Obavještenja za predmete - METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI   18.05.2021
  Ekološki aspekti primjene mineralnih đubriva
METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   18.05.2021
  
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM   18.05.2021
  Rezultati kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   17.05.2021
  XII predavanje
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   17.05.2021
  Vježbe - online 17.05.
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   17.05.2021
  Vježbe - online 17.05.
METALURGIJA I MATERIJALI - TERMODINAMIKA MATERIJALA   17.05.2021
  Rezultati popravnog drugog kolokvujuma- Termodinamika materijala
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   17.05.2021
  Nova objava - 17.05.2021 16:52
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   16.05.2021
  Nova objava - 16.05.2021 17:49
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   15.05.2021
  Domaći zadatak III
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II   14.05.2021
  Rezultati II kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II   13.05.2021
  Vježbe - 14.05.2021
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA KINETIKA I KATALIZA   12.05.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   11.05.2021
  Nova objava - 11.05.2021 10:14
METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   11.05.2021
  VJEŽBE - 14. maj
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA   10.05.2021
  Rezultati kolokvijuma 20-21Nova objava - 10.05.2021 09:20
METALURGIJA I MATERIJALI - TERMODINAMIKA MATERIJALA   10.05.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   10.05.2021
  XI predavanje
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI   10.05.2021
  II kolokvijum
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II   07.05.2021
  Vježbe - 07.05.2021
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   05.05.2021
  Nova objava - 05.05.2021 11:28
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - NEORGANSKA HEMIJA   05.05.2021
  Termin kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   05.05.2021
  Rezultati kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   04.05.2021
  Vježbe - 7. maj
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   04.05.2021
  Rezultati kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI   29.04.2021
  Obavještenja za predmet Biološki procesi u životnoj sredini:
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA KINETIKA I KATALIZA   29.04.2021
  Rezultati kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   27.04.2021
  Nova objava - 27.04.2021 12:17
METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   26.04.2021
  X predavanje
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   25.04.2021
  Rezultati testa i prvog domaceg zadatka
METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   21.04.2021
  Vježbe - 23. april.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   21.04.2021
  Domaći zadatak II
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI   19.04.2021
  rezultati
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   19.04.2021
  Vježbe - online 19.04.
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   19.04.2021
  Vježbe - online 19.04.
METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   19.04.2021
  IX predavanje
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   18.04.2021
  Nova objava - 18.04.2021 11:39
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA I   16.04.2021
  II kolokvijum
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA   16.04.2021
  II kolokvijum
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   16.04.2021
  Poeni sa I Kolokvijuma - popravnog
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA   16.04.2021
  EMR Rezultati kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - TERMODINAMIKA MATERIJALA   16.04.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma, popravni
METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   15.04.2021
  Vježbe - 16. april
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI   15.04.2021
  Rezultati II kolokvijuma (popravnog)
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II   15.04.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   15.04.2021
  predavanja 16. 4. 2021.
METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II   15.04.2021
  predavanja 16. 4. 2021.
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II   15.04.2021
  Vježbe - 15.04.2021
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI   14.04.2021
  I popravni kolokvijum
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA GROŽĐA I VINA   13.04.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma I

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 28