ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

Nova objava - 07.04.2020 19:24 Prevod sa engleskog jezika-materijal za osmu sedmicu, Translation into Montenegrin, week 8;

07.04.2020


CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Vjezbe Engleski jezik II - 07.04.2020 22:27

07.04.2020


SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Vjezbe Engleski jezik II - 07.04.2020 22:39

07.04.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

Savremeni engleski jezik 4 - Obrada teksta - Objava - 05.04.2020 12:48

05.04.2020


RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik 4 (vježbe) - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:54

05.04.2020


RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik 4 (vježbe) VIII nedelja - Objava - 05.04.2020 13:17

05.04.2020


ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik 4 (vježbe) XI nedelja - Objava - 05.04.2020 13:19

05.04.2020


FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik IV (vježbe) XI nedelja - Objava - 05.04.2020 13:20

05.04.2020


NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik IV (vježbe) - XI nedelja - Objava - 05.04.2020 13:21

05.04.2020


NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Nova objava - 05.04.2020 13:23 ENGLESKI JEZIK IV

05.04.2020


SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Engleski jezik 2 (Predavanja)

03.04.2020


CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Engleski jezik 2 (Predavanja)

03.04.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Stilistika

Stilistika: plan onlajn nastave

03.04.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

Prevod na engleski - video nastava preko Zoom aplikacije, 9.04.

02.04.2020


CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Vjezbe Engleski II - 01.04.2020 14:55

01.04.2020


SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Vjezbe Engleski II - 01.04.2020 15:04

01.04.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

Nova objava - 30.03.2020 00:01Materijal za sedmu sedmicu- Prevod sa engleskog jezika, Translation from English, week 7

30.03.2020


NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Nova objava - 29.03.2020 11:45 ENGLESKI JEZIK IV

29.03.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

SEJ IV – Obrada teksta – VIII nedelja nastave - Objava - 29.03.2020 12:38

29.03.2020


ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik 4 (vježbe) - Objava - 29.03.2020 13:10

29.03.2020


FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik IV (vježbe) Objava - 29.03.2020 13:12

29.03.2020


NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik IV (vježbe) Objava - 29.03.2020 13:15

29.03.2020


CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Vjezbe Engleski II - 27.03.2020 10:40

27.03.2020


SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Vjezbe Engleski II - 27.03.2020 10:41

27.03.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

Prevod na engleski - video nastava preko Zoom aplikacije

27.03.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

Nova objava - 25.03.2020 11:14 translation from English into Montenegrin material

25.03.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

SEJ IV – samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. godine - Objava - 25.03.2020 15:40

25.03.2020


RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik IV (vježbe) - Objava - 25.03.2020 15:54

25.03.2020


ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik (vježbe) - Objava - 25.03.2020 15:58

25.03.2020


FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik IV - Objava - 25.03.2020 15:59

25.03.2020


NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Engleski jezik IV (vježbe) - Objava - 25.03.2020 16:01

25.03.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

Materijal za online nastavu prevoda sa engleskog jezika za sedmicu 23/27 mart 2020.godine

24.03.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

Gramatika, online nastava

22.03.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Stilistika

Materijal za nedjelje VI i VII - 21.03.2020 07:20

21.03.2020


NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST - ENGLESKI JEZIK IV

Nova objava - 21.03.2020 14:22 ENGLESKI JEZIK IV

21.03.2020


CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Predavanja, Materijal za Engleski jezik 2, nedjelje VI i VII

20.03.2020


SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI - ENGLESKI JEZIK II

Predavanja: Materijal za engleski jezik 2, nedjelje VI i VII

20.03.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

Prevod na engleski - online nastava

20.03.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Semantika

Semantika - konačni rezultati za semestar

05.02.2020


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

GRAMATIKA - rezultati zavrsnog usmenog ispita

16.09.2019


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

Gramatika - Rezultati popravnog završnog usmenog ispita

24.06.2019


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

GRAMATIKA - rezultati usmenog zavrsnog ispita

17.06.2019


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

GRAMATIKA – rezultati popravnog završnog pismenog ispita

11.06.2019


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

GRAMATIKA – rezultati pismenog završnog ispita

06.06.2019


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

GRAMATIKA - rezultati 2. kolokvijuma

22.05.2019


ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - Savremeni engleski jezik 4-Nivo C1.2

GRAMATIKA – rezultati prvog kolokvijuma

10.04.2019