Obavještenja za predmete - METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI

Ekološki aspekti primjene mineralnih đubriva

11.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI

09.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Rezultati ispita

08.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Tabela sa poenima nakon popravnog završnog ispita

08.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Konačni rezultati

07.07.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA

Retultati EMR jul 20 - 07.07.2020 10:35

07.07.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Konacna tabela sa poenima i ocjenama

07.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 06.07.2020 11:38

06.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJA PRIRODNIH ORGANSKIH JEDINJENJA

rezultati ispita

05.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI

rezultati

04.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI

rezultati ispita

03.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Tabela sa poenima nakon redovnog završnog ispita

01.07.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati ispita

01.07.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultat ispita

29.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati testova, kolokvijuma i završnog ispita (redovni termin)

26.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Praktični ispit će se održati 29.06.2020.g., sa početkom u 12h, sala A3 na Biotehničkom fakultetu

26.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati zavrsnog ispita i prijava za popravni

26.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - NEORGANSKA HEMIJA

Tabele sa poenima

25.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati kolokvijuma

25.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - EKOTOKSIKOLOGIJA

Rezultati drugog kolokvijuma

25.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Preliminarni rezultati završnog ispita

24.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI

rezultati

23.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OSNOVI BIOHEMIJA I BIOTEHNOLOGIJE

Rezultati kolokvijuma i zavrsnog ispita (redovni rok)

22.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati testova, kolokvijuma i zavrsnog ispita (redovni termin)

22.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Popravni kolokvijum rezultati SVI SMJEROVI

21.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 18.06.2020 13:07

18.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati ispita

17.06.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 16.06.2020 09:37

16.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Rezultati kolokvijuma - SVI SMJEROVI

16.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - EKOTOKSIKOLOGIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA

Nova objava - 15.06.2020 11:52 Rezultati ispita EMR

15.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati završnog ispita iz Fizičke hemije II

15.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Konsultacije vježbe

14.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati ispita i kolokvijuma

13.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Popravni kolokvijum termin (za oba smjera)

11.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Tabela sa poenima prije završnog ispita

11.06.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Tabela sa poenima prije završnog ispita

11.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Tabela sa poenima prije završnog ispita

11.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - NEORGANSKA HEMIJA

Rezultati kolokvijuma

10.06.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI

Rezultati kolokvijuma

10.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Nacin polaganja

09.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati kolokvijuma

09.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - EKOTOKSIKOLOGIJA

Rezultati kolokvijuma

09.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Termin kolokvijuma

09.06.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Ispit iz plaktičnog dijela nastave

07.06.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Rezultati kolokvijuma

04.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati kolokvijuma

04.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Promjena termina kolokvijuma

03.06.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 21