Obavještenja za predmete - METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI   19.09.2021
  Ekološki aspekti primjene mineralnih đubriva
METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   19.09.2021
  
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI   19.09.2021
  Nova objava - 15.06.2021 10:29
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA   17.09.2021
  Rezultati zavrsnog ispita iz FIZIKE
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   17.09.2021
  Rezultati zavrsnog ispita iz FIZIKE
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE   16.09.2021
  Rezultati popravnog ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II   15.09.2021
  Rezultati ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI   14.09.2021
  rezultati
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN   13.09.2021
  Rezultati ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA I   13.09.2021
  Rezultati u prvom septembarskom roku, svi smjerovi
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II   12.09.2021
  Nova objava - 12.09.2021 13:54
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II   12.09.2021
  REZULTATI ISPITA 10 septembar
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM   12.09.2021
  rezultati ispita 10. septembar
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   11.09.2021
  Rezultati završnog ispita (11.09.2021.)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA   11.09.2021
  Rezultati polaganja završnog ispita (11.09.2021.)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   10.09.2021
  Poeni - Septembarski ispitni rok 1
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA GROŽĐA I VINA   10.09.2021
  Rezultati prvi ispitni rok
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA   08.09.2021
  Termini ispita i kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA II   07.09.2021
  rezultati
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   07.09.2021
  Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku - prvi termin
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II   06.09.2021
  Rezultati ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA   06.09.2021
  Rezultati ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE   06.09.2021
  Rezultati ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I   06.09.2021
  Rezultati ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   06.09.2021
  Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku - prvi termin
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   04.09.2021
  Rezultati popravnih kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA   04.09.2021
  Rezultati popravnih kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TEHNOLOGIJE KAO IZVORI ZAGAĐIVANJA I   02.09.2021
  Novi termin ispita iz predmeta Tehnologije kao izvori zagadjivanja I
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA   31.08.2021
  Rezultati polaganja kolokvijuma (31.08.2021.)
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   30.08.2021
  Rezultati polaganja kolokvijuma (30.08.2021.)
METALURGIJA - MATEMATIKA I   25.08.2021
  Termini kolokvijuma i završnih ispita u septembarskom roku
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA I   25.08.2021
  Termini kolokvijuma i završnih ispita u septembarskom roku
METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I   25.08.2021
  Termini kolokvijuma i završnih ispita u septembarskom roku
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA I   18.08.2021
  Polaganje ispita iz fizike I u septembarskom ispitnom roku
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA   18.08.2021
  Polaganje ispita iz fizike u septembarskom ispitnom roku
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA II   18.08.2021
  Polaganje ispita iz fizike II u septembarskom ispitnom roku
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   18.08.2021
  Polaganje ispita iz fizike u septembarskom ispitnom roku
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II   06.07.2021
  Obrasci sa ocjenama
METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II   06.07.2021
  Obrasci sa ocjenama
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   29.06.2021
  Preliminarne zakljucne ocjene
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II   29.06.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM   29.06.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJA PRIRODNIH ORGANSKIH JEDINJENJA   23.06.2021
  Tabela sa bodovima nakon popravnog završnog ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA   22.06.2021
  Rezultati zavrsnog ispita iz organske hemije (popravni rok)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA   21.06.2021
  Nova objava - 21.06.2021 12:42 Rezultati popravnog zavrsnog ispita EMR
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA   21.06.2021
  Nova objava - 21.06.2021 18:02
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA KINETIKA I KATALIZA   20.06.2021
  Rezultati redovnog zavšnog ispita i predispitni poeni
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   18.06.2021
  POENI posle Završnog-popravnog ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 30