovornog prava na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

10.04.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment

Kolokvijum I iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

10.04.2018


Pomorske nauke-Zaštita mora i životne sredine

Kolokvijum I iz Zastita mora i zivotne sredine na Pomorskim naukama

10.04.2018


Nautika-Zastita mora i životne sredine

Kolokvijum I iz Zastite mora i zivotne sredine na Nautici

10.04.2018


Brodomašinstvo-Zaštita mora i životne sredine

Kolokvijum I iz Zastite mora i zivotne sredine na Brodomasinstvu

10.04.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Lučka sredstva i njihovo iskorišćenje

Rezultati kolokvijuma I iz Luckih sredstava i njihovog iskoriscavanja na Menadzmentu u pomorstvu Kotor i Cetinje

10.04.2018


Menadžment u pomorstvu-Pomorske tehnologije transporta

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih tehnologija transporta na Menadzmentu u pomorstvu

10.04.2018


Pomorske nauke-Pomorske tehnologije transporta i logistika I

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih tehnologija transporta i logistika I na Pomorskim naukama (Spec.)

10.04.2018


Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Popravni kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

06.04.2018


Brodomašinstvo (2017)-Engleski jezik II

Nastava iz Engleskog jezika II na Brodomasinstvu, 10.4.2018.

05.04.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Termin predavanja 05.04.2018.

04.04.2018


Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva na Pomorskim naukama

04.04.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Termodinamika i prenos toplote

Rezultati kolokvijuma I iz Termodinamike i prenosa toplote na Pomorskoj elektrotehnici

04.04.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Ekonomske integracije i EU I kolokvijum utorak 10.04.2018.

04.04.2018


Pomorske nauke-Brodska automatika I

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje o kolokvijumu - 10.04.2018

04.04.2018


Nautika-Pomorska medicina

Popravni kolokvijum I iz Pomorske medicine na Nautici

04.04.2018


Pomorske nauke-Pomorska medicina

Popravni kolokvijum I iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama

04.04.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Materijali sa predavanja Ekonomske integracije i EU

03.04.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Poslovne komunikacije u pomorstvu

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Poslovnih komunikacija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

03.04.2018


Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu

Kolokvijum I iz Vjerovatnoće i statistike u pomorstvu

03.04.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Rukovanje teretom

Rezultati kolokvijuma I iz Rukovanja teretom na Nautici i pomorskom saobracaju

02.04.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Rukovanje teretom

Rezultati kolokvijuma I iz Osnovnih operacija sa brodskim teretima na Nautici Kotor i Bar (ponovci)

02.04.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Raspored grupa za lab. vježbe 05.04.2018.

02.04.2018


Brodomašinstvo (2017)-Mašinski elementi

Rezultati kolokvijuma I iz Masinskih elemenata na Brodomasinstvu

02.04.2018


Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Rezultati kolokvijuma I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

02.04.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

02.04.2018


Brodomašinstvo (2017)-Termodinamika i prenos toplote

Rezultati kolokvijuma I iz Termodinamike i prenosa toplote na Brodomasinstvu

02.04.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Rezultati I kolokvijuma I iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju

01.04.2018


Pomorske nauke-Pomorska medicina

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama

01.04.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Praktična navigacija

Rezultati kolokvijuma I iz Prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

01.04.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Praktična navigacija

Rezultati kolokvijuma I iz Drzanja straze na Nautici (ponovci)

01.04.2018


Brodomašinstvo-Engleski jezik IV

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika IV na Brodomasintvu

31.03.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Termodinamika i prenos toplote

Predavanja iz Termodinamike, 29.3.2018.

29.03.2018


Brodomašinstvo (2017)-Termodinamika i prenos toplote

Predavanja iz Termodinamike, 29.3.2018.

29.03.2018


Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva

Rezultati kolovkijuma I iz Ekonomike brodarstva na Pomorskim naukama

28.03.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Predavanje br. 4 iz Brodskih elektricnih uredjaja na BRodomasinstvu

27.03.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Poslovne komunikacije u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Poslovne komunikacije u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

27.03.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorska meteorologija i okeanografija

Kolokvijum I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Nautici i pomorskom saobracaju

26.03.2018


Pomorske nauke-Pomorska meteorologija i oceanografija

Kolokvijum I iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Pomorskim naukama

26.03.2018


Pomorske nauke-Parna tehnika

Rezultati kolokvijuma I iz Parne tehnike na Pomorskim naukama

26.03.2018


Brodomašinstvo-Brodske parne i gasne turbine

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih parnih turbina na Brodomasinstvu

26.03.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

26.03.2018


Nautika-Pomorska medicina

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorske medicine na Nautici

26.03.2018


Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

25.03.2018


Brodomašinstvo (2017)-Engleski jezik II

Konsultacije iz Engleskog jezika II na Brodomasinstvu

23.03.2018


Brodomašinstvo-Engleski jezik IV

Konsultacije iz Engleskog jezika IV na Brodomasinstvu

23.03.2018


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije

Rezultati kolokvijuma I iz POmorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu

22.03.2018


Nautika-Pomorske agencije

Rezultati kolokvijuma I iz POmorskih agencija na Nautici Bar

22.03.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Praktična navigacija

Kolokvijum I iz Prakticne navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

22.03.2018


Nautika-Engleski jezik III

Rezultati I kolokvijuma iz Engleskog jezika III na Nautici

21.03.2018


Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu

Vježbe iz Vjerovatnoće i statistike u pomorstvu za 22/03/2018

21.03.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Predavanje iz Pomorskih telekomunikacija, 22.03.2018.

20.03.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Rezultati I kolokvijuma iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu

20.03.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Rezultati prvog kolokvijuma iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama

19.03.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Predavanja iz Ekonomskih integracija i EU u utorak 20.03.2018. u 11:15h

19.03.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje o predavanju - 20.03.2018.

19.03.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

I kolokvijum termini

19.03.2018


Pomorske nauke-Teorija rizika i održavanje zasnovano na riziku

Promjena termina predavanja iz Teorije rizika i odrzavanja zasnovano na riziku na Pomorskim naukama (Spec.)

14.03.2018


Nautika-Engleski jezik III

Kolokvijum I iz Engleskog jezika III na Nautici

13.03.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Termin prvog kolokvijuma iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama

11.03.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Prijava za lab. vježbe na GMDSS simulatoru

09.03.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Predavanje br. 3

06.03.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Predavanja iz Ekonomskih integracija i EU na Menadzmentu u pomorstvu, 6.3.2018.

05.03.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje o predavanju - 06.03.2018.

05.03.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Zbog vremenskih neprilika predavanja zakazana za 27.02.2018. se odlazu.

26.02.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje o predavanju

26.02.2018


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II

Nastava iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu, OS 'Savo Ilic'

26.02.2018


Nautika-Engleski jezik III

Nastava iz Engleskog jezika IIII na Nautici, 26.02.2018.

22.02.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Predavanje iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama, 22.2.2018.

21.02.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Plan rada - 2017/18

21.02.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Predavanja 2 iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu

20.02.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Engleski jezik I

Nastava iz Engleskog jezika I na Nautici i pomorskom saobracaju, 19. februar 2018.

19.02.2018


Nautika-Engleski jezik III

Predavanja i vjezbe iz Engleskog jezika III na Nautici, 22. februar 2018.

19.02.2018


Pomorske nauke-Brodska automatika I

Predavanje I iz Brodske automatike I na Pomorskim naukama

14.02.2018


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Predavanje br. 1 iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu

13.02.2018


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Predavanje iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama, 15.2.2018.

13.02.2018


Pomorske nauke-Elektronski navigacioni sistemi

Predavanja iz Elektronskih navigacionih sistema na Pomorskim naukama, 15.02.2018.

13.02.2018


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II

Predavanja iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu, 14.2.2018.

13.02.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Teorija menadžmenta

Obavjestenje o predavanju, 20.02.2018.

12.02.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Predavanja Ekonomske integracije i EU 20.02.2018.

12.02.2018


Nautika-Praktična nastava / simulatori

Popravni zavrsni ispit iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici, 7. februar 2018. godine

05.02.2018


Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Brodskih elektricnih postrojenja na Brodomasinstvu

01.02.2018


Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Elektronske navigacije na Nautici (ponovci)

01.02.2018


Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici

01.02.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati od 31.1.2018. iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu

01.02.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati od 31.1.2018. iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

01.02.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati od 31.1.2018. iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici

01.02.2018


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati od 31.1.2018. iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

01.02.2018


Nautika-Praktična nastava / simulatori

Popravni zavrsni ispit iz Prakticne nastave - Simulatori na Nautici

31.01.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Rezultati završnog popravnog pismenog iz Matematike

31.01.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

30.01.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

30.01.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

30.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici

30.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

30.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Matematika I

Termin popravnog završnog usmenog iz Matematike I i Matematike

30.01.2018


Brodomašinstvo (2017)-Matematika I

Popravni završni usmeni iz Matematike I i Matematike

30.01.2018


Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Multimedijalni sistemi u pomorstvu na Pomorskim naukama

29.01.2018


Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu

29.01.2018


Nautika-Fizičko vaspitanje

Popravni zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja na Nautici

27.01.2018


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I

Popravni zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu

27.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

26.01.2018


Nautika-Otpor i propulzija broda

Zavrsni ispit iz Otpora i propulzije broda na Nautici

26.01.2018


Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda

Zavrsni ispit iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu

26.01.2018


Pomorske nauke-Navigacija II

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukama

26.01.2018


Pomorske nauke-Mašinski elementi

Rezultati zavrsnog ispita iz Masinskih elemenata na Pomorskim naukama

25.01.2018


Pomorske nauke-Termodinamika

Rezultati zavrsnog ispita iz Termodinamike na Pomorskim naukama

25.01.2018


Nautika-Engleski jezik II

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Engleskog jezika II na Nautici

25.01.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Evidencija nakon popravnog zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

25.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati zavrsnog ispita iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadžmentu u pomorstvu

24.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa

Rezultati zavrsnog ispita iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadžmentu u pomorstvu (Spec.)

24.01.2018


Pomorske nauke-Navigacija II

Rezultati zavrsnog ispita iz Navigacije II na Pomorskim naukama

23.01.2018


Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi

Rezultati zavrsnog ispita iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu

22.01.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Rezultati pismenog dijela završnog ispita iz Matematike

22.01.2018


Nautika-Ekonomika brodarstva

Rezultati zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Nautici

21.01.2018


Nautika-Pomorske agencije

Rezultati zavrsnog ispita iz Pomorskih agencija i carterrovanja broda na Nautici (ponovci)

20.01.2018


Nautika-Pomorske agencije

Rezultati zavrsnog ispita iz Pomorskih agencija na Nautici

20.01.2018


Pomorske nauke-Brodske električne mašine i pogoni

Konsultacije i dodatni rok iz BEMP na Pomorskim naukama

19.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Matematika I

Usmeni dio završnog iz Matematike I i Matematike

19.01.2018


Brodomašinstvo (2017)-Matematika I

Usmeni dio završnog ispita iz Matematike I i Matematike

19.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Planiranje i razvoj pomorskog transporta

Rezultati zavrsnog ispita iz Planiranja i razvoj pomorskog transporta na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

19.01.2018


Nautika-Nove transportne tehnologije

Rezultati zavrsnog ispita iz Novih transportnih tehnologija na Nautici

19.01.2018


Pomorske nauke-Multimodalni transport

Rezultati zavrsnog ispita iz Multimodalnog transporta na Pomorskim naukama

19.01.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu

19.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

19.01.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici

19.01.2018


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

19.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Sigurnost i spašavanje na moru

Prijedlog zakljucnih ocjena iz Sigurnosti i spasavanja na moru na Nautici i pomorskom saobracaju

19.01.2018


Brodomašinstvo-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje

Prijedlog zakljucnih ocjena iz Sigurnosti na moru, traganju i spasavanju na Brodomasinstvu

19.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Sigurnost i spašavanje na moru

Prijedlog zakljucnih ocjena iz Sigurnosti na moru, traganju i spasavanju na Nautici (ponovci)

19.01.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati (kolokvijumi- zavrsni ispit) od 17.01.2018. iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu (ponovci)

19.01.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Ekonomija za menadžere

Predavanja, konsultacije i dodatni ispitni rok iz Ekonomije za menadzere na Menadzmentu u u pomorstvu i logistici

18.01.2018


Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu

Rezultati zavšnog ispita iz predmeta Multimedijalni sistemi u pomorstvu na Pomorskim naukama

18.01.2018


Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja

Rezultati nakon I popravnog kolokvijuma iz Brodskih elektricnih postrojenja na Brodomasinstvu

18.01.2018


Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou

Rezultati zavrsnog ispita iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici

18.01.2018


Nautika-Praktična nastava / simulatori

Rezultati zavrsnog ispita iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici

18.01.2018


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Zavrsni ispit iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

17.01.2018


Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva - napredni kurs

Rezultati zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

16.01.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

16.01.2018


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

16.01.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrate materijala na Pomorskim naukama (Ponovci)

16.01.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

16.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

16.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

16.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Rezultati zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

15.01.2018


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I

Prijedlog konacnih ocjena iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu

15.01.2018


Nautika-Fizičko vaspitanje

Prijedlog konacnih ocjena iz Fizickog vaspitanja na Nautici

15.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati prije zavrsnog ispita iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadžmentu u pomorstvu

15.01.2018


Nautika-Fizičko vaspitanje

Zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja na Nautici

12.01.2018


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I

Zavrsni ispit iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu

12.01.2018


Nautika-Engleski jezik II

Rezultati zavrsnog ispita iz Engleskog jezika II na NAutici

12.01.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Rezultati zavrsnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

11.01.2018


Pomorske nauke-Brodski motori I

Rezultati prije zavrsnog ispita iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama

11.01.2018


Brodomašinstvo-Brodski motori I

Rezultati prije zavrsnog ispita iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu

11.01.2018


Brodomašinstvo-Održavanje brodskog pogona

Rezultati prije zavrsnog ispita iz Odrzavanja brodskog pogona na Brodomasinstvu

11.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Ekonomika znanja i preduzetništvo

Ispit iz Ekonomije znanja i preduzetnistva na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

10.01.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik I

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika I na Pomorskoj elektrotehnici

10.01.2018


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Rezultati popravnih kolokvijuma I i II iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

09.01.2018


Brodomašinstvo (2017)-Matematika I

Rezultati Kolokvijuma II iz Matematike I

08.01.2018


Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu

Termin popravnog kolokvijuma iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama

08.01.2018


Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu

Termin popravnog ispita iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama

08.01.2018


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Rezultati Kolokvijuma II iz Matematike na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

06.01.2018


Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu

Rezultati nakon II kolokvijuma iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama

05.01.2018


Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja

Prijava i termin za popravne kolokvijume

04.01.2018


Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja

Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih elektricnih postrojenja na Brodomasinstvu

03.01.2018


Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu

03.01.2018


Pomorske nauke-Mašinski elementi

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Masinskih elemanata na Pomorskim naukama

03.01.2018


Pomorske nauke-Termodinamika

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Termodinamike na Pomorskim naukama

03.01.2018


Menadžment u pomorstvu-Planiranje i razvoj pomorskog transporta

Rezultati kolokvijuma II iz Planiranja i razvoja pomorskog transporta na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

03.01.2018


Nautika-Nove transportne tehnologije

Rezultati kolokvijuma II iz Novih transportnih tehnologija na Nautici

03.01.2018


Pomorske nauke-Multimodalni transport

Rezultati kolokvijuma II iz Multimodalnog transporta na Pomorskim naukama

03.01.2018


Pomorska elektrotehnika (2017)-Matematika I

Rezultati popravnog Kolokvijuma I i Domaćeg I

30.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu, 27.12.2017.

28.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju, 27.12.2017.

28.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici, 27.12.2017.

28.12.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama, 27.12.2017.

28.12.2017


Pomorske nauke-Termodinamika

Rezultati kolokvijuma II iz Termodinamike na Pomorskim naukama

27.12.2017


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Rezultati kolokvijuma II iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

27.12.2017


Nautika-Ekonomika brodarstva

Nastava iz Ekonomike brodarstva na Nautici

27.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Nastava iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

27.12.2017


Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva - napredni kurs

Nastava iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

27.12.2017


Brodomašinstvo-Brodski motori I

Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu

26.12.2017


Pomorske nauke-Brodski motori I

Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama

26.12.2017


Brodomašinstvo-Brodarsko poslovanje

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Brodarskog poslovanja na Brodomasinstvu

26.12.2017


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Popravni kolokvijumi iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

26.12.2017


Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS

Rezultati kolokvijuma II iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama

25.12.2017


Nautika-Manevrisanje i PIS

Rezultati kolokvijuma II iz Manevrisanja i PIS na Nautici Kotor

25.12.2017


Nautika-Manevrisanje i PIS

Rezultati kolokvijuma II iz Manevrisanja i PIS na Nautici Bar

25.12.2017


Nautika-Tehnike pregleda i nadzora broda

Kolokvijum II iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Nautici

25.12.2017


Pomorske nauke-Tehnike pregleda i nadzora broda

Kolokvijum II iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Pomorskim naukama (Specijalističke)

25.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

25.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

25.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

25.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

24.12.2017


Nautika-Praktična nastava / simulatori

Rezultati kolokvijuma II iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici

24.12.2017


Nautika-Pomorske agencije

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Pomorskih agencija na Nautici

24.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomostvu i logistici

24.12.2017


Nautika-Engleski jezik II

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika II na Nautici

24.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Popravni kolokvijumi iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici, 27.12.2017.

24.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Popravni kolokvijumi iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu, 27.12.2017.

24.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Popravni kolokvijumi iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju, 27.12.2017.

24.12.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Popravni kolokvijumi iz Otpornost materijala na Pomorskim naukama, 27.12.2017.

24.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Matematika I

Rezultati popravnog Kolokvijuma I i Domaćeg I

24.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

24.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Rezultati popravnog Kolokvijuma I iz Matematike

24.12.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati kolokvijuma IV iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

23.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Matematika I

Kolokvijum II iz Matematike I

23.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Matematika I

Kolokvijum II iz Matematike I

23.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Matematika I

Kolokvijum II iz Matematike I

23.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

23.12.2017


Brodomašinstvo-Održavanje brodskog pogona

Rezultati kolokvijuma II iz Odrzavanja brodskog pogona na Brodomasinstvu

22.12.2017


Pomorske nauke-Brodski motori I

Priprema za kolokvijum II i Kolokvijum II iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama

22.12.2017


Brodomašinstvo-Brodski motori I

Priprema za kolokvijum II i kolokvijum II iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu

22.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Novi termin Kolokvijuma II

21.12.2017


Nautika-Pomorske agencije

Popravni kolokvijumi iz Pomorskih agencija na Nautici

21.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Engleski jezik II - pomorska terminologija

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika II - pomorska terminologija na Menadzmentu u pomorstvu

21.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati kolokvijuma IV iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu

20.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati kolokvijuma IV iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici

20.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma II iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje (ponovci)

20.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma II iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

20.12.2017


Nautika-Pomorske agencije

Rezultati kolokvijuma II iz Pomorskih agencija na Nautici

19.12.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Kolokvijum IV iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

19.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Kolokvijum III iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

19.12.2017


Nautika-Pomorske agencije

Rezultati kolokvijuma II iz Pomorskih agencija i carterovanja broda na Nautici

19.12.2017


Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi

Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu

18.12.2017


Pomorske nauke-Mašinski elementi

Rezultati kolokvijuma II iz Masinskih elemanata na Pomorskim naukama

18.12.2017


Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu

Kolokvijum II iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama

18.12.2017


Nautika-Praktična nastava / simulatori

Kolokvijum II iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici

18.12.2017


Brodomašinstvo-Brodarsko poslovanje

Rezultati kolokvijuma II iz Brodarskog poslovanja na Brodomasinstvu

18.12.2017


Pomorske nauke-Upravljanje brodskom posadom

Rezultati kolokvijuma II iz Upravljanja brodskom posadom na Pomorskim naukama

18.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Kolokvijum IV iz Tehnicke mehanika na Brodomasinstvu

17.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Kolokvijum IV iz Tehnicke mehanika na Pomorskoj elektrotehnici

17.12.2017


Brodomašinstvo-Engleski jezik V

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika V na Brodomasinstvu

17.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Evidencija poena nakon porpavnog ispita iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu (ponovci)

16.12.2017


Nautika-Engleski jezik II

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Engleskog jezika II na Nautici

16.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Rezultati popravnog kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

16.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik I

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Pomorskoj elektrotehnici

15.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Engleski jezik I

Popravni kolokvijumi iz Engleskog jezika I na Brodomašinstvu

15.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik I

Popravni kolokvijumi iz Engleskog jezika I na Pomorskoj elektrotehnici

15.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu i logistici

15.12.2017


Brodomašinstvo-Engleski jezik III

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika III na BRodomasinstvu

15.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

14.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Popravni kolokvijumi iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

14.12.2017


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Termin završnog ispita iz Pomorskih telekomunikacija na Nautika (ponovci)

14.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I

Brodomašinstvo - Osnovi brodske elektrotehnike i elektronike 1 - DRUGI kolokvijum

14.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Engleski jezik I

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika I na Brodomašinstvu

14.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Inženjerska grafika u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma II iz Inženjerske grafike u pomorstvu na Brodomašinstvu

14.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Inženjerska grafika u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Inženjerske grafike i brodske dokumentacije na Brodomašinstvu (ponovci)

14.12.2017


Nautika-Fizičko vaspitanje

Kolokvijum II iz Fizickog vaspitanja na Nautici

14.12.2017


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I

Kolokvijum II iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu

14.12.2017


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Kolokvijum II i Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

13.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa

REzultati kolokvijuma II iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

12.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu i logistici

12.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati popravnih kolokvijuma

12.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

12.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici

12.12.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati popravnih kolokvijuma iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

12.12.2017


Pomorske nauke-Navigacija II

Kolokvijum II iz Navigacije II na Pomorskim naukama

11.12.2017


Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou

Kolokvijum II iz Navigacije na upravljačkom nivou na Nautici

11.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Sigurnost i spašavanje na moru

Kolokvijum II iz Sigurnosti i spasavanju na moru na Nautici i pomorskom saobracaju

11.12.2017


Pomorske nauke-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje

Kolokvijum II iz Sigurnosti na moru, traganju i spasavanju na Pomorskim naukama

11.12.2017


Brodomašinstvo-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje

Kolokvijum II iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Brodomasinstvu

11.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Sigurnost i spašavanje na moru

Kolokvijum II iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Nautici (Ponovci)

11.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Kolokvijum II iz Matematike

10.12.2017


Nautika-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika II na Nautici

10.12.2017


Nautika-Pomorske agencije

Kolokvijum II iz Pomorskih agencije na Nautici

09.12.2017


Nautika-Engleski jezik II

Popravni kolokvijum iz Engleskog jezika II na Nautici

07.12.2017


Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda

Predavanja kod prof. dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 14. i 15. decembar 2017. godine

07.12.2017


Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda

Predavanja kod prof. dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 14. i 15. decembar 2017. godine

07.12.2017


Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva - napredni kurs

Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

06.12.2017


Pomorske nauke-Navigacija II

Predavanja iz Navigacije II na Pomorskim naukama

05.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu u Kotoru

05.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Menadzmenta ljudskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu na Cetinju (ponovci)

05.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Kolokvijum II iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

05.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Popravni kolokvijumi I i/ili kolokvijuma II iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

05.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Popravni kolokvijumi II i/ili kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu

05.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Popravni kolokvijumi II i/ili kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici

05.12.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Popravni kolokvijumi II i/ili kolokvijuma III iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

05.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Materijal za IV kolokvijum

05.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Materijal za IV kolokvijum

05.12.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

04.12.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati kolokvijuma III iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

03.12.2017


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Kolokvijum II iz Pomorskih telekomunikacija na Nautici (ponovci)

01.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Matematika I

Popravni Kolokvijum I i raspored vježbi za 04/12/2017

01.12.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Matematika I

Popravni Kolokvijum I iz Matematike I

01.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Matematika I

Popravni Kolokvijum I iz Matematike I

01.12.2017


Nautika-Ekonomika brodarstva

Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva na Nautici

01.12.2017


Pomorske nauke-Termodinamika

Rezultati kolokvijuma I iz Termodinamike na Pomorskim naukama

01.12.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Popravni Kolokvijum I i raspored vježbi za 05/12/2017

01.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Inženjerska grafika u pomorstvu

Kolokvijum I iz Inzenjerske grafike u pomorstvu na Brodomasinstvu

01.12.2017


Nautika-Otpor i propulzija broda

Kolokvijum I iz Otpora i propulzije broda na Nautici

01.12.2017


Brodomašinstvo (2017)-Matematika I

Rezultati Kolokvijuma I iz Matematike I

30.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Materijal za pripremu 1. kolokvijuma - 1. dio i 2.dio

30.11.2017


Nautika-Engleski jezik II

Kolokvijum II iz Engleskog jezika II na Nautici

30.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati kolokvijuma I i II iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

30.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Materijal za 3. kolokvijum I dio

30.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Materijal za 3. kolokvijum -II dio

30.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Materijal za pripremu 4. kolokvijuma -I dio

30.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Materijal za pripremu 4. kolokvijuma - II dio

30.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Nastava iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu, 4.12.2017.

29.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnologija materijala

Nastava iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici, 4.12.2017.

29.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Kolokvijum III iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama, 1.12.2017.

29.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu

29.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici

29.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati kolokvijuma II i simirani rezultati kolokvijuma iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

27.11.2017


Menadžment u pomorstvu-Engleski jezik II - pomorska terminologija

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika II - pomorska terminologija na Menadzmentu u pomorstvu

27.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Kolokvijum III iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu, 29.11.2017.

27.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Kolokvijum III iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici, 29.11.2017.

27.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Matematika I

Rezultati Kolokvijuma I iz Matematike I

27.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Matematika I

Rezultati Kolokvijuma I iz Matematike I

26.11.2017


Pomorske nauke-Brodski motori I

Predavanja iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama, 28.11.2017.

26.11.2017


Brodomašinstvo-Brodski motori I

Predavanja iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu, 28.11.2017.

26.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Poznavanje broda i plovidbe

Kolokvijum I iz Poznavanja broda i plovidbe na Nautici i pomorskom saobracaju

24.11.2017


Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda

Kolokvijum I iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu

24.11.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Rezultati Kolokvijuma I

23.11.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment pomorskih resursa

REzultati kolokvijuma I iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

23.11.2017


Nautika-Pomorske agencije

Rezultati kolokvijuma I iz Pomorskih agencija na Nautici

23.11.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Raspored za 24/11 i 28/11/2017, za predmet Matematika

23.11.2017


Menadžment u pomorstvu-Pomorsko osiguranje

Nastava iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu, 24.11.2017.

23.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Pomorsko pravo

Nastava iz Pomorskog prava na Brodomasinstvu, 24.11.2017.

23.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Pomorsko pravo

Nastava iz Pomorskog prava na Pomorskoj elektrotehnici, 24.11.2017.

23.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorsko javno pravo

Nastava iz Pomorskog javnog prava na Nautici i pomorskom saobracaju, 24.11.2017.

23.11.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Poslovno pravo

Nastava iz Poslovnog prava na Menadzmentu u pomorstvu i logistici, 24.11.2017.

23.11.2017


Menadžment u pomorstvu-Pomorsko pravo

Nastava iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu, 24.11.2017.

23.11.2017


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Rezultati kolokvijuma I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

23.11.2017


Pomorske nauke-Brodski motori I

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama

22.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati kolokvijuma II iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

22.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I

Rezultati nakon prvog kolokvijuma, 21.11.2017.

22.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Kolokvijum II iz Tehnicke mehanike na Nautici i pomorskom saobracaju

22.11.2017


Nautika-Praktična nastava / simulatori

Rezultati kolokvijuma I iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici

22.11.2017


Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou

Rezultati kolovkijuma I iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici

22.11.2017


Pomorske nauke-Navigacija II

Rezultati kolokvijuma I iz Navigacije II na Pomorskim naukama

22.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma I iz Terestricke navigacije na Nautici

22.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma I iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (Ponovci)

22.11.2017


Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I Iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na Pomorskim naukama

21.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Matematika I

Kolokvijum I iz Matematike I

21.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Plan realizacije obaveza do kraja semestra

21.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Plan realizacije obaveza do kraja semestra

21.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Plan realizacije obaveza do kraja semestra

21.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Plan realizacije obaveza do kraja semestra

21.11.2017


Brodomašinstvo-Održavanje brodskog pogona

Rezultati kolokvijuma I iz Odrzavanja brodskog pogona na Brodomasinstvu

20.11.2017


Nautika-Manevrisanje i PIS

Rezultati kolokvijuma I iz Manevrisanja i PIS na Nautici

20.11.2017


Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS

Rezultati kolokvijuma I iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama

20.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

20.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

20.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Matematika I

Kolokvijum I iz Matematike I

19.11.2017


Pomorske nauke-Brodski motori I

Priprema za kolokvijum I i Kolokvijum I iz Brodskih motora I na Pomorskim naukama

18.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I

Prvi kolokvijum iz OBEE1 za PE

17.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I

Prvi kolokvijum iz OBEE1 za BM

17.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati ponovnog 1. kolokvijuma

16.11.2017


Nautika-Otpor i propulzija broda

Predavanja kod dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 23. i 24. novembar 2017. godine

16.11.2017


Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda

Predavanja kod dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 23. i 24. novembar 2017. godine

16.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Materijal za pripremu 3. kolokvijuma

16.11.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Otkazivanje predavanja iz Matematike zakazano za 18/11/2017

16.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnicke mehanike na Brodomašinstvu

16.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici

16.11.2017


Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih pomocnih masina na Brodomasinstvu

16.11.2017


Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama

16.11.2017


Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu

16.11.2017


Pomorske nauke-Mašinski elementi

Rezultati kolokvijuma I iz Masinskih elemanata na Pomorskim naukama

16.11.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Rezultati popravnog kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

15.11.2017


Pomorske nauke-Ekonomika brodarstva - napredni kurs

Rezultati kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

15.11.2017


Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu

Termin kolokvijuma

15.11.2017


Brodomašinstvo-Brodski motori I

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu

15.11.2017


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Kolokvijum I iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

14.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

14.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Termin polaganja 2. kolokvijuma

14.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

MATERIJAL ZA PRIPREMU 3.. KOLOKVIJUMA (TEORIJA I ZADACI)

14.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

MATERIJAL ZA PRIPREMU 3. KOLOKVIJUMA

14.11.2017


Brodomašinstvo-Engleski jezik V

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika V na Brodomasinstvu

14.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnologija materijala

Rezultati kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

14.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati ponovnog 1. kolokvijuma odrzanog 10.11.2017.g.

13.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

II kolokvijum

13.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati ponovnog I kolokvijuma od 10.11.2017

13.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Kolokvijum II iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici

13.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Matematika I

Kolokvijum I iz Matematike I

13.11.2017


Nautika-Pomorske agencije

Kolokvijum I iz Pomorskih agencija i carterovanja brodom na Nautici (Ponovci)

13.11.2017


Nautika-Pomorske agencije

Kolokvijum I iz Pomorskih agencija na Nautici Bar (Ponovci)

13.11.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Poslovno pravo

Kolokvijum I iz Poslovnog prava na Menadzmentu u pomorstvu

12.11.2017


Menadžment u pomorstvu-Pomorsko pravo

Kolokvijum I iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu

12.11.2017


Menadžment u pomorstvu-Pomorsko osiguranje

Kolokvijum I iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu

12.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Pomorsko javno pravo

Kolokvijum I iz Pomorskog javnog prava na Nautici i pomorskom saobracaju

12.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Pomorsko pravo

Kolokvijum I iz Pomorskog prava na Brodomasinstvu

12.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Pomorsko pravo

Kolokvijum I iz Pomorskog prava na Pomorskoj elektrotehnici

12.11.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Kolokvijum I iz Matematike

11.11.2017


Brodomašinstvo-Brodarsko poslovanje

Rezultati kolokvijuma I iz Brodarskog poslovanja na Brodomasinstvu

10.11.2017


Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine

Kolokvijum I iz Brodskih pomocnih masina na Brodomasinstvu

10.11.2017


Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine

Kolokvijum I iz Brodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama

10.11.2017


Nautika-Praktična nastava / simulatori

KOlokvijum I iz Prakticne nastave / Simulatori na Nautici

10.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Konsultacije 10.11

09.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Konsultacije 10.11

09.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Kolokvijum I i Popravak kolokvijuma iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

09.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnologija materijala

Kolokvijum I i popravak kolokvijuma I iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

09.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Konsultacije 10.11

09.11.2017


Nautika-Pomorska havarije i osiguranje

Kolokvijum I iz Pomorskih havarija i osiguranja na Nautici (Ponovci)

09.11.2017


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Prvi kolokvijum - grupe

08.11.2017


Nautika-Informacione tehnologije u pomorstvu

Rezultati prvog kolokvijuma

08.11.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekonomika brodarstva

Rezultati kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva na Menadzmentu u pomorstvu

08.11.2017


Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou

Kolokvijum I iz Navigacije na upravljačkom nivou na Nautici

08.11.2017


Pomorske nauke-Navigacija II

Kolokvijum I iz Navigacije II na POmorskim naukama

08.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

08.11.2017


Brodomašinstvo-Engleski jezik III

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika III na Brodomašinstvu

08.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Primjena računara u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Primjene racunara u pomorstvu na Nautici i pomorskom saobracaju

07.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Poznavanje broda i plovidbe

Konsultacije iz Poznavanja broda i plovidbe na Nautici i pomorskom saobracaju

07.11.2017


Pomorske nauke-Upravljanje brodskom posadom

Rezultati kolokvijuma I iz Upravljanja brodskom posadom na Pomorskim naukama

06.11.2017


Brodomašinstvo-Brodski motori I

Priprema za kolokvijum I i Kolokvijum I iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu

05.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati I kolokvijuma

05.11.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika I na Menadžmentu u pomorstvu i logistici

05.11.2017


Nautika-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma I iz Engleskog jezika II na Nautici

05.11.2017


Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou

Dodatak za vjezbanje za Navigaciju na upravljackom nivou na Nautici

05.11.2017


Pomorske nauke-Navigacija II

Dodatak za vjezbanje za Navigaciji II na Pomorskim naukama

05.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Primjena računara u pomorstvu

Rezultati kolokvijuma I iz Primjene racunara u pomorstvu na Pomorskoj elektrotehnici

05.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Ponovni I kolokvijum

04.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Ponovni I kolokvijum

04.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Ponovni I kolokvijum

04.11.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Računari i informatika u pomorstvu

Rezultati prvog kolokvijuma

03.11.2017


Nautika-Ekonomika brodarstva

Rezultati kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva na Nautici

03.11.2017


Nautika-Pomorske agencije

Kolokvijum I iz Pomorskih agencija na Nautici

03.11.2017


Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda

Predavanja kod dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 9. i 10. novembar 2017. godine

03.11.2017


Nautika-Otpor i propulzija broda

Predavanja kod dr Dejana Radojičića iz Otpora i propulzije broda, 9. i 10. novembar 2017. godine

03.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I

Nastavni materijali

03.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I

Nastavni materijali

03.11.2017


Brodomašinstvo-Brodski motori I

Kolokvijum I iz Brodskih motora I na Brodomasinstvu

03.11.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Materijal za pripremu 2 kolokvijuma

02.11.2017


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Kolokvijum I iz Pomorskih telekomunikacija na Nautici (Ponovci)

02.11.2017


Brodomašinstvo (2017)-Engleski jezik I

Kolokivijum I iz Engleskog jezika I na Brodomasinstvu

02.11.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Engleski jezik I

Kolokivijum I iz Engleskog jezika I na Pomorskoj elektrotehnici

02.11.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Odlaganje predavanja 3/11/2017

02.11.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Tehnička mehanika

Obavjestenje vezano za polaganje I kolokvijuma

31.10.2017


Nautika-Fizičko vaspitanje

Praktična nastava iz Fizičkog vaspitanja na Nautici

31.10.2017


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I

Teorijska i prakticna nastava iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu

31.10.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije

Kolokvijum I iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu

31.10.2017


Nautika-Pomorske agencije

Kolokvijum I iz Pomorskih agencija i carterovanja brodom na Nautici (Ponovci)

31.10.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Matematika

Kolokvijum I i Kolokvijum II iz Matematike na Menadžmentu u pomorstvu (Ponovci)

31.10.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

rjesenja zadataka sa 1. kolokvijuma

31.10.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rjesenja zadataka sa 1. kolokvijuma

31.10.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Materijal za pripremu 2. kolokvijuma

31.10.2017


Pomorske nauke-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje

Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Pomorskim naukama (IZBORNI)

31.10.2017


Brodomašinstvo-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje

Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Brodomasinstvu

31.10.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Sigurnost i spašavanje na moru

Kolokvijum I iz Sigurnosti i spasavanju na moru na Nautici i pomorskom saobracaju

31.10.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Materijal za pripremu 2. kolokvijuma

31.10.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Rezultati kolokvijuma I iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

28.10.2017


Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS

Kolokvijum I iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama

28.10.2017


Nautika-Manevrisanje i PIS

Kolokvijum I iz Manevrisanja i PIS na Nautici

28.10.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati kolokvijuma I iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu

27.10.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

Rezultati kolokvijuma I iz Tehnicke mehanike na Pomorskoj elektrotehnici

27.10.2017


Nautika-Engleski jezik II

Kolokvijum I iz Engleskog jezika II na Nautici

25.10.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Kolokvijum I iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

25.10.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

I kolokvijum iz Otpornosti materijala

24.10.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I

KONSULTACIJE

23.10.2017


Brodomašinstvo (2017)-Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I

KONSULTACIJE

23.10.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnička mehanika

I kolokvijum

21.10.2017


Pomorska elektrotehnika (2017)-Tehnička mehanika

I kolokvijum

21.10.2017


Menadžment u pomorstvu i logistika (2017)-Engleski jezik I

Nastava iz Engleskog jezika I na Menadzmentu u pomorstvu i logistici

21.10.2017


Brodomašinstvo (2017)-Tehnologija materijala

Domaci zadatak iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

19.10.2017


Nautika-Praktična nastava / simulatori

Spisak studenata iz predmeta Prakticna nastava/simulatori na Nautici

16.10.2017


Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine

Nastava iz Brodskih pomoćnih mašina na Brodomašinstvu

06.10.2017


Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine

Nastava iz Brodskih pomoćnih mašina na Pomorskim naukama

06.10.2017


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I

Obavještenje za studente studijskih programa Nautika i Brodomašinstvo

05.10.2017


Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda

Prijedlog konacnih ocjena iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu Kotor

17.09.2017


Brodomašinstvo-Otpor i propulzija broda

Prijedlog konacnih ocjena iz Otpora i propulzije broda na Brodomasinstvu Bar

17.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Osnove plovnih sredstava

Prijedlog konacnih ocjena iz Osnova plovnih sredstava na Menadzmentu u pomorstvu

17.09.2017


Nautika-Otpor i propulzija broda

Prijedlog konacnih ocjena iz Otpora i propulzije broda na Nautici Kotor

17.09.2017


Nautika-Otpor i propulzija broda

Prijedlog konacnih ocjena iz Otpora i propulzije broda na Nautici Bar

17.09.2017


Pomorske nauke-Pomorska meteorologija i oceanografija

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorske meteorologije i oceanografije na Pomorskim naukama

17.09.2017


Pomorske nauke-Sigurnost na moru, traganje i spašavanje

Prijedlog konacnih ocjena iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Pomorskim naukama

17.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Lučka sredstva i njihovo iskorišćenje

Prijedlog konačnih ocjena iz Lučkih sredsava i njihovog iskorišćavanja na Menadžmentu u pomorstvu

17.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Pomorske tehnologije transporta

Prijedlog konačnih ocjena iz Pomorskih tehnologija transporta na Menadžmentu u pomorstvu

17.09.2017


Pomorske nauke-Multimodalni transport

Prijedlog konacnih ocjena iz Multimodalnog transporta na Pomorskim naukama

17.09.2017


Nautika-Nove transportne tehnologije

Prijedlog konacnih ocjena iz Novih transportnih tehnologija na Nautici

17.09.2017


Pomorske nauke-Pomorske tehnologije transporta i logistika I

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih tehnologija transporta i logistike I na Pomorskim naukama (Spec.)

17.09.2017


Nautika-Navigacija na upravljačkom nivou

Prijedlog konacnih ocjena iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici

17.09.2017


Nautika-Praktična nastava / simulatori

Prijedlog konacnih ocjena iz Prakticne nastave / simulatori na Nautici

17.09.2017


Brodomašinstvo-Zaštita mora i životne sredine

Prijedlog konacnih ocjena iz Zastita mora i zivotne sredine na Brodomasinstvu Bar

17.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Prijedlog konacnih ocjena iz Ekonomskih integracija i EU na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

16.09.2017


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih telekomunikacija na Pomorskim naukama

16.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Vjerovatnoce i statistike u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

16.09.2017


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje I

Prijedlog konacnih ocjena iz Fizickog vaspitanja I na Brodomasinstvu

16.09.2017


Brodomašinstvo-Fizičko vaspitanje II

Prijedlog konacnih ocjena iz Fizickog vaspitanja II na Brodomasinstvu

16.09.2017


Pomorske nauke-Kvantitativno odlučivanje u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Kvantitativnog odlučivanja u pomorstvu na Pomorskim naukama (Magistarske)

16.09.2017


Pomorske nauke-Operaciona istraživanja I

Prijedlog konacnih ocjena iz Operacionih istrazivanja I na Pomorskim naukama

16.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Vjerovatnoce i statistike u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

16.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Prijedlog konacnih ocjena iz Ekonomskih integracija i EU na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

16.09.2017


Pomorske nauke-Brodska automatika II

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodske automatike II na Pomorskim naukama

16.09.2017


Brodomašinstvo-Brodske parne i gasne turbine

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih parnih i gasnih turbina na Brodomasinstvu

16.09.2017


Brodomašinstvo-Brodski parni kotlovi

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih parnih kotlova na Brodomasinstvu

16.09.2017


Pomorske nauke-Termodinamika

Prijedlog konacnih ocjena iz Termodinamike na Pomorskim naukama

16.09.2017


Pomorske nauke-Mašinski elementi

Prijedlog konacnih ocjena iz Masinskih elemenata na Pomorskim naukama

16.09.2017


Brodomašinstvo-Brodska električna postrojenja

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih elektricnih postrojenja na Brodomasinstvu

16.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Pomorsko osiguranje

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

16.09.2017


Nautika-Krcanje i prevoz tereta

Prijedlog konacnih ocjena iz Krcanja i prevoz tereta morem na Nautici

16.09.2017


Nautika-Krcanje i prevoz tereta

Prijedlog konacnih ocjena iz Krcanja i prevoz tereta morem na Nautici Bar

16.09.2017


Pomorske nauke-Krcanje i prevoz tereta

Prijedlog konacnih ocjena iz Krcanja i prevoz tereta morem na Pomorskim naukama

16.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Modeliranje luka i terminala

Prijedlog konacnih ocjena iz Modeliranja luka i terminala na Mendzmentu u pomorstvu (Magistarske)

16.09.2017


Pomorske nauke-Brodski pomoćni sistemi i uređaji

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih pomocnih masina i uredjaja na Pomorskim naukama

15.09.2017


Brodomašinstvo-Brodski pomoćni sistemi i uređaji

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih pomocnih masina i uredjaja na Brodomasinstvu

15.09.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Prijedlog konacnih ocjcena iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

15.09.2017


Pomorske nauke-Savremene koncepcije održavanja

Prijedlog konacnih ocjena iz Savemenih koncepcija odrzavanja na Pomorskim naukama (Magistarske)

15.09.2017


Pomorske nauke-Teorija rizika i održavanje zasnovano na riziku

Prijedlog konacnih ocjena iz Teorija rizika i odrzavanja zasnovano na riziku na Pomorskim naukama (Specijalisticke)

15.09.2017


Nautika-Tehnike pregleda i nadzora broda

Prijedlog konacnih ocjena iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Nautici Bar

15.09.2017


Nautika-Tehnike pregleda i nadzora broda

Prijedlog konacnih ocjena iz Tehnika pregleda i nadzora broda na Nautici Kotor

15.09.2017


Nautika-Održavanje i bezbjednost broda

Prijedlog konacnih ocjena iz Odrzavanja i bezbijednost broda na Nautici Bar

15.09.2017


Nautika-Održavanje i bezbjednost broda

Prijedlog konacnih ocjena iz Odrzavanja i bezbijednost broda na Nautici Kotor

15.09.2017


Brodomašinstvo-Upravljenje rizikom u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja rizikom u pomorstvu na Brodomasinstvu Bar

15.09.2017


Brodomašinstvo-Upravljenje rizikom u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja rizikom u pomorstvu na Brodomasinstvu Kotor

15.09.2017


Nautika-Upravljanje rizikom u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja rizikom u pomorstvu na Nautici Kotor

15.09.2017


Nautika-Upravljanje rizikom u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja rizikom u pomorstvu na Nautici Bar

15.09.2017


Brodomašinstvo-Upravljanje brodskom posadom

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Brodomasinstvu Bar

15.09.2017


Brodomašinstvo-Upravljanje brodskom posadom

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Brodomasinstvu Kotor

15.09.2017


Brodomašinstvo-Brodarsko poslovanje

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodarskog poslovanja na Brodomasinstvu Kotor

15.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

15.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Menadzmenta ljudskih resursa u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

15.09.2017


Nautika-Upravljanje brodskom posadom

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici Bar

15.09.2017


Nautika-Upravljanje brodskom posadom

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici Kotor

15.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Marketing u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

15.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Marketing u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

15.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

15.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

15.09.2017


Nautika-Pomorske agencije

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih agencija na Nautici Kotor

15.09.2017


Nautika-Pomorske agencije

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskih agencija na Nautici Bar

15.09.2017


Pomorske nauke-Upravljanje brodskom posadom

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Pomorskim naukama

15.09.2017


Brodomašinstvo-Brodski električni uređaji

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu

15.09.2017


Brodomašinstvo-Brodska prekrcajna sredstva

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih prekrcajnih sredstava na Brodomasinstvu Kotor

15.09.2017


Nautika-Brodski mašinski kompleks

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Bar

15.09.2017


Nautika-Brodski mašinski kompleks

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Kotor

15.09.2017


Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih pomocnih masina na Brodomasinstvu Bar

15.09.2017


Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih pomocnih masina na Brodomasinstvu Kotor

15.09.2017


Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine

Prijedlog konacnih ocjena iz BRodskih pomocnih masina I na Pomorskim naukama (Ponovci)

15.09.2017


Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine

Prijedlog konacnih ocjena iz BRodskih pomocnih masina II na Pomorskim naukama (Ponovci)

15.09.2017


Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine

Prijedlog konacnih ocjena iz BRodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama

15.09.2017


Brodomašinstvo-Brodomašinski simulatori i plovidba I

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih simulatora i plovidbe na Brodomasinstvu Bar

15.09.2017


Brodomašinstvo-Brodomašinski simulatori i plovidba I

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodskih simulatora i plovidbe na Brodomasinstvu Kotor

15.09.2017


Pomorske nauke-Održavanje brodskog pogona

Prijedlog konacnih ocjena iz Odrzavanja brodskog pogona na Pomorskim naukama (Spec.)

15.09.2017


Pomorske nauke-Matematičko modeliranje i siumulacija

Prijedlog konacnih ocjena iz Matematickog modeliranja i simulacije na Pomorskim naukama (Magistarske)

15.09.2017


Pomorske nauke-Metodologija naučno-istraživačkog rada

Prijedlog konacnih ocjena iz Metodologija naucno-istrazivackog rada na Pomorskim naukama (Magistarske)

15.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Engleski jezik II - pomorska terminologija

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika II na Menadzmentu u pomorstvu

14.09.2017


Pomorske nauke-Otpornost materijala

Prijedlog ocjena iz Otpornosti materijala na Pomorskim naukama

14.09.2017


Pomorske nauke-Pomorska medicina

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorske medicine na Pomorskim naukama

14.09.2017


Nautika-Prevoz opasnih i specijalnih tereta

Prijedlog konacnih ocjena iz Prevoza opasnih i specijalnih tereta morem na Nautici

14.09.2017


Brodomašinstvo-Zaštita mora i životne sredine

Prijedlog konacnih ocjena iz Zastita mora i zivotne sredine na Brodomasinstvu

14.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment

Prijedlog konacnih ocjena iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

14.09.2017


Brodomašinstvo-Engleski jezik V

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika V na Brodomasinstvu

14.09.2017


Brodomašinstvo-Engleski jezik IV

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika IV na Brodomasinstvu Bar

14.09.2017


Brodomašinstvo-Engleski jezik IV

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika IV na Brodomasinstvu Kotor

14.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment

Prijedlog konacnih ocjena iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

14.09.2017


Pomorske nauke-Multimedijalni sistemi u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Multimedijalnih sistema u pomorstvu na POmorskim naukama

13.09.2017


Pomorske nauke-Zaštita mora i životne sredine

Prijedlog konačnih ocjena iz Zaštite mora i životne sredine na Pomorskim naukama

13.09.2017


Pomorske nauke-Goriva, maziva i vode

Prijedlog konačnih ocjena iz Goriva, maziva i voda na Pomorskim naukama

13.09.2017


Brodomašinstvo-Brodski motori II

Prijedlog konačnih ocjena iz Brodskih motora II na Brodomasinstvu

13.09.2017


Pomorske nauke-Brodski motori II

Prijedlog konačnih ocjena iz Brodskih motora II na Pomorskim naukama

13.09.2017


Pomorske nauke-Brodska automatika I

Prijedlog konacnih ocjena iz Brodske automatike I na Pomorskim naukama

12.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Informacione tehnologije u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Informacionih tehnologije u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

08.09.2017


Nautika-Informacione tehnologije u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Bar

08.09.2017


Nautika-Informacione tehnologije u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Kotor

08.09.2017


Nautika-Engleski jezik II

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika II na Nautici

08.09.2017


Nautika-Engleski jezik III

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika III na Nautici Kotor

08.09.2017


Nautika-Engleski jezik III

Prijedlog konacnih ocjena iz Engleskog jezika III na Nautici Bar

08.09.2017


Pomorske nauke-Manevrisanje i PIS

Prijedlog konacnih ocjena iz Manevrisanja i PIS na Pomorskim naukama

08.09.2017


Nautika-Manevrisanje i PIS

Prijedlog konacnih ocjena iz Manevrisanja i PIS na Nautici Kotor

08.09.2017


Nautika-Manevrisanje i PIS

Prijedlog konacnih ocjena iz Manevrisanja i PIS na Nautici Bar

08.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Finansije u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Finansija u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Strategijski menadžment

Prijedlog konacnih ocjena iz Strategijskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Spoljna trgovina i međunarodna špedicija

Prijedlog konacnih ocjena iz Spoljne trgovine i medjunarodne spedicije na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Međunarodni menadžment

Prijedlog konacnih ocjena iz Medjunarodnog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

08.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Projekt menadžment

Prijedlog konacnih ocjena iz Projekt menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

08.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekonomika znanja i preduzetništvo

Prijedlog konacnih ocjena iz Ekonomije znanja i preduzetnistva na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

08.09.2017


Nautika-Brodski mašinski kompleks

Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Kotor i Bar

07.09.2017


Brodomašinstvo-Brodske pomoćne mašine

Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Brodskih pomocnih masina na Brodomasinstvu Kotor i Bar

07.09.2017


Pomorske nauke-Brodske pomoćne mašine

Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Brodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama

07.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Pomorska ergosofologija

Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Pomorske ergosofologije na Menadzmentu u pomorstvu

07.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Pomorsko pravo

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

06.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Transportno ugovorno pravo

Prijedlog konacnih ocjena iz Transportnog ugovornog prava na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

06.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Pomorsko osiguranje

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog osiguranja na Menadzmentu u pomorstvu

06.09.2017


Pomorske nauke-Pomorsko pravo i havarije

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog prava i havarija na Pomorskim naukama

06.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Pomorsko pravo

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu

06.09.2017


Brodomašinstvo-Tehnička dijagnostika

Prijedlog konacnih ocjena dodatnog ispitnog roka iz Tehnicke dijagnostike na Brodomasinstvu

05.09.2017


Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Carine, špredicija i osiguranje-Pomorske agencije

Dodatni ispitni rok iz Pomorskih agencija na Menadzmentu u pomorstvu

05.09.2017


Nautika-Manevrisanje i PIS

Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Manevrisanja i PIS na Nautici BAR

01.09.2017


Pomorske nauke-Pomorske komunikacije i informacioni sistemi

Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Pomroskih komunikacija i informacionih sistema na Pomorskim naukama (Magistarske)

01.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Engleski jezik III - pomorska korespodencija

Rezultati dodatnog ispitnog roka iz Engleskog jezika III na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje

01.09.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Rezultati Avgustovskog roka

29.08.2017


Pomorske nauke-Pomorske telekomunikacije

Termini polaganja kolokvijuma i ispita u dodatnom ispitnom roku

28.08.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekonomske integracije i EU

Prijedlog konacnih ocjena iz Ekonomskih integracija i EU na MN

27.06.2017


Menadžment u pomorstvu-Vjerovatnoća i statistika u pomorstvu

Izmjenjeni raspored popravnih završnih ispita iz Vjerovatnoće i statistike u pomorstvu

22.06.2017


Pomorske nauke-Goriva, maziva i vode

Rezultati kolokvijuma I iz Goriva, maziva i vode na Pomorskim naukama

24.04.2017


Menadžment u pomorstvu-Ekološki menadžment

REzultati kolokvijuma I iz Ekoloskog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

07.04.2017


Pomorske nauke-Zaštita mora i životne sredine

Rezultati kolokvijuma I iz Zastite mora i zivotne sredine na Pomorskim naukama

07.04.2017