Obavještenja za predmete - Metalurško-tehnološki fakultet


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

1 domaći zadatak

11.10.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanja III nedjelja

11.10.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanja III nedjelja

11.10.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Primjeri za pripremu I kolokvijuma

11.10.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Primjeri za pripremu I kolokvijuma

11.10.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Predavanja III sedmica

08.10.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Primjeri za pripremu I kolokvijuma

08.10.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Slajdovi sa predavanja

06.10.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanja II nedjelja

04.10.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanja II nedjelja

04.10.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Materijal za praćenje predavanja i vježbi

02.10.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Predavanje II sedmica

01.10.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanje I nedjelja

27.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Informacije za studente i plan rada

27.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Predavanje I sedmica

27.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanje I nedjelja

27.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Informacije i plan rada

26.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Vježbe - Opšta hemija (grupe i termini)

26.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

ECTS katalog za 2019-2020

19.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Konacni rezultati

16.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

rezultati ispita iz Opše hemije u avgustovskom roku

13.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

rezultati ispit au avgustovskom roku

13.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

rezulttai avgustovskog roka

13.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

rezultati ispita

13.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati drugog termina ispita u avgustovsko-septembarskom roku

12.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati popravnih kolokvijuma i zavrsnog ispita u AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM roku (drugi termin)

12.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati ispita

12.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

rezultati ispita

12.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Konacni rezultati ispita u septembarskom roku

12.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati ispita

11.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Rezultati polaganja u drugom dodatnom ispitnom roku

11.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Termini popravnih ispita

10.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezutati nakon drugog termina avgustovskog roka

10.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Termini polaganja u drugom dodatnom ispitnom roku

10.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Konacna tabela sa poenima nakon II dijela septembarskog roka

10.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati prvog termina ispita u avgustovsko-septembarskom roku

09.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati ispita

09.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati ispita

06.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI

Termin ispita u septembarskom roku

04.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati popravnih kolokvijuma i zavrsnog ispita u AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM roku (drugi termin)

04.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati prvog termina ispita u avgustovsko-septembarskom roku

04.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati prvog termina ispita u avgustovsko-septembarskom roku

04.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati prvog dijela septembarskog roka i prijava za drugi rok

04.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Konačni rezultati završnog ispita nakon II septembarskog roka (02.09.2019.)

03.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Konačni rezultati završnog ispita nakon II septembarskog roka (02.09.2019.)

03.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati ispita u avgustovskom roku (prvi termin)

03.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Preliminarni rezultati ispita u avgustovskom roku (prvi termin)

03.09.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Rezultati posle prvog termina u dodatnom ispitnom roku

02.09.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati prvog termina septembarskog ispitnog roka

02.09.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Rezultati kolokvijuma u dodatnom ispitnom roku

30.08.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati popravnih kolokvijuma i zavrsnog ispita u AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM roku (prvi termin)

30.08.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

avgustovski rok

28.08.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

avgustovski rok

28.08.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

rezultat ispita

28.08.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

28.08.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Vrijeme odrzavanja ispita u drugom roku

28.08.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Redoslijed polaganja u prvom roku

27.08.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Prijava za prvi septembarski rok

27.08.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati popravnih kolokvijuma i zavrsnog ispita u AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM roku (prvi termin)

26.08.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Rezultati završnog ispita I rok (26.08.2019.)

26.08.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati završnog ispita I rok (26.08.2019.)

26.08.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

22.08.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

NAČIN POLAGANJA U AVGUSTOVSKO-SEPTEMBRASKOM ROKU

21.08.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Polaganje ispita u avgustovsko-septembarskom roku.

21.08.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INDUSTRIJSKI OTPAD

OBAVJEŠTENJE

17.07.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Konacni rezultati

02.07.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

30.06.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 30.06.2019 22:03 Rezultati popravnog zavrsnog i konacne ocjene

30.06.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Konacna tabela sa poenima i ocjenama

27.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Konačna tabela sa poenima nakon popravnog završnog ispita

26.06.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA U POPRAVNOM JUNSKOM ROKU

25.06.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Pregled radova završnog ispita

25.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Tabela sa ocjenama

24.06.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati ispita

24.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - MATEMATIKA II

Popravni završni ispit iz matematike II

24.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

Rezultati ispita

20.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati zavrsnog ispita iz Organske hemije u junskom ispitnom roku

18.06.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Pregled radova

17.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - BIOHEMIJA

Rezultati Završnog Ispita

17.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati završnog ispita

16.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Evidencija osvojenih poena nakon redovnog završnog ispita

15.06.2019


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati popravnog završnog ispita

14.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Evidencija osvojenih poena prije završnog ispita

14.06.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

12.06.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 12.06.2019 10:40 Rezultati zavrsnog ispita

12.06.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati zavrsnog ispita u redovnom junskom roku

12.06.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati ispita

10.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati popravnog ispita

07.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati sa predlogom ocjena nakon izrade Završnog ispita

06.06.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

NOVO!!! Vrijeme i datum popravnog kolokvijuma

05.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 03.06.2019 12:55

03.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 03.06.2019 12:56

03.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati ispita

03.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati popravnog II kolokvijuma

03.06.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati testa i zavrsnog ispita

03.06.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Obavjestenje

31.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma i zbir predispitnih poena iz Organske hemije

30.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma i zbir predispitnih poena iz Organske hemije

30.05.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Rezultati prvog kolokvijuma

29.05.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Termin popravnog kolokvijuma

29.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 29.05.2019 15:44

29.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati popravnog kolokvijuma i termini polaganja ispita

28.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati II kolokvijuma

26.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 25.05.2019 00:11 Rezultati _ Popravni I kolokvijum

25.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati II kolokvijuma

24.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - BIOHEMIJA

Osvojeni poeni do Ispita

24.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Obaveštenje - 23.05.2019 14:42

23.05.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Kolokvijum (Hemijska tehnologija, Metalurgija i materijali)

21.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati testa II i domaćih zadataka

20.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati II kolokvijuma

19.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

16.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati II kolokvijuma

16.05.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Termin predavanja i vježbi

14.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati III domaceg zadatka i II laboratorijskog testa iz Organske hemije

14.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Test II

12.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati drugog kolokvijuma i prijava za popravni

11.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 11.05.2019 19:29 Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik II

11.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati I kolokvijuma iz Organske hemije

09.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Domaći II i III

09.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Test II, nadoknada i ovjera vježbi.

09.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati KOLOKVIJUMA iz Organske hemije

08.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Termin drugog kolovijuma

07.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Termin drugog kolovijuma

07.05.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Termin održavanja II kolokvijuma

07.05.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

II laboratorijski test iz organske hemije za studente Hemijske tehnologije

07.05.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Termin vježbi

05.05.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Drugi kolokvijum

27.04.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

rezultati testa

25.04.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Termin drugog kolokvijuma

25.04.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Termin drugog kolokvijuma

25.04.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

II kolokvijum i II test

24.04.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati popravnog I kolokvijuma

21.04.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOŠKE OPERACIJE II

Rezultati popravnog I kolokvijuma

21.04.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 17.04.2019 09:54 Pripremni test za I kolokvijum

17.04.2019


METALURGIJA - FIZIKA II

Popravni prvog kolokvijuma

13.04.2019


METALURGIJA - FIZIKA II

Domaći zadaci

12.04.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati prvog kolokvijuma

09.04.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati popravnog kolokvijuma

08.04.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

rezultati popravnog I kolokvijuma

04.04.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 03.04.2019 13:46

03.04.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati I domaceg zadatka i I laboratorijskog testa iz Organske hemije

02.04.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati kolokvijuma

01.04.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati I kolokvijuma

31.03.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Temin kolokvijuma

29.03.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Termin kolokvijuma

29.03.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Popravni I kolokvijum

28.03.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

Popravni I kolokvijum i test

28.03.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati testa i prvog domaćeg zadatka

27.03.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

TEST IZ ORGANSKE HEMIJE

26.03.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati I kolokvijuma

25.03.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Test 1

23.03.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 21.03.2019 11:53

21.03.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati testa

20.03.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Termin održavanja popravnog I kolokvijuma

20.03.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

I domaći zadatak

19.03.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Prvi domaći zadatak

17.03.2019


METALURGIJA - IZBOR METALA I LEGURA

Kolokvijum

14.03.2019


METALURGIJA - IZBOR METALA I LEGURA

Kolokvijum

13.03.2019


METALURGIJA - INŽENJERSTVO POVRŠINA

Kolokvijum

13.03.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Termini za test i kolokvijum

13.03.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Termin održavanja I kolokvijuma

11.03.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ZAŠTITA ZEMLJIŠTA I VAZDUHA

Korisni linkovi

25.02.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Obavještenje studentima koji su prijavili ispit iz Elektrotehnike sa elektronikom u ljetnjem semestru 2018/19 školske godine

19.02.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Vježbe za 19. 2. 2019.

18.02.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu (upisani prije 2017. godine)

15.02.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - BIOHEMIJA

Informacije i plan rada

13.02.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati ispita

07.02.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

07.02.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati sa predlogom ocjena nakon izrade popravnog Završnog ispita

06.02.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Informacije za studente

06.02.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Praktikum iz organske hemije

06.02.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Informacije za studente

06.02.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Praktikum iz organske hemije

06.02.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Konacna tabela sa bodovima

06.02.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -

MTF - materijali i obavještenja iz Engleskog jezika

05.02.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

05.02.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -

Rezultati - 05.02.2019 14:20

05.02.2019


METALURGIJA -

Nova objava - 05.02.2019 14:20

05.02.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

04.02.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Rezultati popravnog završnog ispita

03.02.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati popravnog ispita

02.02.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati završnog ispita (II rok) 31.01.2019.

01.02.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Ukupan broj poena i predlog ocjene nakon redovnog završnog ispita

01.02.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

Rezultati ispita

31.01.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

rezultati završnog ispita

31.01.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati popravnog završnog ispita

29.01.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Rezultati popravnog završnog ispita

28.01.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Rezultati završnog ispita (II rok) 26.01.2019.

27.01.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -

rezultati - 27.01.2019 18:19

27.01.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati nakon termina završnog ispita sa predlogom ocjena

25.01.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati završnog ispita (I rok) 22.01.2019.

23.01.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK III

Nova objava - 22.01.2019 21:41 Rezultati sa zavrsnog ispita

22.01.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK I

Nova objava - 22.01.2019 22:15 Rezultati zavrsnog ispita

22.01.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Rezultati završnog ispita

21.01.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati završnog ispita

21.01.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Rezultati nakon popravnog roka

21.01.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati nakon popravnog roka

21.01.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

rezultati ispita

18.01.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Rezultati završnog ispita (I rok) 17.01.2019.

17.01.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

16.01.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -

Rezultati - 16.01.2019 12:02

16.01.2019


METALURGIJA -

Rezultati - 16.01.2019 12:03

16.01.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Bodovi i predlog ocjena nakon redovnog završnog ispita

16.01.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Grupne konsultacije

14.01.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.01.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati završnog ispita

12.01.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati ispita

11.01.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI II KOLOKVIJUMA I DOMACIH ZADATAKA IZ ORGANSKE HEMIJE

11.01.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Rezultati završnog ispita

11.01.2019


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezultati zavrsnog ispita

10.01.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Popravni kolokvijum

08.01.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

31.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Seminarski rad - bodovi

31.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati popravnog II kolokvijuma

31.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati II kolokvijuma

29.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

29.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Rezultati popravnog II kolokvijuma

29.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Pregled osvojenih poena tokom semestra

29.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Pregled osvojenih poena tokom semestra

29.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Metalurgija i Hemijska tehnologija - rezultati popravnog kolokvijuma

28.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati nakon poravnog drugog kolokvijuma

28.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati kolokvijuma popravnog

28.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanja XIII i XIV nedjelja

28.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati posle II popravnog kolokvijuma

28.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Rezultati kolokvijuma i popravnog testa

27.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK I

Nova objava - 26.12.2018 16:24 Pripremni test za zavrsni ispit

26.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Bodovno stanje nakon izrade drugog kolokvijuma

25.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati II kolokvijuma

25.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Rezultati popravnog II kolokvijuma

25.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati popravnog II kolokvijuma

25.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Rezultati kolokvijuma

25.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK I

Nova objava - 24.12.2018 17:16

24.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati popravnog II kolokvijuma

24.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Termin popravnog kolokvijuma

23.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati II kolokvijuma

22.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Promjena termina popravnog ispita

21.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati II kolokvijuma

21.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati II kolokvijuma

21.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Rezultati II kolokvijuma

21.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Termin polaganja kolokvijuma

20.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati polaganja II kolokvijuma od 18.12.2018.

19.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Sedmi domaći zadatak

18.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI II TESTA I KOLOKVIJUMA IZ ORGANSKE HEMIJE

18.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Dodatni termin

17.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Grupne konsultacije

17.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Metalurgija i Hemijska tehnologija - rezultati kolokvijuma

16.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Termin popravnog kolokvijuma

14.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanje XII nedjelja

14.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Šesti domaći zadatak

12.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Elektrohemija - materijal za eksperimentalne vježbe

11.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Termin II kolokvijuma

10.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -

Rezultati kolokvijuma - 10.12.2018 15:52

10.12.2018


METALURGIJA -

Rezultati - 10.12.2018 15:53

10.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK III

Nova objava - 09.12.2018 18:06

09.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

V domaci zadatak

09.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanje XI nedjelja

08.12.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENGLESKI JEZIK I

Nova objava - 08.12.2018 23:56

08.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati nakon popravka prvog kolokvijuma i trećeg testa

06.12.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

rezultati testa

05.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Peti domaći zadatak

05.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezultati drugog kolokvijuma

04.12.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Termin drugog kolokvijuma

29.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati popravnog I kolokvijuma

29.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Promjena termina popravnog kolokvijuma

28.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Spisak osnovnih pitanja iz teorijskog dijela ispita

28.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Termin popravnog kolokvijuma

27.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Četvrti domaći zadatak

27.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati prvog kolokvijuma

27.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati nakon pregleda prvog domaćeg

26.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati popravnog I kolokvijuma

24.11.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Materijal za eksperimentalne vježbe

22.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Laboratorijske vježbe

21.11.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati popravnog I kolokvijuma

21.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Rezultati kolokvijuma

21.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Treći domaći zadatak

19.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

19.11.2018


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

19.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Rezultati popravnog I kolokvijuma

17.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati popravnog kolokvijuma

16.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanja VIII nedjelja

16.11.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati I kolokvijuma

16.11.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

I kolokvijum - termin popravnog

16.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati nakon izrade prvog kolokvijuma

15.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROHEMIJA

Rezultati I kolokvijuma

15.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati 1 kolokvijuma iz Opšte hemije

15.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati I kolokvijuma

15.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Rezultati popravnog I kolokvijuma iz HVSM

14.11.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati popravnog I kolokvijuma

13.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Termin popravnog 1 kolokvijuma iz HVSM

12.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati I kolokvijuma

09.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanja VII nedjelja

09.11.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati popravnog I kolokvijuma

09.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -

otkazivanje časa/nadoknada - 08.11.2018 08:09

08.11.2018


METALURGIJA -

otkazivanje časa / nadoknada - 08.11.2018 08:10

08.11.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati I kolokvijuma

08.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati prvog kolokvijuma

06.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Rezultati testa

06.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Termin kolokvijuma

05.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Rezultati I kolokvijuma

03.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Vjezbe nakon prvog kolokvijuma

02.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Kolokvijum

02.11.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Alternativni izvori energije

01.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

I domaći zadatak

01.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Domaći zadatak

01.11.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Materijal za drugu eksperimentalnu vježbu

01.11.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezultati prvog kolokvijuma

31.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Termin kolokvijuma

29.10.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Drugi domaći zadatak

26.10.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA TERMODINAMIKA

Prva eksperimentalna vježba, metoda odsječka

25.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati I kolokvijuma

25.10.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

rezultati testa

24.10.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Termin prvog kolokvijuma

22.10.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Priprema za kolokvijum

22.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Ovonedjeljnji raspored nastave

22.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Slajdovi sa predavanja

22.10.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Predavanja IV nedjelja

19.10.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Prvi domaći zadatak

18.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Četvrta sedmica predavanja

16.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Novi termin održavanja vježbi

12.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Slajdovi sa predavanja

11.10.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Prvi domaci zadatak

09.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Treća sedmica predavanja

09.10.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Materijal za čas

07.10.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Materijal za praćenje nastave

05.10.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Materijal za praćenje nastave

05.10.2018


METALURGIJA -

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja

04.10.2018


METALURGIJA -

Materijali za praćenje nastave- poglavlja knjige

04.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Druga sedmica predavanja

03.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Informacije i plan rada za Hemiju

01.10.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INŽENJERSKA GRAFIKA

Prva sedmica predavanja

26.09.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Informacije i plan rada

24.09.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Bioloski procesi - rezultati septembarskog roka

23.09.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

ECTS katalog za 2018/2019

20.09.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati ispita

20.09.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati ispita

19.09.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati ispita u avgustovskom roku

19.09.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati ispita

19.09.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati ispita

19.09.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE (Septembar, 2. termin)

18.09.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE (Avgust, 2. termin)

18.09.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Rezultati ispita u avg-sept roku

18.09.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati ispita u avg sept roku

17.09.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -

Rezultati - 13.09.2018 15:38

13.09.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati završnog ispita

12.09.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Termini polaganja u drugom dodatnom ispitnom roku

10.09.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

Rezultati ispita

10.09.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Ispit iz fizike

10.09.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Metalurgija i hemijska tehnologija, nacin polaganja ispita

09.09.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati ispita

07.09.2018


METALURGIJA -

Rezultati avgustovskog roka - 07.09.2018 17:04

07.09.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati ispita

06.09.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE (Avgust, 1. termin)

05.09.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati prvog dijela septembarskog ispitnog roka

05.09.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Pregled radova

04.09.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Septembarski ispitni rok - izmjene u nacinu polaganja

03.09.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Nova objava - 30.08.2018 13:00

30.08.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE (Avgust, 1. termin)

30.08.2018


METALURGIJA -

Rezultati nakon prvog termina u avgustovskom ispitnom roku 2018 godine

29.08.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

VAŽNO!!! Termin i način polaganja

27.08.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Obavjestenje iz Matematike 1, metalurgija i hemijska tehnologija

26.08.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Polaganja u dodatnom ispitnom roku

20.08.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Polaganje u avgustovskom roku

06.08.2018


METALURGIJA - FIZIKA I

Datum ispita

28.07.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Datum ispita

28.07.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Raspored ispita

28.07.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Konačni rezultati sa ocjenama

05.07.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Konacna tabela sa poenima i ocjenama

04.07.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati zavrsnog ispita iz Organske hemije za studente ZASTITE ZIVOTNE SREDINE (junski popravni rok)

28.06.2018


METALURGIJA -

Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena nakon poravnog završnog ispita

27.06.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

Rezultati ispita

27.06.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati završnog ispita

27.06.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati ispita

26.06.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Rezultati nakon završnog ispita

26.06.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Popravni završnog ispita

25.06.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati ispita

22.06.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 20.06.2018 09:59

20.06.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ENERGETSKI MINERALNI RESURSI KAO IZVORI ZAGADJENJA

Rezultat završnog ispita

18.06.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Tabela sa do sada osvojenim poenima na predmetu

18.06.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE (junski rok)

18.06.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

Rezultati ispita

15.06.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 14.06.2018 08:57

14.06.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.06.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati ispita

12.06.2018


METALURGIJA -

Bodovno stanje sa predlogom ocjena nakon Završnog ispita

11.06.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati ispita

07.06.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA (redovni rok) IZ ORGANSKE HEMIJE

06.06.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

05.06.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati kolokvijuma

31.05.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 30.05.2018 13:34

30.05.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Zbir predispitnih poena iz ORGANSKE HEMIJE za studente ZZS

29.05.2018


METALURGIJA -

Bodovno stanje nakon popravnog drugog kolokvijuma

29.05.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Zbir predispitnih poena iz ORGANSKE HEMIJE za studente Hemijske tehnologije

29.05.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Popravni prvi kolokvijum

28.05.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Pregled prvog kolokvijuma

28.05.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Zavrsni ispit

28.05.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Rezultati prvog kolokvijuma

28.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati drugog kolokvijuma

26.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Popravni drugog kolokvijuma

26.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Drugi kolokvijum

25.05.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Prvi kolokvijum

24.05.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 23.05.2018 12:06

23.05.2018


METALURGIJA -

Rezultati drugog kolkvijuma - 22.05.2018 21:25

22.05.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati testa II

22.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Šesti domaći zadatak

18.05.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati II kolokvijuma

18.05.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Obavjestenje

18.05.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE

SKRIPTA iz predmeta Uvod u metalurgiju i materijale

15.05.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Test II - termini polaganja

12.05.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 09.05.2018 13:14

09.05.2018


METALURGIJA -

Rezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma 19:28

09.05.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati II KOLOKVIJUMA iz Organske hemije

09.05.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Peti domaći zadatak

08.05.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

Rezultati testa

07.05.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Rezultati trećeg testa

07.05.2018


METALURGIJA -

Popravni kolokvijum

03.05.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Termin treceg testa

03.05.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati testa

26.04.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Test 3 - novi termin

26.04.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Rezultati drugog testa

24.04.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

20.04.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati kolokvijuma

16.04.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Test 2

12.04.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 11.04.2018 14:04

11.04.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati I KOLOKVIJUMA iz Organske hemije

10.04.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Nova objava - 09.04.2018 20:55

09.04.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

rezultati kolokvijuma

08.04.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - UVOD U METALURGIJU I MATERIJALE

I Kolokvijum - Uvod u Metalurgiju i Materijale

05.04.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati I kolokvijuma (popravnog)

05.04.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 04.04.2018 12:53

04.04.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 04.04.2018 12:57

04.04.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Popravni prvog kolokvijuma

03.04.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati I DOMACEG ZADATKA i I TESTA

03.04.2018


METALURGIJA -

Raspored polaganja I kolokvijuma

02.04.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Termin vježbi

02.04.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati I KOLOKVIJUMA iz Organske hemije

30.03.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Treći domaći zadatak

27.03.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Rezultati prvog testa

26.03.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati testa - 19.03.2018.

25.03.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

rezultati testa

23.03.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - TEHNOLOGIJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Nova objava - 22.03.2018 07:53

22.03.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Rezultati testa

22.03.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Prvi kolokvijum

22.03.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

Rezultati testa

21.03.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Drugi domaći zadatak

19.03.2018


METALURGIJA -

Raspored polaganja I kolokvijuma

19.03.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Test I

17.03.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Termin testa 1

15.03.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Vježbe 13. 03. 2018.

12.03.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II

Materijal za čas

11.03.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II

Domaći zadatak I

11.03.2018


METALURGIJA - FIZIKA II

Prvi domaći zadatak

06.03.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Termin vježbi

26.02.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK II

Materijal za čas

17.02.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA II

Tetrmin vježbi

13.02.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Praktikum iz organske hemije za studente Hemijske tehnologije

12.02.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Praktikum iz organske hemije za studente Zastite zivotne sredine

12.02.2018


METALURGIJA -

Materijali za praćenje nastave PRVA TEMA

10.02.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

INFORAMATOR I PLAN RADA

09.02.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

INFORMATOR I PLAN RADA

09.02.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Predlog ocjena

08.02.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -

PRIJEDLOG OCJENA - 07.02.2018 09:01

07.02.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Rezultati ispita

07.02.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati popravnog ispita

07.02.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati popravnog završnog ispita

05.02.2018


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati popravnog završnog ispita

01.02.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

31.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Rezultati nakon popravnog roka

29.01.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati završnog ispita

25.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati popravnog ispita

24.01.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati ispita (popravni rok)

23.01.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Konsultacije

21.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezultati zavrsnog ispita

20.01.2018


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati završnog ispita

18.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati završnog ispita

18.01.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Tabelarni prikaz osvojenih poena do ispita

18.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Rezultati kolokvijuma i popravnog testa

18.01.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Tabela sa poenima posle završnog ispita

17.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Rezultati završnog ispita

15.01.2018


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati ispita

12.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Popravni kolokvijum

10.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati završnog ispita za Hemijsku tehnologiju

10.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Termin završnog ispita

10.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Rezultati kolokvijuma

07.01.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Materijal za završni ispit

04.01.2018


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.01.2018


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

31.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

30.12.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati II kolokvijuma (popravnog)

28.12.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

28.12.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Test iz organske hemije za studente tehnologije

27.12.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati drugog kolokvijuma

23.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati drugog kolokvijuma

22.12.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati II kolokvijuma

21.12.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati drugog kolokvijuma iz fizike

21.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati drugog kolokvijuma iz fizike

21.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Popravni drugog kolokvijuma iz fizike

21.12.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Popravni drugog kolokvijuma iz fizike

21.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Termin kolokvijuma

21.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Rezultati trećeg testa

18.12.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati testa

14.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Rezultati nakon popravnog roka

13.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Probni test za drugi kolokvijum

13.12.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INSTRUMENTALNE METODE

Popravni II kolokvijum- 12.12.2017 08:07

12.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezultati popravnog kolokvijuma

11.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

08.12.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

II kolokvijum

07.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Termin trećeg testa

07.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Laboratorijske vježbe iz fizike

05.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezulati drugog kolokvijuma

05.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Termin popravnog kolokvijuma

04.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Nova objava - 03.12.2017 15:35

03.12.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

02.12.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Rezultati prvog kolokvijuma

29.11.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INSTRUMENTALNE METODE

II kolokvijum

28.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Treci domaci zadatak

27.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Termin drugog kolokvijuma

27.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Primjer drugog kolokvijuma

27.11.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Popravni prvog kolokvijuma

23.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Popravni prvog kolokvijuma

23.11.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA I

Popravni kolokvijum

22.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati popravnog 1 kolokvijuma

22.11.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati popravnog 1 kolokvijuma

21.11.2017


METALURGIJA - FIZIKA I

Rezultati prvog kolokvijuma iz fizike

21.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Rezultati prvog kolokvijuma iz fizike

21.11.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

4 domaći zadatak

20.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Termin testa

20.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Termin testa

18.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

2. domaći zadatak iz Opšte hemije

16.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Rezultati 1 kolokvijuma iz Opšte hemije

16.11.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati I kolokvijuma (popravnog)

16.11.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

tabela sa poenima posle popravnog 1 kolokvijuma

15.11.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Rezultati 1. kolokvijuma iz Opšte hemije

14.11.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

I kolokvijum popravni

10.11.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Obavještenje

07.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Rezultati prvog kolokvijuma

06.11.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - MATEMATIKA I

Rezultati prvog testa

06.11.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Rezultati 1. kolokvijuma

03.11.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

Rezultati I kolokvijuma

02.11.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

3. domaći zadatak iz Opšte hemije za studente ZŽS

31.10.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

OBAVJEŠTENJE

30.10.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

Informacije i plan rada za predmet Opšta hemija

29.10.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - OPŠTA HEMIJA

1. domaći zadatak

27.10.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

1. Domaći zadatak

26.10.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKI RAČUN

I kolokvijum

25.10.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIKA

Termini kolokvijuma iz fizike

25.10.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - INSTRUMENTALNE METODE

Nova objava - 24.10.2017 11:08

24.10.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Termin prvog kolokvijuma

24.10.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Vjezbe

24.10.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Primjeri prvog kolokvijuma

24.10.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - RAČUNARSTVO

Drugi domaci zadatak

24.10.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

2. domaći zadatak iz Opšte hemije

23.10.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - MATEMATIKA

Rezultati prvog testa

22.10.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II

Domaći zadatak II

21.10.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Domaći zadatak II

21.10.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

ECTS katalog za Opštu hemiju

17.10.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

1. domaći zadatak

17.10.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - OPŠTA HEMIJA

ECTS katalog za Opštu hemiju

17.10.2017


METALURGIJA -

Vjezbe 3

16.10.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II

Domaći zadatak I

12.10.2017


METALURGIJA I MATERIJALI - ENGLESKI JEZIK I

Domaći zadatak I

12.10.2017


METALURGIJA -

Vjezbe 2

09.10.2017


METALURGIJA -

Vjezbe 1

02.10.2017


METALURGIJA -

Domaci zadatak 1

02.10.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA

Obavještenje

27.09.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Informator iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije

24.09.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA

Praktikum iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije

24.09.2017


METALURGIJA -

ECTS katalog

22.09.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTA HEMIJA

Nova objava - 13.09.2017 09:43

13.09.2017


METALURGIJA - OPŠTA HEMIJA

Nova objava - 12.09.2017 12:29

12.09.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ORGANSKA HEMIJA

Rezultati zavrsnog ispita iz ORGANSKE HEMIJE u avgustovskom roku za studente ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

12.09.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati ispita u poravnom avgustovskom roku

07.09.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA -

Rezultati dodatnog ispitnog roka - 04.09.2017 19:11

04.09.2017


METALURGIJA -

Septembarski rok

28.08.2017


METALURGIJA -

Konačni rezultati

26.06.2017


METALURGIJA - METALURGIJA GVOŽĐA I ČELIKA

Nova objava - 21.06.2017 09:51

21.06.2017


METALURGIJA - ENGLESKI JEZIK OPŠTI I

Rezultati nakon popravnog roka

21.06.2017


METALURGIJA -

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena - 19.06.2017 10:44

19.06.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM

Rezultati sa predlogom ocjena nakon popravnog završnog ispita- 19.06.2017 10:47

19.06.2017


METALURGIJA -

Rezultati ispita

19.06.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - DEPONIJE OTPADA

Nova objava - 03.05.2017 14:15

03.05.2017


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ANALITIČKA HEMIJA

Nova objava - 21.04.2017 10:22

21.04.2017


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - ANALITIČKA HEMIJA II

Nova objava - 21.04.2017 10:35

21.04.2017