ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 2
ECTS: 3.75
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Opiše karakteristike zagađujućih komponenti 2. Opiše i analizira uređaje i postrojenja za preradu otpadnih voda 3. Izvrši bilansiranje potrošnje i prerade produkata iz procesa prečišćavanja 4. Odredi emisije i imisije zagađujućih komponenti 5. Opiše rad različitih uređaja za smanjenje emisije 6. Predvidi mjere za smanjenje emisije iz energetskih izvora

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ESAD TOMBAREVIĆ2x1
1S+3P
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ1x1
1S+3P

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma

I Kolokvijum 07.04

Predavanja - Zastita zivotne sredine 31.03

On-line predavanje - 24.03