Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Interpretira pojmove: uslovi ugodnosti, termoregulacija, uslovi sredine, ˝Inteligentne˝ zgrade; 2. Interpretira i ima jasnu sliku kako sunčevo zračenje djeluje na objekat; 3. Izračunava toplotno opterećenje objekata na osnovu klimatskih uslova sredine po Njemačkim i USA standardima za proračun; 4. Opiše razlilite vrste klimatizacionih sisteme za pripremu vazduha; 5. Dimenzioniše klimatizacionu mrežu za razvod vazduha i vode; 6. Opiše i poznaje uređaje za kontrolu i upravljanje rashladnim postrojenjima i automatsku regulaciju; 7. Izračunava vrijednost klimatizacionog postrojenja na osnovu urađenog projekta; 8. Izračunava potrošnju energije za potrebe klimatizacije;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ
ESAD TOMBAREVIĆ