METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Rezultati kolokvijuma

04.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Rezultati kolokvijuma

04.06.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Termini kolokvijuma

26.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Termini kolokvijuma

26.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA-KINETIKA

09.05.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČISTIJA PROIZVODNJA

Nova objava - 08.05.2020 10:20

08.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA

06.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 05.05.2020 16:00

05.05.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 03.05.2020 10:36

03.05.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČISTIJA PROIZVODNJA

Nova objava - 30.04.2020 11:03

30.04.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA

25.04.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČISTIJA PROIZVODNJA

Nova objava - 24.04.2020 13:23

24.04.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

XI predavanje i primjer zavrsnog ispita na MOODLE platformi

23.04.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - HEMIJSKA KINETIKA

Nova objava - 20.04.2020 13:11

20.04.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

ZOOM KONSULTACIJA

20.04.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČISTIJA PROIZVODNJA

Nova objava - 16.04.2020 10:48

16.04.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Nova objava - 13.04.2020 11:07

13.04.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 12.04.2020 20:12

12.04.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČISTIJA PROIZVODNJA

Nova objava - 10.04.2020 10:19

10.04.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČISTIJA PROIZVODNJA

Nova objava - 10.04.2020 12:17

10.04.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 06.04.2020 11:28

06.04.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Nova objava - 06.04.2020 12:30

06.04.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČISTIJA PROIZVODNJA

Nova objava - 03.04.2020 11:41

03.04.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - ČISTIJA PROIZVODNJA

Nova objava - 03.04.2020 13:52

03.04.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 30.03.2020 13:25

30.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Nova objava - 30.03.2020 14:45

30.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Pristup materijalu preko Moodle onlajn platforme

24.03.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 23.03.2020 12:12

23.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Nova objava - 23.03.2020 12:59

23.03.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA II

Nova objava - 17.03.2020 12:45

17.03.2020


METALURGIJA I MATERIJALI - FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM

Nova objava - 16.03.2020 19:00

16.03.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Tabela sa ocjenama

06.02.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Tabela sa ocjenama

05.02.2020


FARMACIJA -

Tabela sa ocjenama

05.02.2020


FARMACIJA -

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

04.02.2020


FARMACIJA -

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

24.01.2020


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

22.01.2020


FARMACIJA -

Rezultati popravnog kolokvijuma i redovnog završnog ispita

18.01.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati završnog ispita

17.01.2020


FARMACIJA -

Predispitna tabela

15.01.2020


FARMACIJA -

Predispitna tabela

15.01.2020


FARMACIJA -

Rezultati popravnog II kolokvijuma

09.01.2020


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati popravnog II kolokvijuma

30.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati popravnog II kolokvijuma

28.12.2019


FARMACIJA -

Rezultati kolokvijuma

27.12.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Termin popravnog kolokvijuma

26.12.2019


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Rezultati II kolokvijuma

24.12.2019


FARMACIJA -

Rezultati II kolokvijuma

23.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Termin eksperimentalnih vježbi

22.12.2019


HEMIJSKA TEHNOLOGIJA - FIZIČKA HEMIJA I

Rezultati II kolokvijuma

19.12.2019


1 | 2