Obavještenja za predmete - METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET


METALURGIJA - METALURGIJA OBOJENIH METALA

Animacija Bajerovog procesa i elektrolitickog dobijanja aluminijuma

28.03.2020


METALURGIJA - PROCESI EKSTRAKTIVNE METALURGIJE(ODAB.POGLAVLJA)

Animacija Bajerovog procesa i elektrolitickog dobijanja aluminijuma

28.03.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE

Nova objava - 27.03.2020 17:03

27.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - KATASTAR ZAGADJIVAČA

Nova objava - 27.03.2020 17:09

27.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - PROJEKTOVANJE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Nova objava - 27.03.2020 17:12

27.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - KATASTAR ZAGADJIVAČA

Nova objava - 27.03.2020 17:23

27.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - PROJEKTOVANJE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Nova objava - 27.03.2020 17:36

27.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Predavanja 7.nedjelja

27.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Vježbe 7.nedjelja

27.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 26.03.2020 12:25

26.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 26.03.2020 12:27

26.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 26.03.2020 12:28

26.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 26.03.2020 12:29

26.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 26.03.2020 12:30

26.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI

Predavanje 25.03.2020 godine

25.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Materijal za vježbe

25.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Uputstvo za nastavu

25.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Predavanje 5. Metabolizam celije

25.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

ZADACI IZ ORGANSKE HEMIJE

25.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

ZADACI IZ ORGANSKE HEMIJE

25.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 24.03.2020 02:40

24.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 24.03.2020 02:51

24.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 24.03.2020 02:59

24.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA GROŽĐA I VINA

Predavanje IV Alkoholna fermentacija

24.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA GROŽĐA I VINA

Predavanje V Upotreba SO2 u vinarstvu

24.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA GROŽĐA I VINA

Predavanje VI Tehnologija bijelih vina

24.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Pristup materijalu preko Moodle onlajn platforme

24.03.2020


METALURGIJA - ENGLESKI STRUČNI II

Prezentacija za 6. nedjelju nastave

24.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI STRUČNI II

Prezentacija za 6. nedjelju nastave

24.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - NEORGANSKA HEMIJA

Informator i obavještenje

23.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Predavanja 6 I 7 nedjelja

20.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Vježbe 6. i 7. nedjelja

20.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Obavještenje - nastava

20.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA

Elektronska verzija predavanja

17.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Predavanje: HALOGENALKANI, ALKOHOLI

17.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

PREDAVANJE: AROMATICNA JEDINJENJA

17.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 10.03.2020 20:31

10.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Domaći zadatak I

08.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

INFORMATOR I PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE ZA STUDENTE HEMIJSKE TEHNOLOGIJE

09.02.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

INFORMATOR I PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE ZA STUDENTE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

09.02.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Ocjene

08.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Tabela sa ocjenama

07.02.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Reyultati ispita

06.02.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Tabela sa ocjenama

06.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Tabela sa ocjenama

06.02.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Tabela sa ocjenama

06.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Tabela sa ocjenama

05.02.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

rezultati popravnog ispita

05.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - OPŠTA HEMIJA

rezultati popravnog ispita

05.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

04.02.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 16