ENGLESKI JEZIK III - STRUČNI


Semestar: 5
ECTS: 0
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ2x1
6B+19S+8P
DRAGANA ČARAPIĆ2x1
6B+19S+8P