Obavještenja za predmete - METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI   14.08.2022
  Nova objava - 15.06.2021 10:29
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA   05.08.2022
  Prijava popravnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   05.08.2022
  Prijava popravnog završnog ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   09.07.2022
  Rezultati završnog ispita (popravni rok)
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   07.07.2022
  Nova objava - 07.07.2022 13:10
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   05.07.2022
  POENI - Završni popravni ispit
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - BIOHEMIJA   05.07.2022
  Rezultati Ispita u junskom roku, osnovne i spec. studije
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   28.06.2022
  Rezultati ispita iz organske hemije (popravni rok)
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II   27.06.2022
  Tabela sa poenima nakon popravnog završnog ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - BIOHEMIJA   23.06.2022
  Rezultati ispita - I junski rok
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   23.06.2022
  rezultati popravnog završnog ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   23.06.2022
  rezultati popravnog završnog ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   20.06.2022
  Rezultati ispita iz organske hemije (redovni rok)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA   20.06.2022
  Nova objava - 20.06.2022 13:49 Rezultati popravnog ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   17.06.2022
  POENI - Završni ispit
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II   14.06.2022
  Rezultati ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČISTIJA PROIZVODNJA   13.06.2022
  Nova objava - 13.06.2022 09:14
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA   10.06.2022
  Rezultati ispita, jun 22
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - PROJEKTOVANJE U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI   10.06.2022
  POENI - Završni ispit
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   10.06.2022
  Nova objava - 10.06.2022 12:06
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA GROŽĐA I VINA   10.06.2022
  Rezultati ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   05.06.2022
  rezultati završnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   05.06.2022
  rezultati završnog ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   01.06.2022
  Nova objava - 01.06.2022 10:35
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   30.05.2022
  Nova objava - 30.05.2022 10:50
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   30.05.2022
  Nova objava - 30.05.2022 10:52
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   30.05.2022
  POENI -II Kolokvijum-popravni
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II   29.05.2022
  Nova objava - 29.05.2022 16:51
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   29.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   27.05.2022
  Predispitni poeni iz organske hemije
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA KINETIKA I KATALIZA   26.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   26.05.2022
  Tabela - testovi i domaći zadaci
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - PROJEKTOVANJE U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI   25.05.2022
  POENI - III Domaći zadatak i prisustvo
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   25.05.2022
  Nova objava - 25.05.2022 11:37
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   25.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma iz organske hemije
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II   21.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   20.05.2022
  POENI - II Kolokvijum
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   18.05.2022
  Rezultati kolokvijuma iz organske hemije
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   17.05.2022
  Rezultati laboratorijskog testa
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   17.05.2022
  Domaći zdatak III
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA GROŽĐA I VINA   16.05.2022
  Popravni kolokvijum II
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   15.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   15.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - PROJEKTOVANJE U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI   13.05.2022
  POENI - II Kolokvijum
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II   11.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   10.05.2022
  POENI - Domaći zadatak
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA GROŽĐA I VINA   10.05.2022
  Kolokvijum II
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   09.05.2022
  Nova objava - 09.05.2022 07:56
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   08.05.2022
  Popravni kolokvijum
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   08.05.2022
  Popravni kolokvijum

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 36