PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA


Semestar: 6
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ
UROŠ KARADŽIĆ2x