KOTLOVI


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Definiše i klasifikuje kotlove 2. Analizira i opiše različite uređaje za sagorijevanje prema vrsti goriva 3. Izvrši termički proračun kotla 4. Opiše i proračuna osnovne elemente kotla 5. Analizira uticaje pogonskih parametara na eksploatacione karakteristike kotla

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ2x1
3S+6P
VLADAN IVANOVIĆ2x1
3S+6P