ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 2
ECTS: 3.75
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Opiše karakteristike zagađujućih komponenti 2. Opiše i analizira uređaje i postrojenja za preradu otpadnih voda 3. Izvrši bilansiranje potrošnje i prerade produkata iz procesa prečišćavanja 4. Odredi emisije i imisije zagađujućih komponenti 5. Opiše rad različitih uređaja za smanjenje emisije 6. Predvidi mjere za smanjenje emisije iz energetskih izvora

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ1x1
3S+6P
VLADAN IVANOVIĆ1x1
3S+6P
ESAD TOMBAREVIĆ1x1
3S+6P