Obavještenja za predmete - METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - IZVORI ZAGAĐENJA U POLJOPRIVREDI

Ekološki aspekti primjene mineralnih đubriva

27.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Podaci za pristup ZOOM sastanku

26.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Vježbe - 26.11.2020

26.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Nastava 26. novembra

25.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Online predavanje

25.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK I

Vježbe - online, 25.11.

24.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK I

Vježbe - online, 25.11.

24.11.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Vježbe - online, 25.11.

24.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA

Laboratorijske vježbe

23.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TEHNOLOGIJE KAO IZVORI ZAGAĐIVANJA I

dodatni rok za studente u izolaciji

23.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Odlaganje polaganja kolokvijuma

23.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Odlaganje popravnog kolokvijuma

23.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA I

Vježbe za 9. sedmicu

22.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Termin polaganja I kolokvijuma - popravni rok

21.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - RAČUNARSTVO

Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 23. 11. 2020.

21.11.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 23. 11. 2020.

21.11.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Termin održavanja I kolokvijuma - popravni rok

20.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati kolokvijuma

19.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Ispravljena tabela sa rezultatima prvog kolokvijuma

19.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Promjena termina kolokvijuma

18.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati popravnog kolokvijuma

18.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INDUSTRIJSKI OTPAD

rezultati iz Industrijskog otpada

18.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Termin popravnog kolokvijuma

17.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK I

Vježbe - online, 18.11.

17.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

I kolokvijum - uvid u radove

15.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA I

Vježbe za 8. sedmicu

15.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - RAČUNARSTVO

Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 16. 11. 2020.

14.11.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Materijal koji ce biti upotrebljavan prilikom izvodjenja nastave 16. 11. 2020.

14.11.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati prvog kolovkijuma

13.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA

Rezultati prvog kolokvijuma

13.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati kolokvijuma

13.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA

Kolokvijum i online nastava

13.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati kolokvijuma

12.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - PROJEKTOVANJE U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI

Rezultati sa I Kolokvijuma

12.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Termin predavanja i vježbi

12.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INDUSTRIJSKI OTPAD

Rezultati prvog kolokvijuma

12.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - RAČUNARSTVO

Rezultati I kolokvijuma

12.11.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezultati I kolokvijuma

12.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA II

rezultati

11.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Online predavanje, VI nedelja

11.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati prvog kolokvijuma

11.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA

Zbirka zadataka i prvi domaći zadatak

10.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK I

Vježbe - online

10.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK I

Vježbe - online

10.11.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Vježbe - online

10.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Nastava 12. novembar 2020

10.11.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Nastava 14. novembar

10.11.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA

ONLINE Nastava

09.11.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA I

Vježbe za 7. sedmicu

09.11.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 24