Obavještenja za predmete - METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET


METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE   19.01.2022
  
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI   19.01.2022
  Nova objava - 15.06.2021 10:29
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MODELIRANJE DISPERZIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA   19.01.2022
  Nova objava - 19.01.2022 00:40 Projekat u okviru ispita iz MDZM
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   18.01.2022
  POENI sa popravnog - završnog ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA   18.01.2022
  Ispravljena tabela sa poenima
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I   18.01.2022
  Predispitni poeni
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TEHNOLOGIJE KAO IZVORI ZAGAĐIVANJA I   17.01.2022
  Rezultati THIZ I (redovni rok) Nova objava - 17.01.2022 10:16
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA   17.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   14.01.2022
  Bodovno stanje nakon prvog termina završnog ispita
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   14.01.2022
  Bodovno stanje nakon prvog termina završnog ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - PROJEKTOVANJE U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI   14.01.2022
  Poeni za III Domaći zadatak
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA   14.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA   13.01.2022
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   13.01.2022
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   13.01.2022
  Rezultati zavrsnog ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - RAČUNARSTVO   12.01.2022
  Rezultati završnog ispita
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA   11.01.2022
  Popravni drugi kolokvijum_promjena sale
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   11.01.2022
  Popravni drugi kolokvijum_promjena sale
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - RAČUNARSTVO   11.01.2022
  Računarska sala u kojoj će se održati Završni ispit 12. 01. 2022.
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   11.01.2022
  Računarska sala u kojoj će se održati Završni ispit 12. 01. 2022.
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I   11.01.2022
  Rezultati završnog ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   11.01.2022
  Poeni sa Završnog ispita
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   10.01.2022
  Korekcija POENA
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - RAČUNARSTVO   06.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO   06.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   05.01.2022
  Pregled osvojenih poena
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA   05.01.2022
  Pregled osvojenih poena
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA I   05.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma - svi smjerovi
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - PROJEKTOVANJE U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI   31.12.2021
  Poeni
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   31.12.2021
  Poeni
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MODELIRANJE DISPERZIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA   31.12.2021
  Nova objava - 31.12.2021 15:06 Materijal za IX lekciju iz MDZM
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA   30.12.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA   30.12.2021
  Popravni kolokvijum
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - TRETMAN GASOVA   29.12.2021
  Poeni sa II Kolokvijuma - popravnog
METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA   29.12.2021
  Ispitna pitanja za završni ispit
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIKA   29.12.2021
  Ispitna pitanja za završni ispit
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA   29.12.2021
  Rezultati polaganja II kolokvijuma _ popravni rok
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - PROJEKTOVANJE U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI   28.12.2021
  POENI sa II Kookvijuma-popravnog
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA   24.12.2021
  Rezultati kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - NEORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA II   24.12.2021
  II popravni kolokvijum
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   24.12.2021
  Rezultati polaganja II kolokvijuma- popravni rok (24.12.2021.)
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   24.12.2021
  Krajnji rok za predaju grafičkih radova
METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   24.12.2021
  Krajnji rok za predaju grafičkih radova
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE   24.12.2021
  Rezultati II kolokvijuma
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA   24.12.2021
  Termin kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA   23.12.2021
  Rezultati polaganja II kolokvijuma (21.12.2021.)
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   23.12.2021
  Rezultati nakon popravka drugog kolokvijuma
METALURGIJA I MATERIJALI - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM   23.12.2021
  Rezultati nakon popravka drugog kolokvijuma
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MODELIRANJE DISPERZIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA   22.12.2021
  Nova objava - 22.12.2021 11:35 VI domaći zadatak iz MDZM
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I   22.12.2021
  Rezultati kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 34