Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Definiše i klasifikuje kotlove 2. Analizira i opiše različite uređaje za sagorijevanje prema vrsti goriva 3. Izvrši termički proračun kotla 4. Opiše i proračuna osnovne elemente kotla 5. Analizira uticaje pogonskih parametara na eksploatacione karakteristike kotla

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ2x1
1S+3P
MILAN ŠEKULARAC2x1
1S+3P

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati I popravnog kolokvijuma

Ispravka rezultata I kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma