OSNOVE TEHNIKE GRIJANJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ2x1
6B+7S+5P
VLADAN IVANOVIĆ2x1
6B+7S+5P