GRIJANJE I PROVJETRAVANJE


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Izvrši proračun toplotnih gubitaka objekta 2. Izabere odgovarajuća grejna tijela i prateću opremu 3. Definiše i dimenzioniše cijevnu mrežu 4. Opiše i analizira različite sisteme grijanja 5. Definiše regulaciju rada grejne instalacije 6. Opiše i analizira različite sisteme provetravanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ2x1
7S+4P
VLADAN IVANOVIĆ2x1
7S+4P

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma

Rezultati II popravnog kolokvijuma