RASHLADNI UREĐAJI


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije i računa procese difuzije vodene pare u zidovima objekata i hladnjača; 2. Rješava i izračunava debljine izolacije objekata hladnjača; 3. Razumije u detalje principe rada kompresorskih rashladnih uređaja; 4. Razumije u detalje principe rada ejektorskih i apsorpcionih rashladnih uređaja; 5. Ima saznanja o svim vrstama rashladnih fluida koji se danas koriste; 6. Definiše i sračunava kapacitete elemenata rashladnih uređaja (isparivača, kondezatora, kompresora itd.) 7. Razumije i opisuje principe rada elemenata sigurnosti i upravljanja rashladnih uređaja; 8. Razumije principe rada i sračunava kapacitete rashladnih kula.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ2x1
1S+2P
ESAD TOMBAREVIĆ2x1
1S+2P

Predavanja i knjige